Újabb csatát nyert a bíróságon Simicska

Újabb csatát nyert a bíróságon Simicska

Nem hatályos a Mahir Cityposter Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti szerződést felmondó nyilatkozat – mondta ki a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett elsőfokú ítéletében, a cég által indított polgári perben.

A törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: “a bíróság megállapította, hogy a 2015. október 22-én kelt, a felek között fennálló szerződésre vonatkozó felmondó nyilatkozat hatálytalan”.

Emlékeztettek arra: a főváros még 2006-ban kötött szerződést a kft.-vel utcabútorok telepítésére, üzemeltetésére és reklámcélú hasznosítására. A haszonbérleti szerződést az önkormányzat tavaly ősszel felmondta. 

A Mahir Cityposter Kft. tavaly novemberben benyújtott keresetében a felmondó jognyilatkozat érvénytelenségének, valamint annak megállapítását kérte, hogy továbbra is fennáll a szerződés szerinti közterület-használati jogosultsága. Az idén januárban benyújtott újabb keresetben pedig elsődlegesen azt kérte, a már folyamatban lévő per jogerős befejezéséig tiltsa el a bíróság az önkormányzatot attól, hogy a kft. tulajdonát képező hirdetőoszlopokat elbontassa. A bíróság a két ügyet egyesítette. 

A bíróság korábbi – január 12-én kelt – azóta jogerőre emelkedett végzésével ideiglenes intézkedésként eltiltotta az önkormányzatot az utcabútor bontásától és az eredeti állapot helyreállításától. 

A Fővárosi Törvényszék az ítélet szóbeli indokolása során kiemelte, hogy “a felek között létrejött haszonbérleti szerződés érvénytelensége nem állapítható meg” – olvasható a közleményben. A bíróság álláspontja nem valósult meg sem a fizikai, sem a jogi értelemben vett lehetetlenség, a szerződés nem ütközik jogszabályba és nem kerüli meg a jogszabályokat, továbbá nem ütközik a jó erkölcsbe sem.

A bíróság részletesen kifejtette, milyen szempontok alapján vizsgálta a felmondó nyilatkozat hatályosságát. A bíró szóbeli indokolásban elmondta, a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 29-én közölte a Mahir Cityposter Kft.-vel a felmondó nyilatkozatát, azt a cég nem fogadta el, és ezt november 2-án faxon közölte az önkormányzattal.  

A polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései szerint ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul, akkor a haszonbérbeadó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha a haszonbérbeadó, vagyis ez esetben az önkormányzat nem így jár el, akkor a felmondás a hatályát veszti.

A törvényszék az indokolás során kitért arra is, hogy ha hatályos lenne a felmondó nyilatkozat, akkor is megállapítható az érvénytelensége. Hangsúlyozta, az eljárás során csak azok a felmondási okok vizsgálhatók, amelyeket a felmondó jognyilatkozatban megjelöltek. A felmondó nyilatkozat azért érvénytelen, mert abban olyan okokra hivatkoznak, amelyeket már jóval korábban észleltek, illetve amelyek nem felmondási okok. 

Az önkormányzat felmondási okként hivatkozott arra, hogy a felperes által elhelyezett, légszennyezettség adatokat mérő oszlopok valójában csak máshonnan elérhető adatokat tettek közzé, illetve azoknál az oszlopoknál ahol wifi szolgáltatásnak kellett volna működnie, az internetszolgáltatás nem volt megfelelő. A bíróság álláspontja szerint azonban ezek a körülmények már 2011-ben, egy átfogó ellenőrzés során kiderültek az alperes számára, ennek ellenére akkor nem mondta fel a szerződést. A felek közötti későbbi levelezésből is kitűnt, hogy a szerződésben foglaltak ilyen módon történő teljesítését az önkormányzat elfogadta.

Az alperes arra is hivatkozott a felmondásában, hogy az internetet szolgáltató oszlopok egy része hiányzik. Az eljárás során azonban kiderült, hogy az oszlopok nem hiányoztak, hanem máshol helyezték el azokat, erről pedig szintén volt tudomása az önkormányzatnak.

A bíróság a Mahir Cityposter Kft. további kereseti kérelmeit elutasította, és tájékoztatta a feleket, hogy a korábban elrendelt ideiglenes intézkedés az ítélet jogerőre emelkedéséig hatályban marad – áll a közleményben.


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »