Urunk megkeresztelkedése B év (2018)

 „Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak.”

Meghajolni a kisebb előtt

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. És mindjárt, amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Mk 1,7-11

 

Mottó: „Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak.”

Méltó vagyok rá?

Mikor kell lehajolnunk? Ha például, egy gyermekkel beszélünk, hogy jobban megértsen minket és mi őt. Ha például, alamizsnát adunk a koldusnak. Önkénytelenül leereszkedünk az ő szintjére, ezzel is közeledünk, jelezzük szolidaritásunkat. Lehajolunk persze, ha az utcán egy pénzdarabot, vagy egy elveszett érmét, medaliont fedezünk fel. megéri lehajolni. De lehajlunk akkor is, ha egy idős, vagy mozgássérült embernek megkötjük a cipőfűzőjét, vagy kisgyermekre feladjuk a cipőt. Mindezek az alázat és szolidaritás, figyelmesség és végső soron a felebaráti szeretet jelei.

ALÁZAT

Jézus korában a vendégek saruját a rabszolgák vették le, amikor beléptek a vendéglátó házába. És íme, a Keresztelő mindezekkel azonosul, sőt még erre a szolgálatra sem érzi magát méltónak. Ami persze azt is jelenti, hogy a szolgálatot magát a legnagyobb megtiszteltetésnek érzi. És most, elmélkedhetünk azon, hogy mi lenne a mi hétköznapjainkban az alázatos szolgálat gesztusa, amellyel azonosulunk, mely által a Keresztelőt és végső soron Krisztust követve méltóbbnak érezhetjük magunkat az ő szolgálatára? Egy gyermek például, kitisztíthatja szülei cipőjét. Egy férj az ágyba viheti a reggelit feleségének. Egy kamasz elmosogathat. Mindenki találja meg és fel az ő saját szolgálatát. Legyen ez része a mi karácsonyunknak, „kereszteljük meg” hétköznapjainkat.

2018. JANUÁR 7. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE „B” év


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »