Trianon lehetne akár 200 éves?

„Nem csak valószínű, hanem egészen bizonyos, hogy a Habsburg-nagyhatalom segítsége nélkül mi is a balkáni államok sorsára jutottunk volna, felszabadulásunk a XIX. század elejénél korábban nem történt volna meg, de arra az ország fele se lett volna már magyar, hanem talán csak egy negyedrésze. Világos, hogy az így történt felszabadulás után se oláhjaink, se szerbjeink, se horvátjaink nem maradtak volna nálunk (németjeink nem is igen lettek volna), hanem a szomszédos testvéreik államának részeivé váltak volna. Trianon tehát 100 évvel előbb valósult volna meg, nem is szólva gazdasági és kulturális színvonalunk balkáni voltáról.”(Pezenhoffer Antal)

Hírdetés


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »