Veni Sancte a bazilikában – a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanévkezdő ünnepe

Veni Sancte a bazilikában – a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanévkezdő ünnepe

Az új tanév kezdetét immár hagyományosan, ötödik alkalommal is a budapesti Szent István-bazilikában ünnepelte a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont közössége, a nyolcszázötven fős diákság szeptember 1-jén.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A Veni Sancte szentmisét Káposztássy Béla, a Patrona iskolalelkésze mutatta be; Szabon Gábor, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom plébánosa és Mosolygó Péter iskolalelkész, pomáz-szentendrei görögkatolikus parókus koncelebrálásával. Az ünnepen  jelen volt többek közt Ulrik Monika, a Boldogasszony Iskolanővérek budapesti házfőnöknője, valamint Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára.


Rubovszky Rita igazgatónő a Patronában mindennapos „Laudetur Jesus Christus” köszöntéssel kezdte tanévnyitó beszédét. Elsőként az általános iskola elsőseit, ezután az újonnan érkezett hetedikeseket, valamint az utolsó gimnáziumi évüket megkezdő tizenkettedikeseket köszöntötte, majd a zsúfolásig megtelt bazilikában megjelent szülőket, nagyszülőket, öregdiákokat, vendégeket. A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő oktatási központ: óvoda, általános iskola, hat és négy évfolyamos leánygimnázium, diákotthon, zeneiskola és szakkollégium tartozik hozzá.


A tanévnyitón az igazgatónő büszkén sorolta az iskolaközpont idén érettségizett diákjainak eredményeit, a végzősök 90 százalékos felvételi arányát a legkiválóbb hazai egyetemek különféle szakjaira, a közgazdásztól az orvosiig, vagy éppen az egyiptológusig. A nyár folyamán történt nagyszabású fejlesztések közül kiemelte, hogy az iskolaközpont elérte a tantermek száz százalékos számítógépes lefedettségét. A fenntartó iskolanővérek jelentős támogatása, a kormány oktatási tárcájának fejlesztési pályázatai és a szülők alapítványi befizetései révén valósulhatott meg, hogy a tanév kezdetére mind a harminchét tantermet felszerelték laptopokkal, projektorokkal. Emellett megújult a tornaterem, a tornaudvar és az öltözők, bővült az iskolai könyvtár, valamint felújították az úgynevezett kis dísztermet is.

Megújult az iskolaépület csatornarendszere, lecserélték számos osztályterem berendezését, és új helyiségeket, többek közt egy olvasótermet is kialakítottak. A nagy előrelépések az új tanév legfontosabb céljait szolgálják: a digitális eszközök napi szintű használatát a tanítási gyakorlatban, az általános iskolában a személyiség-központú, játék- és élménypedagógián alapuló tanítás meghonosítását és egységesítését, a gimnáziumban pedig a személyre szabott tehetséggondozás elmélyítését. Ennek legfontosabb eszköze, hogy a Patrona gimnáziumában a tavalyi évtől kezdve matematikából, biológiából, történelemből és nyelvekből a tanulók négy éven keresztül középszintű, illetve az emelt szintű érettségire felkészítő szaktantárgyi csoportok közül választhatnak.


Rubovszky Rita a tanévnyitón a nagy értékű beruházások említése mellett azt is hangsúlyozta: lehet mégoly fejlett az infrastruktúra, a szeretet légköre nélkül mit sem ér. „Mi tesz egy közösséget közösséggé?” – tette fel a kérdést az igazgatónő, s Örkény István Az élet értelme című egyperces novelláját hívta segítségül a válaszhoz: „Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai el ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányba haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.” Diákok és tanárok élete a valódi közösségben más minőséggé, ünneppé lényegülhet át – foglalta össze az eszmefuttatást Rubovszky Rita.


A közösségi értékeket helyezte előtérbe a bazilikában felszólaló Rétvári Bence államtitkár is. Az egyházi iskolákat korszerűtlennek, múltba nézőnek tituláló vádakra reagálva úgy fogalmazott: e nagy múltú intézmények bizonyították, hogy a kor kihívásaira képesek válaszolni, képesek megújulni. Hat évvel ezelőtt Magyarországon 112 500 diák tanult egyházi iskolákban, idén már 204 000 – sorolta a tényeket az államtitkár. – Az egyházi iskola az oktatás-nevelés segítségével képessé teszi a diákokat arra, hogy megkülönböztessék a lényegest a lényegtelentől, az erkölcsöst az erkölcstelentől, s manapság, amikor lassan a normális válik különössé, ez a tudás elengedhetetlenül fontossá válik – mondta Rétvári Bence.


A bazilikában megtartott tanévnyitó meglepetéseként Rubovszky Rita Patrona-díjakat adott át. Az egyik díjazott az igazgatóhelyettes, Zsendovits Anna nővér, a másik pedig Hári Ildikó nővér és tanárcsapata, akik a Patrona innovációja, a 2013-ban kerettantervként akkreditált Osztozó című, párbeszédre épülő foglalkozás kifejlesztői. Az Osztozó különóra, mely az egymással, a világgal és Istennel folytatott dialógus építését szolgálja az adott osztályban.


Ulrik Monika, a Boldogasszony Iskolanővérek budapesti házfőnöknője köszöntőjében a bazilikában összegyűlt diákokhoz szólt: „Legyetek munkatársai a Teremtőnek, vegyétek kézbe képességeiteket, munkálkodjunk együtt ezen!”


A Veni Sancte homíliájában Káposztássy Béla iskolalelkész a hűtlen intézőről szóló evangéliumi szakaszhoz kapcsolódva szólt arról, hogy a tanulmányok, de az egész életünk során is törekednünk kell arra, hogy a nehéznek, kellemetlennek, lehangolónak látszó helyzetekből is próbáljuk kihozni a legtöbbet, a legjobbat. Isten akarata szerint ugyanis bármilyen helyzet a megfelelő hozzáállásunk révén a fontos célt: lelki-szellemi-hitbeli növekedésünket szolgálhatja. „Ne duzzogjunk, ne hagyjuk el magunkat, s főképpen ne a környezetünket okoljuk a nehézségek miatt, hanem kérjünk segítséget, igyekezzünk szembenézni, és tőlünk telhetően meg is birkózni a problémákkal!” – mondta szentbeszédében Káposztássy Béla.


A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont ünnepélyes tanévnyitója a Boldogasszony anyánk közös éneklésével zárult.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »