Újabb me­ne­kült­hul­lám ér­ke­zik még ma este. 5000-en jön­nek!

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint szom­ba­ton több mint öt­ezer mig­ráns ér­ke­zik Ma­ce­dó­ni­á­ból Szer­bi­ába, akik es­tére már a ma­gyar ha­tá­ron le­het­nek. Köz­ben fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a ha­tár­sér­tők Rösz­ké­nél. A leg­töb­ben még min­dig a vas­úti sínek men­tén lépik át il­le­gá­li­san a ma­gyar-szerb ha­tárt, ahol nincs ha­tár­zár.

Hírdetés

A szerb-macedón határhoz közeli, presevói ideiglenes befogadóközpontban jelenleg mintegy 1500-an várakoznak arra, hogy elkészüljenek a 72 órás tartózkodást biztosító dokumentumaik. A migránsok feszültek, és láthatóan mindenre elszántak, a magyar határzár, és a megerősített határvédelem híre sem ijesztette el őket attól, hogy megkíséreljenek átjutni a zöldhatáron.


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »