Úton a papság felé – Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben

Úton a papság felé – Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben

Az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén, november 20-án lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában.

A lektor kifejezés a katolikus egyházban a felolvasó szolgálatot ellátó személyeket jelöli, az akolitusok feladata pedig az adományok előkészítése és az, hogy szentáldozásban részesítsék a híveket.

Az elköteleződés egyik jelentős állomásához érkezett két kispap az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. A másodévesek ünnepi szentmise keretében öltötték magukra a papi hivatás jelképét, a reverendát. Buda Péter rektor a kispapokhoz intézett szavaiban rámutatott, hogy a reverenda Istenhez, az egyházhoz és az oltárhoz való kötődést is jelenti, s ez a ruha az emberek szemében is jellé teszi őket.

Simon Dávid papnövendék számára nagyon fontos a családja, a környezete és a hívő emberek közbenjáró imája. Úgy fogalmazott: a reverenda Jézus Krisztus irgalmára és a Szűzanya közbenjárására emlékezteti. Az elsőévesek keresztkitűzőt és rózsafüzért kaptak, amely a napi imában erősíti őket.

Prédikációjában a főpásztor a szolgálat jelentőségéről szólva kiemelte, hogy a szolgálatot elsősorban nem a jellege teszi naggyá, hanem az, akire irányul. Jézus Krisztus miatt válik jelentőssé. A prédikációt követően a lektorjelöltek egyenként a főpásztor elé térdeltek, aki a következő intelemmel adta át nekik a Szentírást: „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!”

A papságra való felkészülésben a kisebb rendek egy-egy lépcsőfokot jelentenek. Az ötödéves papnövendékek a tanév folyamán jelentkeznek az úgynevezett admisszió felvételére, hogy év végén diakónussá szenteljék majd őket. Az Érseki Papnevelő Intézetben jelenleg negyven kispap tanul, akik közül tizenegyen a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékei. A teológiai ismeretek elsajátítása mellett fontos, hogy a szeminárium a kor kihívásaira, elvárásaira is felkészítse a leendő lelkipásztorokat. Az ünnepen összesen 21 növendék került közelebb a papsághoz.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »