Virtuális megemlékezés az aradi vértanúkról az argentin diaszpórában élő magyarsággal

Október 6-án a „Historia y cultura húngara” virtuális előadássorozat keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról és gr. Batthyány Lajosról, Magyarország első felelős kormányának mártír sorsú miniszterelnökéről. 171 éve ezen a napon életüket áldozták hazánk függetlenségéért.

Előadásunk keretében felidéztük, hogy az 1848-1849-es szabadságharcot követő megtorlás során kb. 150 főt végeztek ki, sokakat rögtönítélő bíróságok ítélete nyomán vagy egyenesen bírósági végzés nélkül.

Kiválóan felkészült, seregeiket számos csatában győzelemre vezető tábornokok – az aradi tizenhárom közül 12 tábornok és egy ezredes volt – életét törte derékba a bécsi udvar bosszúja. Gróf Batthyány Lajos pedig az egyik legősibb magyar főnemesi család tagja, köztiszteletben álló, sikeres politikus volt. A kivégzések időpontjának időzítése is jelezte: a halálos ítéleteket éppen a bécsi forradalom kitörésének első évfordulóján hajtották végre. A megemlékezést követő beszélgetés során is elhangzott, hogy az udvar cinizmusa másban is megnyilvánult: a Széchenyi István által megálmodott Lánchíd átadására 1849. november 20-án, röviddel az aradi vértanúk kivégzése után került sor, a Magyarországot teljhatalommal kormányzó, az aradi vértanúkat kivégeztető, gyűlölt Julius von Haynau haladt át rajta elsőként.

A szabadságharcot követő megtorlás során a „bresciai hiénaként” elhíresült vérszomjas Haynau tábornok példát kívánt statuálni, sok tragédiát okozó működésének az aradi tizenhárom mellett mások is áldozatul estek. Árvák és özvegyek maradtak utánuk, családok nyomorodtak meg.

Hírdetés

Műsorunkban a megtorlás többi áldozatáról is megemlékeztünk: felidéztük Rákosi Viktor (1860–1923) Korhadt fakeresztek (1909) c. novelláskötetét, amelyben az író a szabadságharc közkatonáinak, a közember sorsát mutatta be megindító módon. Olyan emberekét, akik vérüket vagy boldogságukat adták a nagy, közös ügyekért. Ilyenek a Korhadt fakeresztek hős lelkű kisemberei. 1848-49 forradalmának és szabadságharcának aligha állítottak szebb emléket, mint ebben a novellás könyvben.

A megemlékezés keretében a vértanúkhoz kapcsolódó több érdekes, kevésbé ismert forrást is bemutattunk: a résztvevők láthatták a pesti Szent Rókus plébánia halotti anyakönyvének gr. Batthyány Lajos miniszterelnökre vonatkozó, szomorú bejegyzését: „Gróf Batthyány Lajos, Magyarország miniszterelnök, [születési helye:] Pozsony, házas, római katolikus, 40 éves, agyonlövetett az osztrák haditörvényszék által és holtan hozatott be az újépületből”, illetve a kapcsolódó megjegyzést: „ideigh a barátok kriptájába lőn elhelyezve”.

Az aradi vértanúk portréival együtt felidéztük utolsó, családtagjaikhoz írt leveleik egy-egy részletét is, ezeket nem lehet megrendülés nélkül olvasni. Nagysándor József tábornok utolsó mondata ez volt kivégzése előtt: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” A mártírok közül többen a jövőnek, nemzetünk mai ifjúságának is üzennek. Kiss Ernő tábornok utolsó szavai ezek voltak: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” Figyelmeztetése ma is aktuális. Kivégzése előtt Aulich Lajos ezeket a szavakat mondta: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok.” Sokunk szerint a mai kor egyik legnagyobb hiánya a szolgáló lelküket. Érdemes tudatosítanunk, hogy a közösségek, így a diaszpórában élő magyarság megmaradásának egyik garanciája is a közösségekért végzett szolgálat.

Megemlékezésünk végén meghallgattuk Kossuth Lajos aradi vértanúkat kegyelettel méltató szavait. Az 1890. október 6-iki aradi megemlékező ünnepségre turini száműzetésében, fonográffal rögzített ünnepi beszéd különös hangsúlyt nyert a Kárpát-medencétől távol élő diaszpóra számára.

Az előadás megtekinthető a „Historia y Cultura húngara” YouTube csatorna oldalán.

The post Virtuális megemlékezés az aradi vértanúkról az argentin diaszpórában élő magyarsággal appeared first on Külhoni Magyarok.


Forrás:kulhonimagyarok.hu
Tovább a cikkre »