Újra a vádlottak padjára ül Gergényi és Bene

November 7-én kezdi tárgyalni másodfokon a Bene László volt országos rendőrkapitány, Gergényi Péter egykori budapesti főkapitány és társaik 2006. őszi, fővárosi eseményekkel kapcsolatos ügyeit a Fővárosi Ítélőtábla – értesült a PestiSrácok.hu.

A 2006. őszi eseményekkel összefüggésben a rendőri vezetők ügyében a táblabíróság az első tárgyalási napon kívül még november 14-én, 21-én, valamint december 5-én és 2017. január 27-én tart nyilvános ülést. Az utolsó tárgyalási napon akár döntést is hozhat a bíróság. Ismert, hogy a Fővárosi Törvényszék még tavaly októberben meghozott elsőfokú ítéletében a legenyhébb szankcióban, megrovásban részesítette Gergényi Péter vezérőrnagyot, volt budapesti főkapitányt és egyik vádlott-társát, Mittó Gábort.

A volt budapesti főkapitány elöljárói intézkedés elmulasztása, a negyedrendű vádlott, aki a tévészékház ostrománál a rendőri erők helyszínparancsnoka volt, parancs iránti engedetlenség miatt kapott megrovást. Az ügyben megvádolt további tizenkét rendőrtiszt, köztük Bene László altábornagy, volt országos főkapitány és Dobozi József vezérőrnagy, a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) volt parancsnoka esetében a bíróság megszüntette az eljárást.

Ennek oka javarészt az volt, hogy bár a törvényszék szerint feltehetően történtek kötelességszegések, így a vádbeli cselekmények enyhébb, vétségi alakzata megállapítható lenne, ám az kilenc év elteltével már elévült, nem büntethető. A fentiek ellenére a vádhatóság képviselője a tárgyaláson is utalt arra, hogy a rendőri vezetők magatartásukkal gyakorlatilag azt üzenték beosztottjaiknak, hogy bármit megtehetnek, mert a bűncselekmények el lesznek tussolva.

Noha a parancsnokoknak kötelességük lett volna fellépni a törvénysértő rendőrök ellen, ezt nem tették, így ellenük a bűnpártolás gyanúja is felmerült. Az ügyészség képviselője már az elsőfokú ítélet kihirdetése után jelezte, hogy fellebbez az ítélet ellen, később pedig megérkezett a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség indítványa is a Fővárosi Ítélőtáblára, amelyben súlyosabb büntetés kiszabását kérték Gergényi Péter volt budapesti főkapitányra, valamint Mittó Gábor helyszínparancsnokra.

Az ügyészség mindkettőjük esetében felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, igaz, azzal a kitétellel, hogy előzetesen mentesüljenek a büntetett előélet hátrányos jogkövetkezményei alól.

Bene László egykori országos rendőr­főkapitány, Dobozi József volt Rebisz-parancsnok és tíz társuk vonatkozásában pedig az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte a főügyészség. Rájuk nézve egyébként azért nem kérheti a főügyészség a bűnösség kimondását, mert velük kapcsolatban a törvényszék első fokon nem foglalt állást, hanem megszüntette az eljárást.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »