Tartalmas évet zárhat a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület

Tartalmas évet zárhat a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület

KOMÁROM. Évértékelő közgyűlését tartja január 24-én, szerdán 16,30 órától a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli I. emeleti előadótermében a komáromi székhelyű Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület.

A rendezvény keretében Ady, az új Messiás címmel Kustyán Ilona nyugalmazott gimnáziumi tanár Ady Endre születésének 140. évfordulója alkalmából tart majd előadást, valamint a Magyar Írószövetség kezdeményezésére  február 18-án induló Magyar Széppróza Napja rendezvény részleteiről is értesülnek a jelenlevők – tájékoztatta portálunkat dr. Keszegh Margit egyesületi elnök.

„Jókai neve és szellemi hagyatéka soha ki nem hunyó fénnyel világítson!“  

Folyamatosan sokrétű tevékenységet végez az 1911. március 5-én megalakult, majd 1945-ben a csehszlovák kormány által beszüntetett, s az 1989-es rendszerváltás után, 2 000-ben újraindított Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (JKME), amelynek jelenleg 180 tagja van. Az egyesület megalakulása után két évvel, 1913-ban közadakozásból építtette székházát, a mai Duna Menti Múzeum Nádor utcai épületét, vagyis a Kultúrpalotát. Jókai Mór Kultúrpalota előtti szobrát, Berecz Gyula komáromi képzőművész alkotását pedig 80 évvel ezelőtt, 1937-ben az egyesület ugyancsak közadakozásból állíttatta fel.

A Jókai Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke és újjáalapításának kezdeményezője, dr. Szénássy Zoltánról az egyesület újjászervezését korábban azzal indokolta, hogy „Komárom város örök büszkesége – Jókai Mór neve és szellemi hagyatéka soha ki nem hunyó fénnyel világítson az elkövetkező évtizedekben, illetve századokban is".

Jókai-díj adományozása, megemlékezés a fontos jubileumokról

Az egyesület 2017-ben is áldásos és tartalmas tevékenységet végzett.

Immár 11. alkalommal Jókai-díjat adományozott a meghirdetett témában írt legsikeresebb pályamű (Jókai regényeiből készült filmek elemzése és összehasonlítása az eredeti regénnyel) szerzőjének. A bírálóbizottság döntése alapján az arany díszoklevelet és Jókai Mór kezének gipszbe öntött másolatát Arany Lajos debreceni tollforgató vehette át kivételesen magas színvonalú munkája elismeréseként. Egyúttal az Arany János Emlékév előtt is tisztelegve meghirdették a Jókai-díj 2018-as évi témáját, ami az Arany János időskori lírájának újszerűségei címet viseli.

„A mi szülőföldünk Komárom, s erre büszkék vagyunk. Ahogy telnek az évek, egyre erősödik bennünk a késztetés, hogy jobban megismerjük, és rendezvényeinken megismertessük  a közönséggel történelmét, hagyományait és azokat, akik munkájukkal ezt a közösséget erősítették, szolgálták. Egyesületünk már hagyományosan minden évben megemlékezik városunk egy-egy tiszteletben álló személyiségéről. Tavaly májusban a már elhunyt Dobi Géza Pro Urbe-díjas hegedűművész, zeneszerző és zenetanár emléke előtt műsorral tisztelegtünk születésének 80. évfordulója alkalmából, együttműködve a Gaudium Polgári Társulással. Ebben a műsorban, mely Stirber Lajosnak, az egykori barátnak, kollégának gondos munkálkodása nyomán jöhetett létre, szerepeltek Dobi Géza volt tanítványai, barátai, tisztelői és Ákos fia” – emlékeztetett Keszegh Margit.

Hírdetés

Kenyérszentelés, Jókai-kvíz, a magyar népmese napjának megtartása

Az egyesület kezdeményezésére a Szent István napi ünnepség keretében 2017-ben már 5. alkalommal került sor kenyérszentelésre és kenyéráldásra további 4 Kárpát-medencei várossal:  Szolnokkal, Sepsiszentgyörggyel, Zentával és Beregszásszal egyidőben. Az ünnepi szónok Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés egykori elnöke, miniszerelnöki megbízott volt.

„Tavaly augusztusban, a Komáromi Nyár elnevezésű rendezvénysorozat keretén belül ismét megszerveztük a Jókai-kvízt. Tesztkérdésekkel fordultunk a jelenlévőkhöz, amelyek Jókai életéhez, családjához és munkásságához kötődtek. A legjobb megfejtők – két csoportban: iskolások, felnőttek –  értékes díjakat kaptak, melyekhez nagyban hozzájárult Komárom város is. Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján pedig a magyar népmese napját változatos műsorral ünnepeltük a Kossuth téren. Egyesületünk hagyományteremtő szándékkal először 2013-ben rendezte meg Komáromban a magyar népmese napját, s csatlakozott ezzel a Magyar Olvasótársaság 2005-ben kelt felhívásához. Annak kapcsán ismét egyazon időpontban zajló „egyszerre mesélésre” kértük magyar tannyelvű óvodáinkat, iskoláinkat, bizonyítva, hogy a mi mesemondónk, Jókai városában is él a magyar népmese” – folytatta tájékoztatását.

Nyolc évtizede áll a Kultúrpalota előtt Jókai Mór szobra…

Nyolcvan évvel ezelőtt az egyesület közadakozásból emelte Jókai Mór szobrát a Kultúrpalota előkertjében. Tavaly november 28-án a jubileum alkalmából az egyesület és a Duna Menti Múzeum közösen koszorúzással egybekötött, méltó megemlékezést tartott.

„A 2000-beli újraindulásunk óta több száz szereplő közreműködött az egyesület rendezvényein, s több száz érdeklődő tekintette meg az ünnepi műsorokat, előadásokat, megemlékezéseket. 2012. október 25-én egyesületünk Ex Libris Díjban részesült. A város támogatásának köszönhetően rendezvényeink egyre színvonalasabbak, s örömünkre a szereplők sokasága szívesen fogadja el szereplésre szóló felkérésünket. Egressy Béni, Szinnyei József, Kossuth Lajos, az aradi vértanúk, Lenkey János és Török Ignác, Alapy Gyula, Beöthy Zsolt, Damjanich János és Szent István király – egyesületünk az eltelt 16 esztendő alatt nekik állított emléket a városban” – sorolta eredményeiket az egyesület elnöke, hozzátéve: szorosan együttműködnek a város többi civil szervezetével és magyarországi szervezetekkel is, ezzel is erősítve magyar közösségünket.

2016. szeptember 10-én a Csemadok Komáromi Alapszervezetével, a Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesülettel és a Múzeumbarátok Körével közösen alapították meg a Komáromi Értéktár Bizottságot, melynek kapcsolattartójául Beke Sándor mérnököt jelölték. Az eltelt időszakban három javaslatot készítettek el, amelyek a szekeresgazdákat, a komáromi erődrendszert és a Kultúrpalotát érintik.

Ez évtől a magyar széppróza napját is megünnepelhetjük Komáromban

„Természetesen, egyesületünk valamennyi jeles magyar ünnepnap és megemlékezés szervezéséből kiveszi részét, illetve azokon közreműködik.  Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel együtt vallom: Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet”. Ennek a gondolatnak a jegyében idén a szerdán jóváhagyásra kerülő munkaterv alapján szeretnénk folytatni munkánkat, illetve egy összmagyarságot érintő rendezvényről is szólnék. A Magyar Írószövetség Gál Sándor, József Attila-díjas író-költő-publicista, a Magyar Művészeti Akadémia tagja javaslatára határozott úgy, hogy mivel a magyar költészetnek, a magyar drámának és a magyar népmesének is van napja, ezentúl a magyar széppróza napját is tartsuk meg. Mivel a Komáromban született Jókai Mór (1825.II.18 – 1904.5.5.) írói tevékenysége szinte páratlan, sokak szerint ő nevelte ki a magyar széppróza olvasóközönségét, ezért ezentúl az ő születésnapján minden évben megünnepeljük majd a magyar széppróza napját. Egyesületünk több társrendezővel, így Komárom önkormányzataival, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Pozsonyi Magyar Intézettel és Magyarország szlovákiai nagykövetségével valamint a Duna Menti Múzeummal együttműködve aznap tartalmas műsorral adózik majd Jókai  és más jeles magyar prózaírók emlékének, több neves vendég részvételével “ – mondta Keszegh Margit.

Az eseménynek helyet adó Duna Menti Múzeum kiállítja majd a Jókai-ereklyék eredeti példányait, hiszen évközben több emléktárgynak csak a másolatát szemrevételezhetjük. Továbbá a Jókai idézetekkel kapcsolatos plakátok is megtekintetők lesznek. Jeles közéleti személyiségekkel együtt főhajtással adózhatunk majd az írófejedelem emlékének a Jókai-szobornál. Azt követően a Kultúrpalota dísztermében kerül sor az ünnepség első részére, amely keretében a hagyományos Jókai-díjat is átadják. Az esti gálaműsorban pedig jeles irodalmárokat, előadókat hallgathatunk, közreműködnek  a Jókai Színház művészei, valamint Korpás Éva Fonogram-díjas népdalénekes, a Concordia Vegyeskar és a  Comorra Kamaraegyüttes, Medveczky Szabolcs vezetésével. Az emléknapon köszöntőt mond  Gál Sándor József Attila díjas irodalmár. „Büszkék lehetünk arra, hogy Komárom lehet a házigazdája a magyar széppróza napján tartandó ünnepségnek“ – mondta végül az egyesület elnöke.    


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »