Tündérek nyomai a Kárpát-medencében (II. rész)

Ősvallásunk elválaszthatatlan a természeti és a természetfeletti szférák megismerésétől és a bennük lakozó lények tiszteletétől. Ezért is tartom lényegesnek, hogy újra meg újra időt szenteljünk nekik.

 

Őseink mágikus-vallásos világképében a Tejútrendszert egyebek mellett Tündérek útjának, Tündérek járásának, a Hattyú csillagképet Tündérek fordulójának vagy Tündérek Táncának, míg a Szíriusz csillagot Tündérfőnek, a Kis Göncölt Tündérasszony palotájának is hívták. Vajon mire gondoltak harmadik szemmel látó és szívük bölcsességével tudó őseink szellemi vezetői, amikor ezeket az elnevezéseket adták? Romantikus pillanatokat éltek át vagy az égbolt miridányi csillagára tekintve egynek érezték magukat a világmindenséggel? Netán fénylényeket tiszteltek a csillagokban, csillaghalmazokban, melyek minden áldott éjjel a fejük felett tündököltek reánk árasztva éteri és asztrális sugárzásukat?

 

Az ég és a föld között kapuk és hidak találhatók. Ezt táltosaink tudták, sőt használták is. A néphitbe természetesen ez módosítva került át. Ilyen például a szivárvány, avagy a szivárvány híd. Nem véletlenül hívják a szivárványt tündérek útjának is! Akár az égbe vezető fénynek, akár pusztán csodálatos természeti tüneménynek tekintjük a szivárványt, annyi bizonyos, hogy látványa magával ragadja lelkünket, s felemeli egy magasztosabb és tisztább állapotba.

 

Jó tudatosítani, hogy a tündérek varázserővel bíró lények, nem pedig eltávozott lelkek, miként azt az avatatlanok egyik hiedelme mutatja. Ami a mai profán, hétköznapi gondolkodású embereket megtévesztheti, az a babonák világa. Úgy tűnik, hogy sokszor vallási célzattal igyekeztek a tündérek világát lejáratni, sőt démonizálni oly módon, hogy összemosták, szándékosan összekeverték őket más természetfeletti lényekkel. Részben erre vezethető vissza, hogy a tündérek nem mindig jóindulatú lényekként kerülnek említésre. Elegendő a kelta, az arab vagy a kínai mondavilágba belepillantanunk, hogy lássuk, mennyire felhasználták a tündérekhez fűződő mágiát a gyermekek vagy a felnőtt hívek riogatására.

Holott a tündéreknek az angyalokhoz hasonlóan megvan a saját birodalmuk, és alapvetően jóindulatú lények.

 

A tündérekről szóló elbeszélések és mondák sokszor nem is feltétlenül a tündérekről szólnak, hanem valamilyen más láthatatlan lénycsoportokról, akik képesek varázsolni, átváltozni, fényjelenségek közepette megjelenni vagy épp elillanni. A hétköznapi gondolkodás számára talán egy kalapba kerülhet minden efféle varázslatos lény, de a mágikus képességekkel rendelkező beavatottaknak éppen úgy nem, mint ahogyan egy fizikus számára sem azonosak a szemmel láthatatlan atomok és molekulák.

 

Említést érdemel a magyar tündérek királynője, jelesül, Tündér Ilona, aki az örök boldogság világában, azaz Tündérországban uralkodik. Móricz Zsigmond a Tündérkert címet választotta egyik művének (Erdély-trilógia első könyv). Vajon miért esett a választása erre az elnevezésre? Mire kívánt utalni ezzel a címválasztással?

 

 

A hagyomány szerint az ősidőkben tündérek népesítették be Erdélyt, akik részben ma is álló várakat építettek Székelyföldön. Ilyenek Fitos, Tardod, Arany, Kecskekő stb. Vagy említhetnénk a Bálványosvárhoz fűződő legendát, mely szerint óriásra nőtt tündérlányok építették, amikor a kő még puha volt.

Felhozhatnánk a Tündérvár nevű barlangot, ahol tündérek laknak, és Szent György neve napjának éjjelén kihozzák kincseiket a barlangból.

S akkor még nem beszéltünk Tündér Ilona és Rapsóné váráról.

Hírdetés

Ezek a helyek tündérek otthonai, ahol mágikus erők nyilvánulnak meg időről-időre.

Van, akinek mindez csupán tündérmese, ám van, aki az ősvallás maradványait és emlékeit látja mindezekben.

 

Véletlenek nincsenek, legfeljebb mi nem értjük az életet. Pusztán véletlen volna, hogy az ősvallásunkkal kapcsolatos megannyi fogalmunk a földrajzi neveinkbe van kódolva? A több száz Kárpát-medencei példából, most csak szorítkozzunk a tündérek vidékére: Isten széke, Angyal-hegy, Szépmező, Sárkányos kerte, vagy a vészjóslóbbnak beállított helyekre, mint amilyen Banya-tető, Romlás szikla, Boszorkány láb, Ördöglik tető stb.

 

Kinek állt volna érdekében befeketíteni őseink tündérekbe vetett hitét és a feledés fátylával takarni a tündérek tradícióit? A gonosz erőknek, akiket arrafelé Duromonként személyesítettek meg. A tündérek mindig is harcban álltak Duromonnal, hogy megvédjék Erdélyt és lakóit a sötétség erőitől. De változtak az idők…

 

Egyébiránt nem csak Erdély (Tündérország), hanem például Csallóköz (Tündérkert, Tündérhon vagy Aranykert) is komoly tündérhagyományokkal büszkélkedhet. Bár a boldog aranykor, amikor a tündérekkel még szoros kapcsolatban álltunk, már elmúlt, azért még maradtak fenn igazságmagvacskákat tartalmazó regék. Ilyen például Ipolyi Arnold gyűjtése nyomán a tézis, miszerint tündérektől származunk mi, magyarok is. (Megjegyzem, hogy akkoriban tisztában voltak a magyar szó ember jelentésével is.) Ergo Tündér Ilona gyermekei vagyunk.

A hagyományok szerint valaha az ifjak aranyporral vonták be magukat. Szintén néphagyomány, hogy a galagonyabokrokat a tündérek találkahelyeinek tekintették, ezért körökkel jelölték meg azokat, hogy szántáskor kárt ne tegyenek bennük.

 

Ősi vallási-spirituális-mágikus hagyományainkban tehát elevenen élt a tündérek birodalma. Lassan ideje volna tudatosítanunk és elcsendesednünk magunkban, hátha közelebbi kapcsolatba léphetünk a tündérek energiáival és erőikkel feltölthetjük tündér-ruhánkat, vagyis auránkat!

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

 

The post Tündérek nyomai a Kárpát-medencében (II. rész) appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »