Újabb öt évre Andruskó Imre került a Selye János Gimnázium élére

Újabb öt évre Andruskó Imre került a Selye János Gimnázium élére

Az iskolatanács javaslata alapján, Milan Belica, Nyitra megye elnöke 2021 augusztus 1-től kezdődően, újabb öt évre a Selye János Gimnázium igazgatói posztját húsz éve betöltő Andruskó Imrét nevezte ki e fontos intézmény direktorává.

„Belica megyeelnök májusban a Nyitra megye fennhatósága alá tartozó 8 középiskola esetében meghirdette az igazgatói pályázatot. Az iskolatanácsunk által június 8-én tartott meghallgatás után úgy döntött, hogy további öt évre javasolja az igazgatói kinevezésemet. Más jelölt nem is volt. Azt követően az elnök úr elfogadta e döntést, majd aláírta és tegnap nekem személyesen elhozta az arról szóló dekrétumot, hogy augusztus 1-től 2026. július 31-ig újra kinevez az SJG igazgatójává“ – mondta el a Ma7-nek a régi-új igazgató.

Megjegyezte: a jövőben is az eddigi helyetteseivel, Édes Erzsébettel és Fonód Tiborral, valamint Viola Éva gazdasági vezetővel együtt kíván munkálkodni az intézmény felvirágoztatásáért, s mindhárman igent mondtak a további együttműködésre.

Majd arról szólt, hogy húsz éve irányítja az intézmény tevékenységét, s a csapatmunkát az 5. mandátuma során is ugyanazokra a pillérekre szeretné építeni, amelyeket eddig is a legfontosabbaknak tartott.

„Az 1. pillér a magas szintű szellemi tudás biztosítása, ami mindig is jellemezte a nagy múltú gimnáziumunkat. A 2. pillér az egészséges nemzettudatra való nevelés – olyan értelmiségi réteget kell kinevelnünk, amely ragaszkodik a magyar gyökereihez, anyanyelvéhez, kultúrájához. A 3. pillér a tolerancia erősítése – a magyar nemzeti kisebbség tagjaiként boldogulásunk érdekében megfelelő hangot kell találnunk az itt élő szlováksággal is. A 4. pillér pedig a keresztény-zsidó gyökereinkhez való ragaszkodás és annak elérése, hogy továbbra is büszkék lehessünk a 372 éves múltunkra. Ennek kapcsán egyik kezdeményezője voltam az „Öregdiák-kör“ megalakításának, amely már 15 éve minden júniusban arany, gyémánt, vas és rubin matúrákkal ajándékozza meg az egykor nálunk érettségizett véndiákokat“ – fejtette ki.

Hangsúlyozta: egyetért azzal, amit Várszegi Asztrik emiritus pannonhalmi főapát úr egy korábbi komáromi gimnáziumi látogatása során kijelentett:

Hírdetés

Egy iskola nem a falaiban, hanem a tanítványaiban és a nevelőiben hordozza az erejét“.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a szülők és a diákok is bízzanak az iskolavezetésben, valamint a tantestületben, s örül annak, hogy felvidéki központi gimnáziumként e tanévben 120 diákjukat más járásokból fogadhatták. „A 2020/21-es tanévben 515 diákunk van, s 82-en érettségiztek. A távozók helyére szeptemberben 100 nagyelsőst és a kisgimnáziumunkba 13 primóst várunk, s az új tanévet 31-gyel több diákkal kezdjük, ami a több iskolában is észlelt csökkenő tendencia idején felettébb örvendetes.“

Kérdésünk nyomán azt is elárulta, hogy a 2. világháború és hontalanság évei után igazgatóként tevékenykedő elődjei közül Horváth József 25, Ipóth Barnabás 10, Keszegh István 6 évig látta el a komáromi gimnázium-igazgatói tisztséget.

„Gidró Bonifác bencés atyát 100 évvel ezelőtt, 1921-ben nevezték ki a híres alma materünk igazgatójává, s 1939-ig, vagyis 18 éven át, a legnehezebb időszakban töltötte be e posztot. Neki volt köszönhető az, hogy az iskola megtartotta magyar jellegét, miközben 70-80 diákot oktattak egy osztályban. Ha ugyanis kisebb létszámú párhuzamos osztályokat indított volna, akkor szlovák osztályokat is nyitnia kellett volna, amit semmiképp sem akart.”

Igyekszünk a nagy elődök nevéhez és munkásságához méltó módon dolgozni, s ezúton is köszönjük a családok irántunk megnyilvánuló töretlen bizalmát, aminek a továbbiakban is szeretnénk megfelelni!“

– nyilatkozta végül Andruskó Imre, akinek az újabb kinevezéséhez olvasóink nevében is gratulálunk.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »