Ternyák Csaba megnyitotta a győri bencés templom jubileumi évét

Ternyák Csaba megnyitotta a győri bencés templom jubileumi évét

Ternyák Csaba egri érsek, a győri bencés gimnázium egykori diákja mutatott be ünnepi szentmisét április 25-én, Szent Márk evangélista ünnepén a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban, a templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév megnyitásaként.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A szentmise kezdetén Sárai-Szabó Kelemen OSB alperjel, templomigazgató köszöntötte az „alma materbe visszatérő” egri érseket, majd emlékeztetett: Szent Márk evangélista ünnepe nagy ünnepe a bencés rendnek is, hiszen 214 évvel ezelőtt, 1802. április 25-én állították vissza a korábban feloszlatott bencés rendet, és ekkor sorolták a bencések tulajdonába a győri jezsuita iskolát és templomot.

Szent Benedek rendje azóta is őrzi ezt a szép templomot, és a felszentelés 375. évfordulója alkalmából a mai napon emlékévet nyitunk – folytatta a templomigazgató. – Mindenkit ünneplésre hívunk, akiknek élete összefonódott ezzel a templommal. Kívánom erre az előttünk álló ünnepi évre, hogy hassa át az életünket Krisztus sürgető szeretete.

A szentmisén, melyen együtt ünnepeltek a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium diákjai és tanárai, öregdiákjai, Győr város képviselői és a bencés templomhoz tartozó hívek, Ternyák Csabával koncelebráltak a győri bencések mellett pannonhalmi és tihanyi bencés, csornai premontrei, valamint győrújbaráti alexiánus atyák is.

Szentbeszéde elején Ternyák Csaba úgy fogalmazott, különleges öröm, mikor az ember visszatér egy az életében fontos szerepet játszó templomba, majd elmondta, úgy tekint a győri bencés templomra, mint hivatása bölcsőjére. Ennek a templomnak a jobb oldali első kápolnájában, mely Szent Pál megtérésének kápolnája, ministrált minden reggel több mint négy évtizeddel ezelőtt.

Nincsen hivatás imádság nélkül – hangsúlyozta az egri érsek. – A hivatás életre szól, és nem más, mint átimádkozott döntés.

Ma a hivatásról is gondolkodunk, hiszen Szent Márkot is meghívta az Úr, mégpedig az evangélium fönséges szolgálatára hívta – folytatta a főpásztor. – Evangélista lett. Magyarul régies szóval „örömhírész”-nek mondhatnánk, vagy még inkább „örömhíres”-nek. Hiszen olyan ember volt ő, aki arról híres, hogy élete tele volt örömmel. És képes volt arra, hogy ezt a hatalmas örömet 16 fejezetbe összesűrítve átadja. A lényegre koncentrált, vagyis erre: Krisztus szeretetének semmit ne tegyünk elé. Szeressük Istent, Ő legyen életünk központja.

A szónok ezután a missziós parancsra emlékeztetett, melyhez Máté hozzátette: „Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Márk hozzáfűzött mondata pedig ez: „Az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette.”

Csodálatos belegondolni – hangsúlyozta Ternyák Csaba –, hogy az Úr együtt munkálkodik velünk, Szentlelke által, azóta is, és nem hagy el minket immár kétezer éve. Megerősít, bátorságot ad nekünk is, ugyanúgy, ahogy az első apostoloknak. Az első pünkösd óta, az egyház születése óta Jézus Krisztus evangéliuma egyre jobban átjárja a világot.

És az Úr, aki együtt munkálkodik velünk, meg is erősít, a jelek által. Mik ezek a jelek? Csodák? Igen, van sok csoda is. De a hitünk nem ezeken alapszik – nyomatékosította az egri főpásztor. – A jelek, melyek megerősítenek, a szentségek révén vannak jelen életünkben. Hiszen a szentségek nem szimbólumok, hanem hatékony jelek. Köszönjük meg Márk evangélistának, hogy erre emlékeztet minket. És köszönjük a templomépítő jezsuita atyáknak és a bencés atyáknak is, akik őrzik, fönntartják ezt a templomot azért, hogy az Atya és Jézus Krisztus dicsérete soha ne szűnjön meg az emberek ajkán.

A templom is az Úr irgalmas jóságának jele – mutatott rá Ternyák Csaba –, hiszen a templomok nem csupán imaházak, hanem bennük az Úr valóságosan van jelen az Eucharisztiában. Tudjuk, hogy amikor egy katolikus templomban imádkozunk, az Úr fizikai jelenlétében vagyunk. Minden a Szentlélek által történik. Ő az, aki megerősít, aki a szentségi jelek által velünk van, aki noszogat: fogadjuk be az Urat, legyünk élő templomok.

Kedves fiatalok – fordult a végül a diákokhoz az érsek. – A Szentlélek nektek is megmutatja hivatásotokat, legtöbben minden bizonnyal családanyák és családapák lesztek, de kívánom, hogy ébredjenek köztetek papi és szerzetesi hivatások is, legyetek Krisztus hatékony jelei a világban.

A szentmisén a gimnázium kórusa végzett zenei szolgálatot Kelemen Áron OSB vezetésével.

Fotó: Lambert Attila

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »