Veres András Kapuváron: A templom az otthonunk

Veres András Kapuváron: A templom az otthonunk

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét Kapuváron a Sarlós Boldogasszony-templom felszentelésének 25. évfordulója alkalmából szeptember 2-án.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az ünnepen koncelebráltak Radó Tamás kapuvári plébános, Zsebedics József kanonok, templomépítő, jelenleg győr-szigeti plébános, Szakály Gyula templomépítő káplán, jelenleg rábapordányi plébános, Mogyorósi Márk püspöki titkár, Kapui Jenő kanonok, mosoni plébános, Lukácsi Zoltán, a győri szeminárium rektora és Bernáth Krisztián kapuvári káplán. 

„Ó mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet! Ez az Isten háza, és kapuja a mennynek” – énekelték a liturgia kezdetén a hívek, akik megtöltötték a különleges, sarló formájú alapra épült és külsejében a Szűzanya ölelésre táruló karjait is megjelenítő, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templomot.

A szentmise elején a hívek nevében Dukai Miklós, a plébániai tanácsadó testület alelnöke köszöntötte a megyéspüspököt, felelevenítve a „házhelyi templom” építésének történetét, Kapuvár önkormányzatának nevében pedig Hámori György polgármester adott át ajándékot a főpásztornak, aki július 16-i beiktatása óta immár másodszor látogatott a rábaközi városba, miután augusztus 31-én részt vett és ünnepélyes Veni Sancte szentmisét mutatott be a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanévnyitóján.

Prédikációja elején a megyéspüspök Tompa Mihály versét idézte: „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél”, és rámutatott: haza, otthon nélkül az életünk gyökértelenné és kiszolgáltatottá válik, szükségünk van otthonra, mely biztonságot, meghittséget és szeretetet ad. Hallottuk az evangéliumban, Jézus is újra és újra hazatért Názáretbe. Jézus is szerette a hazáját. Nagyon jó, ha az ember hazamehet, ha van otthonunk, ahol hazavárnak, ahol feltétel nélkül szeretnek.

A templom otthon, a templom a hívő emberek otthona, ahogy az énekben is hallottuk: a mennyország kapuja, sőt előképe. A katolikus templomok különleges otthonossága ez: az Eucharisztiában jelen lévő Jézus mindig vár minket – emlékeztetett Veres András. – Milyen jó bejönni, bármikor, és csöndes imádságban eléje hozni örömünket, bánatunkat. A templom ugyanúgy vár, ahogy a szülői ház, ahogy a család.

És ahhoz sem fér kétség, hogy a szülőhely temploma mindig a legkedvesebb – folytatta a püspök, és felelevenítette egy régi római élményét: a Szent Péter-bazilikát mutatta be magyaroknak, minden tudását, igyekezetét beleadva… valaki mégis megjegyezte: „Szép, szép, de a miénk otthon szebb.” A Szent Péter-bazilika szépsége nem tudta felvenni a versenyt egy kis falu templomával, mely az ember szívéhez a legközelebb áll!

Idősek gyakran bánatosak, panaszkodnak, amiért gyermekeik, unokáik nem látogatják őket. A gyerekek, unokák persze sokféle indokot mondanak – de valójában egyik sem elfogadható. Ugyanígy: sok kifogás hangzik el, hogy miért nem mennek el az emberek a templomba. Valójában egyik sem fogadható el. Mert a teremtő Istennek csak hálával és szeretettel tartozunk. Hiszen saját magát fosztja meg Isten ajándékaitól az, aki nem megy el a templomba, különösen, aki nem megy el szentmisére – hangsúlyozta Veres András.

Lehetnek kifogásaink, de a templom Isten háza. A hitünk hoz ide. Jézus is azt tanította nekünk az Atyáról, hogy mindnyájunkat hazavár. A templom pedig nem más, mint örök hazánk, a mennyország előképe – emlékeztetett újra a győri főpásztor.

E templom szentelésének huszonötödik évfordulója az irgalmasság évében van. De jó volna, ha mindannyiunk számára lehetőség lenne ez az év: a kiengesztelődésre egymással, az egyházzal, egyházközségünkkel, a templomunkkal. Hiszen ez a szentév éppen azt hirdeti, hogy nincsen rendezhetetlen kapcsolat, nincsen rendezhetetlen helyzet. Isten az irgalmasság, a szeretet atyja. Mindannyiunkat hív a kiengesztelődésre – hangsúlyozta a szónok. – A templom mindannyiunk számára közös otthon, Isten szeretetének és megtapasztalásának helye. A tékozló fiú is felismerte ezt, és elindult hazafelé. 

Veres András végül azt kívánta, az ünnep adjon alkalmat arra, hogy megvizsgáljuk Istennel, egyházunkkal, egyházközségünkkel való kapcsolatunkat, és ne nyugodjunk bele abba sem, hogy vannak körülöttünk olyanok, akik nem jönnek el a templomba: segítsük őket is a kiengesztelődésben és a visszatérésben. 

A szentmise végén Radó Tamás plébános mondott köszönetet a megyéspüspöknek és a híveknek, akik jelenlétükkel és imádságukkal igazi ünneppé tették ezt a szeptember eleji estét. A közös ünneplés ezt követően a templom előtt folytatódott találkozások, kötetlen beszélgetések formájában.

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »