Útmutató a TANÁROK 12 PONTJA értelmezéséhez

…de elmagyarázom a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 13 pontját is

Az érdeklődő olvasó mostanában sorozatban kapja a 12 vagy 13 pontokat lázongó pedagógusok tollából. Ezek értelmezéséhez szeretnék segítséget nyújtani. Bár nem vagyok szakmabeli, de mint egy budapesti kerületi önkormányzat oktatási bizottságának közel másfél évtizedes gyakorlattal rendelkező elnöke, talán okkal gondolom, hogy van némi rátekintésem a közoktatásra. Akkor lássuk a Civil Közoktatási Platform 12 pontját:

Halasszák el az érettségire vonatkozó követelményeket Drasztikusan csökkentsék a közismereti tárgyakatCsökkentsék a tanulói terheket

      6. Legyen szabad a tankönyvválasztás
7. Függesszék fel a pedagógus-minősítést és a szakmai ellenőrzést..
9. A maximális tanóraszám 22 óra legyen.

 Összesítve: kevesebbet akarunk tanítani, kisebb óraszámban. Közismereti tárgyakra nincs igazán szükség. Erkölcstanra és hittanra aztán végképp nincs, nem akarunk az iskolában ilyesmivel foglalkozni és papokat sem szeretnénk itt látni. Senki ne mondja meg nekünk, hogyan, mit és miből tanítsunk, különösen ne a kormány.

A 2. pont ugyan régebben úgy hangzott, hogy a középfokú szakképzésben ne legyenek változások, és ne csökkentsék a szakközépiskolákban a közismereti óraszámokat, de a tüntetéseken már nem ezt olvasták fel. Úgy látszik, veszített az a kisebbségi álláspont, hogy szükség lenne általános műveltségre, meg az nem járt volna kevesebb munkával.

Azonnali hatállyal teremtsék meg a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának törvényi szabályaitBiztosítsák az oktatás finanszírozását, rendezzék a nem pedagógus asszisztensek bérét.

Összesítve: Mivel sokkal kevesebbet akarunk dolgozni, vissza kell engedni a nyugdíjas kollégákat. Ami a finanszírozást illeti, korábban ez a pont úgy hangzott, hogy „Követeljük az oktatásfinanszírozás legalapvetőbb forrásainak biztosítását!” Bikkfanyelven előadott követelés arról, hogy bármennyi pénzt el tudnának költeni. Pukli úr például a GDP 6%-ához ragaszkodik, csak azt nem lehet tudni, hogy mire is költené. A nem pedagógus munkatársak béremelése racionális kérés, de az, hogy a közoktatás stabilizálásához „legalább 90 milliárd forintos azonnali átcsoportosításra van szükség” – ami a követeléshez fűződő magyarázatban olvasható – már nem. Miért épp annyi? Mire?

A különleges bánásmódot igénylő diákoknak azonnali intézkedésekre van szükségük. Szüntessék meg a szegregációt, mert újratermelődik az egyenlőtlenség.

A 4. pont érthető és támogatható, csak ne kötötték volna össze a liberálisok vesszőparipájával és kötelező körével. A szegregáció emberek fizikai és/vagy jogi elkülönítése valamilyen etnikai, vallási, nemi, életkorbeli vagy faji sajátosságuk szerint. A Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság, az Európa Tanács emberi jogi szerve szerint még az is szükséges a szegregáció megvalósulásához, hogy az elkülönítés objektív és ésszerű indok nélkül, diszkriminatív jelleggel történjen. Az önkéntes elkülönülés nem számít szegregációnak.

Magyarországon tilos a szegregáció, bírósági ítéletek szólnak arról, hogy a helyenként előforduló törvénysértést meg kell szüntetni. Amit az ún. jogvédők ezen felül szegregációnak neveznek, az nem az. Egy a Roma Oktatási Alap által támogatott tanulmány például arra jutott, hogy a szabad iskolaválasztás erősíti a legjobban a „szegregációt”. Mit is követelnek a tanárok a meglévő törvényeken felül? Szüntessék meg a szabad iskolaválasztást? Írják elő a roma gyerekek kötelező arányát osztályonként?

Legyen őszinte és nyílt kommunikáció.Új alapokra helyezett közoktatási rendszer kidolgozása.

 Azt mi mondjuk meg, hogy ki mikor nyílt és őszinte! A kormány ne merje vitatni az állításainkat, mert az nem nyílt és őszinte. A közoktatási rendszert pedig ne a kormány határozza meg, majd mi, „civilek” megmondjuk, hogyan is kell ezt csinálni: „Alapja az élményszerű tanulás, a befogadó, esélyteremtő óvoda, iskola és a XXI. század kihívásainak megfelelő tudás.” Trendi lózungok, nem vitás, csak értelmezhetetlenek. Milyen is a XXI. századnak megfelelő tudás – drasztikusan csökkentett közismereti tárgyakkal?!

Az alcímben ugyan megígértem, hogy a PDSZ 13 pontját is elmagyarázom, de csak vicceltem. A 13 pont ugyanis annyira kusza, magyartalan, logikátlan, értelmetlen, hogy nem lehet megmagyarázni. Csak néhány példa, hogy a PDSZ szerint miért kellene Orbán Viktornak bocsánatot kérnie a tanároktól:

Mert ennek következtében felszámolták a tankönyvpiacot, lehetetlenné téve így, hogy az iskolák korszerű tudást tartalmazó, azokat korszerűen feldolgozó tankönyveket használjanak.

A tudás, mint azok?! A korszerű tudást csak a kaotikus tankönyvpiacon kapható tankönyvek „dolgozták fel” korszerűen?

Mert ennek következtében olyan – minden józan észnek ellentmondó – iskolaszerkezeti átalakítást hajtottak végre, mely generációk életben való beválásának lehetőségeit teszik hosszú időre zárójelbe.

Mely zárójelbe teszik a generációk életben való beválásának lehetőségeit. Hosszú időre.

Mert az ún. életpályamodell és minősítési rendszer bevezetésével pedagógusok tízezreit alázták meg emberi és szakmai méltóságukban.

Ne merészelje senki ellenőrizni és minősíteni a pedagógusokat! Az olyan megalázó.

Mert kiüresítették, ellehetetlenítették, tönkretették az egyeztetések rendszerét, a szakmai érveket – ha egyáltalán meghallgatják – minden esetben felülírják a politika elvárásai.

Mondja ezt az, aki nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a miniszterrel, és gyerekeket használ politikai célra.

Mert megengedi (megengedheti?) magának, hogy több tízezer – az oktatás megmentéséért – demonstráló elemi erejű követelését cinikus módon viccnek minősíti.

Elemi erejű követelés, hogy Orbán és Áder kérjen bocsánatot, mert ezzel mentik meg az oktatást? Nos, ez egy vicc.

Mert nem utasítja rendre alelnökét, aki otromba ízléstelenséggel minősíti a pedagógustiltakozás szimbólumává vált kockás inget, s nem szólítja fel lemondásra polgármesterét, aki beteg disznókhoz hasonlítja az általa „nem 100%-osnak” minősített gyerekeket.

Sajátos elképzelés, hogy Orbán Viktornak alelnöke és polgármestere van. Mi a Fidesz alelnökének a bűne? Megsértette a Szent Kockás Inget. A szigetvári polgármester, aki az inkriminált kijelentést tette, pedig a baloldal közös jelöltje volt, nem a Fideszé. Kinek is kell ezért az otromba rágalomért bocsánatot kérnie?

Címfotó: MTI

The post Útmutató a TANÁROK 12 PONTJA értelmezéséhez appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »