VÁLLUKON A VÁLLALT KERESZT 1944.10.15.

                                    Gondolatok a nyilasok egykori hatalomátvételéhez

Az évek ismétlődnek és benne minden évforduló ismétlődik.Ezúttal az 1944 október 15.-ei eseményekre, a magyarországi nemzeti szocialista hatalomátvételre, a hungarizmus életbelépésére emlékezünk.

Az évfordulók bár ismétlődnek, és sokszor minden évben ugyanazokkal a gondolatokkal találkozunk a témában, mi ezúttal nem szeretnénk ismételni önmagunkat, és valljuk:Az akkori eseményeknek most a ma emberének kell üzenetet hordoznia, mit együtt kell megtalálnunk!
Van mit tisztázni e témában is, és kell is róla sokat beszélnünk. Feltehető kérdés rögtön az elején, hogy vajon mennyire is volt legitim Szálasi Ferenc kormánya?
Valóban, Horthy Kormányzó kényszer alatt lépett vissza, és engedte át a hatalom felelősségét a hungarista pártnak. Valószínűleg szomorúan bár, de megkönnyebbülve tette ezt. Mert mindez  mit is ért valójában azokban a napokban?Az ország fele már szovjet préda volt, a még meglévő felében általános háborús zűrzavar uralkodott: Az itt lévők vagy harcoltak, vagy pakoltak, vagy pincékben fohászkodtak szebb sorsról álmodva.Ilyen helyzetben mit tehet egy friss hatalomgyakorló? A gyenge kezű, szovjettel kollaboráló hozzáállás csak az ország akadálytalan pusztítását hozta volna két idegen hatalom által…mindamellett mi nem románok vagyunk, mentalitásunkból az árulás mindig is hiányzott. Ez akkor sem volt másképpen.

A későbbi történések ismeretében tudjuk, hogy azt tették, mit az adott helyzetben tehettek és tenniük kellett. Minden erő és idő arra ment el, hogy időt nyerjenek…kibontakozni abban a viharban nem lehetett!A legtöbb “rémuralmas” tanmese mára már megcáfolásra került…erről külön lehetne írni.
Mégis, mit tett volna ebben a helyzetben Szent László, Hunyadi János, Zrínyi Miklós, Kossuth Lajos, Bem vagy akár Klapka György? Ahogy a múlt hőseinek jár a tisztelet, úgy itt az ideje, hogy rehabilitálják a hungarista kormány elvi és gyakorlati hozzáállását és háborús tetteit!
Mert üzenetük tiszta forrásként tör elő vészkorszakunk napjaiban!
Keresztjük és címerük nem ismer közönyt, gyengeséget, hazugságot, és elbizakodott nagyképűséget! Közöny és renyheség helyett önnevelést és harcot hirdetnek, a tudatlanságot önképzéssel és tanulni akarással ütik ki, egymás iránti érzékenységünket pedig alázattal fejezik ki…mindezt a ránk figyelni akaró Isten tudatában. Létük és eszközeik a Hazából táplálkoznak, és a Hazáért léteznek.
“A jövőnknek mi is sokkal tartozunk. A magyar most mutat igazságot Európa kicsinyeinek és nagyjainak egyaránt! A halál jele alól ma is hirdetnünk kell, hogy jön a győzelem”…a miénk és a fehér Európáé…vagy együtt bukunk el.
Tanulj, hirdess és erősödj hát hitedben, és vidd hírét igazságuknak és igazságodnak!!
Ahol tisztelik a Hősöket, ott vérükből új hajtás sarjad!    

 Kitartás!


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »