Vevőre vár egy aradi vértanú nemesi levele

Vevőre vár egy aradi vértanú nemesi levele

Különleges anyag gyűlt össze a Központi Antikvárium nagy árverésére, amelyet június 1-jén tartanak az Andrássy egyetemnek otthont adó Festetics-palotában. Szinte minden gyűjtők által preferált műfajban – mint az 1848–49-es szabadságharc, oklevelek, térképek, kéziratok, dedikált, első kiadású könyvek – találhatunk ritkaságokat.

A legfontosabb tétel egy rendkívül ritka dokumentum, amelyet az árverés előtt az állam védettséggel látott el, az egyik aradi vértanú, az 1848–49-es szabadságharc egyik parancsnoka, a golyó általi halálra ítélt és kivégzett Schweidel József osztrák nemességet igazoló címeres levele 3 millió forintos kikiáltási áron.

A császári és királyi hadseregben szolgáló katonatisztek harminc év után kérelmezhették osztrák nemesi rangra emelésüket. Schweidel 1848. január végén kapta meg a címeres levelet – bársonykötésben, fémdobozban, 10 centiméter átmérőjű viaszpecséttel –, majd másfél év múlva kivégezték.

Bél Mátyás négykötetes Magyarország-története – amelyben az ország történeti-topográfiai leírását kísérelte meg az 1700-as évek végén térképekkel és metszetekkel – szintén ritka és becses mű, kezdőára 2 millió forint.

A szabadságharc emlékei között van három kézzel írt Kossuth-levél 350 ezer forintért,

egy honvéd ezredes, Mesterházy István izgalmas irathagyatéka, levelekkel, zálogcédulákkal, kegyelmi kérvénnyel 500 ezer forintos kikiáltási áron. Sosem látott mennyiségben indítanak Petőfi-versesköteteket, a költő mindegyik, még életében megjelent kötetének első kiadásából lesz egy példány,

kikiáltási áruk két- és háromszázezer forint között van.

Hírdetés

De még inkább ritkaságnak számít a Landerer és Heckenastnál kinyomtatott A királyokhoz című versének röpiratként terjesztett verziója, ennek kezdőára 300 ezer forint, s itt van

a Nemzeti dal kottája (200 ezer forint), amelynek különös művelődéstörténeti jelentőségét a címlapon látható kőnyomatos ábrázolás adja: Petőfi szaval a Nemzeti Múzeum lépcsőjének párkányán.

Ennek alapján terjedt el a köztudatban a máig élő legenda, hogy a költő a múzeum lépcsőjén elmondta a verset – amit azonban sem Petőfi naplója, sem más adat nem támaszt alá.

József Attilától is több első kiadás indul, a Medvetánc kötetét Mónus Illésnek, a Népszava szociáldemokrata szerkesztőjének ajánlotta, kikiáltási ára félmillió forint. A Nincsen apám, se anyám első kiadásának 300 ezer forinton indított számozott példányában a költő egyik barátjának a bejegyzését olvashatjuk: eszerint József Attila rá bízott néhány példányt, hogy ajándékozza oda arra érdemes pályatársaknak.

Különlegesség az a két fénykép is – 80 ezer forintért –, amelyen József Attila látható a strandon magyar írók társaságában, 1932-ben a balatoni íróhéten.

A kéziratok közt izgalmas tétel Babits Mihály saját kezű, aláírt verskézirata 600 ezer forintért, Csáth Géza feljegyzései Kosztolányi Dezsőnek 200 ezer forintért, Krúdy Gyula levele, amelyet fél évvel halála előtt írt szintén Kosztolányinak, 300 ezer forintért.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatja


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »