Tevékeny, összetartó medikusok

Tevékeny, összetartó medikusok

A pozsonyi magyar orvostanhallgatók klubja, a Selye János Klub (SEJK) 2017-ben istevékenyvolt. A 27 éves múltra visszatekintő szervezet klubélete a jelenlegi vezetőségnek és odaadó tagoknak köszönhetően virágzik.

A SEJK szerencsére erős pilléreken áll, mivel minden évben egyre több magyar középiskolás nyer felvételt az orvosi karra. Nagy örömmel osztom meg a kedves olvasókkal medikus családunk 2017-es évében zajlott eseményeket.

Az évet kellemes meglepetéssel indítottuk. Sikerült klubunkat hivatalos polgári társulássá alakítani. Az első sikeres pályázatunkból a medikusok nyári gyakorlatának szállásköltségéhez járultunk hozzá.

Kiállítások, konferenciák

Január 26-án a Selye János születésének 110. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitójára voltunk hivatalosak Komáromba, az SJE konferencia-központjába, mely klubunk névadójának munkásságát, kutatási területeit mutatja be, és legfőbb célja a Selye-hagyomány ápolása. Májusban a pozsonyi Comenius Egyetem orvostudományi karán nyílt angol nyelvű Selye-kiállítás, majd júliusban a Csemadok dísztermében zajlott a magyar nyelvű változatának megnyitója.
A vizsgaidőszak végén februárban harmadik alkalommal síeltünk a Magas-Tátrában. Az öt együtt töltött nap hangulata és közösségkovácsoló ereje feledhetetlen élményekkel gazdagított mindnyájunkat.

Március 10–12-én az 1. Magyar Gyógyszerész- és Orvostanhallgatók Országos Konferenciáján vettünk részt Budapesten. A rendezvény központi témája az orvos és gyógyszerész együttműködése volt, hiszen a két szakma összehangolt tevékenységére az egészségügy számos területén szükség van. November 17–19-én zajlott a II. MaGYOK, ahol szintén képviseltük a SEJK-et.

Március 15-én hagyományosan a pozsonyi Medikus-kertben Petőfi szobránál koszorúztunk az 1848/49es magyar szabadságharcra emlékezve.

Szakmai beszélgetések

Tevékenységünk fontos része a szemeszterenként kétszer tartott szakmai beszélgetés. Az előadásoknak a Pozsonyi Magyar Intézet nagyterme ad otthont. Az évek során vendégünk volt Czeizel Endre genetikus, Kovács László pediáter, Zacher Gábor toxikológus is. Az immár XIX. Tudományos beszélgetés előadója Végh Attila professzor, a Penta Hospitals International elnökvezérigazgatója volt, aki korábban Nagy-Britannia kiemelkedő egyetemi egészségügyi központjait vezette. Áprilisban zajlott jubileumi XX. Tudományos beszélgetésünk, melyre egykori pozsonyi medikus és lelkes klubtag fogadta el meghívásunkat Dr. Gányovics Attila mentőorvos személyében, aki a minőségi újraélesztésről adott elő.

Április 6-án a V4 konferencia vette kezdetét Balatonfüreden. A visegrádi országok orvostanhallgatóival beszélgettünk. Érdekes előadásokat hallhattunk a kardiovaszkuláris betegségek prevenciójáról és az országok aktuális egészségügyi helyzetéről.

Kutatás, nyári gyakorlat

Nagy hangsúlyt helyezünk a kutatás fontosságára. A Pécsett szervezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) örömmel kísértük el a most már másodéves medikus Gergely Lajost, aki előadásával lenyűgözte a zsűritagokat. December 2-án Nyitrán zajlott a XII. FTDK, ahol Keszler Zoltán hatodéves medikus a Pedagógiai és élettudományok szekcióban elnyerte az első díjat.

Június végén harmadszor vettünk részt a nemzetközi Stressz Nyári Iskolán (Summer School on Stress), melynek idén Komárom adott otthont, a szervezésbe aktívan bekapcsolódtunk. Az SSS-t 2015-ben Franciaországban, 2016-ban Horvátországban rendezték meg, melyeken elő is adtunk. A tudomány világának jelentős alakjai gyűlnek itt össze előadást tartani és szakmai eszmecserére.

A 7. nyári szakmai gyakorlatunkat idén is Budapesten töltöttük. A gyakorlat során szakmailag sokat fejlődünk, elsajátítjuk a magyar szakterminológiát, valamint szoros barátságok alakulnak ki medikus családunk tagjai között. 2017 nyarán 60 pozsonyi magyar orvostanhallgató vett részt rajta, ezzel túlszárnyalva az eddigi évek létszámát. Felkaroltuk a Brünnben tanuló magyar medikusokat is, így ők is csatlakoztak hozzánk.

Elsősök beavatása

Szeptember 4. mozgalmas nap volt, aznap zajlott az elsősök körbevezetése az egyetemünk épületében ésaXXI. Tudományosbeszélgetésis. Az Első(s)segély program keretében a gólyákat olyan tudnivalókkal látjuk el, ami a könnyebb túlélést szolgálja számukra az első egyetemi napokon. Megmutatjuk nekik a tantermeket, előadótermeket és a Medikus-kertet, sörözünk/kávézunk, ismerkedünk. Aznap este 18 órakor kezdődött vendégünk, a magyarországi származású, Floridában élő Dr. Khoor András előadása. A doktor úr a Mayo Klinika patológia részlegének, valamint az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnöke. A tüdőtranszplantáció patológiájának rejtelmeibe kalandoztunk el előadása által.

Dr. Kovács György ortopéd sebész jóvoltából 2016 szeptemberétől Frankfurtban tölthetünk két hetet: műtéteken asszisztálhatunk, elsajátíthatjuk a helyes diagnózis felállításának folyamatát, az orvos-beteg kommunikációt és nem utolsósorban németnyelv-tudásunkat csiszolhatjuk a lenyűgöző Main Klinik magánklinikán. Idén nekem volt lehetőségem gyakorlati és elméleti tudásom bővítésére.

Előadások

Szeptember végén a szokásos Szemeszternyitó SEJK gyűlést tartottuk: a nyári élményeket osztottuk meg egymással, és kiértékeltük a budapesti gyakorlatunkat is.
Szeptember 27-én a Pozsonyi Magyar Intézetben Dr. Béres József Egy csepptől az egészség teljességéig című előadását hallgattuk meg, majd mesélt a Béres Gyógyszergyár Zrt. sikertörténetéről.

Sportoló orvostanhallgatóink a Medikus futáson képviselték klubunkat, ahol a több mint 6 km-es távon csapatuk kiváló eredményt, 3. helyezést ért el.
Október 3-án XXII. Tudományos beszélgetésünk vendége a magyar neurobiológus, az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa, Freund Tamás professzor volt. Előadásának címe az Agyhullámok – Tanulás – Kreativitás: Belső világunk és az információrobbanás hatásai volt. A professzor urat lenyűgözte közösségünk összetartása, és megjegyezte: sok ilyen magyar szakmai, személyiségfejlesztő társaságra lenne szükség.

Október 21-én Budapestre utaztunk a Gloria Victis Kárpátmedencei Ifjúsági Találkozóra, mely az 1956-os forradalmat elindító magyar ifjúságnak is emléket állít.

Teddy Maci Kórház

Népszerű klubunk Teddy Maci Kórház programja is – magyar orvostanhallgatóink magyar óvodákat látogatnak meg, ismeretterjesztő és játékos foglalkozást tartanak a gyerekeknek. A szervismertető után találós kérdéseket teszünk fel nekik, meghallgathatják a szívverésüket, kiszínezhetik az előre elkészített ábrákat, majd szemvizsgálatot végzünk, sőt, a macijukat is meggyógyítjuk. A program célja, hogy egyrészt kis doktoroknak öltözve, fonendoszkóppal a nyakukban segítsünk nekik az orvosoktól való félelem leküzdésében, másrészt a pediáternek készülő medikusok hasznos tapasztalatot gyűjtenek. 2017-ben a maci doktorok 6 óvodába látogattak el, 240 gyerek nagy örömére. A 2017-es évet kellemes, családias hangulatú karácsonyi forralt borozással zártuk a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás sátránál.
Mára szinte minden szlovákiai magyar medikus ismeri egymást. Barátságok, később szakmai együttműködések alakulnak ki a SEJK révén. Megismerkedtünk a prágai, brünni, kassai, budapesti és marosvásárhelyi magyar orvostanhallgatókkal, rendszeresen kommunikálunk a szegedi, budapesti és debreceni medikusokkal is. Ezt a kapcsolati hálót rendkívül fontosnak tartom.

A Selye János Klub rendezvényeivel és tevékenységével támogatja a pozsonyi magyar orvostanhallgatók tanulmányait és szakmai fejlődését, továbbá megkönnyíti, szebbé teszi a diákéveiket. Nagy ajándék részese lenni ennek a kedves és művelt társaságnak, melyet mi medikus családnak nevezünk.

Žiaček Noémi

A szerző ötödéves orvostanhallgató, a SEJK elnöke


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »