Választási dilemmák orvoslásának reményében

A jelen törvénymódosítás elsődleges célja az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt hatályba lépése óta többször is módosította a jogalkotó, és az összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel már hosszabb ideje napirenden volt átfogó felülvizsgálata. A jelen törvénymódosítás elsődleges célja az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt hatályba lépése óta többször is módosította a jogalkotó, és az összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel már hosszabb ideje napirenden volt átfogó felülvizsgálata. A jelen törvénymódosítás elsődleges célja az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt hatályba lépése óta többször is módosította a jogalkotó, és az összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatokra tekintettel már hosszabb ideje napirenden volt átfogó felülvizsgálata. A jelen törvénymódosítás elsődleges célja az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlásának könnyítése és a szavazás megszervezésének kiszámíthatóvá tétele útján.

Hírdetés

VEJKEY IMRE, a KDNP képviselőcsoportjának álláspontját tolmácsolva hangsúlyozta: 

– Az egyes, választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtása nem meglepő, mint ahogyan azt az ellenzéki szirénhangok a sajtóban már az általános vitát megelőzően hallattatták, hanem éppen ellenkezőleg: a gyakorlati tapasztalatok alapján a további finomhangolások indokolttá váltak. Miként az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosítása iránti igény sem meglepő, amely a jelen törvényjavaslatban manifesztálódott. A törvényjavaslat, a kampányfinanszírozás jóhiszemű, tisztességes felhasználását és elszámolását elősegítendő előírja, hogy a pártlista részére járó állami kampánytámogatás visszafizetéséért az adott pártlistán szereplő valamennyi jelölt, illetve az adott párt, illetve jelölő szervezet által állított valamennyi egyéni jelölt egyetemlegesen felel. A javaslat ezen elv mentén előírja azt is, hogy a párt, illetve jelölő szervezet, amely az előző országgyűlési választások során folyósított állami kampánytámogatással nem számolt el törvény szerint, nem tarthat igényt újabb kampánytámogatásra sem.

– Jelen törvénymódosítás elsődleges funkciója az, hogy a választások lebonyolításával kapcsolatban felmerült nehézségeket kezelje, a választópolgárok joggyakorlását könnyítse, és a szavazás megszervezését kiszámíthatóbbá tegye. Fontosabb módosítások az alábbiak, sorolom: névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának egyszerűsítése, névjegyzéklezárás időpontjának előrehozatala. Közforgalom számára nyitva álló magánterület esetén tulajdonosi hozzájárulás szükséges az ajánlásgyűjtéshez. Ajánlások érvényességének pontosítása az NVB iránymutatás alapján. A nem állami vagy önkormányzati jogalanyok számára a tulajdonjog védelmének biztosítása. A szavazásnapi kampánytilalomra vonatkozó rendelkezések pontosítása. A szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívás vagy annak megszervezésére vonatkozó tilalom egyszerűsítése. Politikai hirdetést közzétevő sajtótermék minden köteles lesz közzétenni azt is, hogy a hirdetést kinek a megrendelésére teszik közzé. Alkotmányos mulasztás orvoslása a másodfokú bizottsági határozat, valamint a bírósági felülvizsgálat során meghozott határozatok közlése kapcsán, a nem hivatalos, illetve a felnyitást követően visszazárt borítékok érvényessége tekintetében a törvényi szabályozás pontosítása. Az azonosító nyilatkozat tartalmának egyszerűsítése, végül a választási eredmény megállapítására vonatkozó rendelkezések pontosítása.

– Zárszóként csak annyit kívánok még előadni: a KDNP parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot! (Szövege: PDF.)


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »