Trianon után száz esztendővel

Trianon után száz esztendővel

A Kairosz kiadó gondozásában jelent meg az elmúlt hetekben Csóti György Trianon után száz esztendővel című kötete, melynek alcíme Beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyarlakta területeken?

A kötetben található nemzetpolitikai elemzéseket a szerző a nemrég távozott kiváló költő és nemzete iránt a végsőkig elkötelezett Csoóri Sándor emlékének jegyezte.

„A kötet különös aktualitását adja egyrészről az „eltelt kerek 100 esztendő a világtörténelem egyik legaljasabb békediktátumának aláírása óta”. Ez az esztendő számunkra a nemzeti összetartozás éve is egyben, ami egy újabb 100 évhez erőmerítést is jelent, különösen az elmúlt 10 esztendő nemzetpolitikai kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően. Másrészről a szerző közeledő 80. születésnapja számomra lehetőséget nyújt egy száraz recenzión túli személyesebb sorokra, mintegy köszöntőre a bemutatáson keresztül.

A tanulmánykötetet szerzőjét 1994-ben ismertem meg Parlamentbe kerülésemet követően. Egymással szemben ültünk a parlamenti patkóban. Egymással szemben ugyan, de én magam később eszméltem rá, hogy a keresztény konzervatív politikus-diplomata, a rendszerváltozás egyik élharcosa – közelebb áll hozzám nemzet felfogásban, mint az akkori éppen körülöttem ülők.

Hírdetés

Írásainak gyűjteménye hitvallás hazáról, nemzetről, országról. Ezt nem az élő udvariasság mondatja velem, amikor az ismertetőt írom le a kötetről, hanem azokat közös küzdelmek során tett elkötelezetten szilárd megnyilatkozásai, melyeket a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumában, a Nemzeti Összetartozás Bizottságában, vagy a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsban közös munkálkodásunk során tett.

Illyés Gyula temetése kapcsán született írása egy valóságos novella a 80-as évek elejéről.

De az egész kötet nagy ívet rajzol a temetésén spontán felhangzó himnusz alatt távozó érzéketlen vezetőktől, a közülük kilógó Kornidesz történelemtanárig, a közép- és kelet-európai országokban lezajló rendszerváltásoktól a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatói pozíciójából a határontúli közösségeinket ért igazságtalanságok miatti feljajdulásig. Ami összefűzi az írásokat, az a nemzet, a nemzetért aggódás, melyről az átélő-küzdő szemtanú-résztvevő hitelességével ír.

Mindvégig érezhető a politikus kérlelhetetlen igazságszeretete, s a diplomata elemző realizmusa” – írja recenziójában Dr. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, az OGy volt elnöke.

Megjelent a Magyar Nemzet 2020. szeptember 29-i számában, a 12. oldalon


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »