Tanévkezdő szentmise a katolikus iskolák pedagógusainak Budapesten

Tanévkezdő szentmise a katolikus iskolák pedagógusainak Budapesten

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó iskolák pedagógusai Veni Sanctére gyűltek össze az újpalotai Salkaházi Sára-templomban. Az Erdő Péter bíboros vezette szertartást követően az egyházmegye legújabb, szintén Salkaházi Sára nevét viselő iskolájában folytatódott a tanévkezdő ünnepség.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A szentmise elején Gyetván Gábor köszöntötte a katolikus pedagógusokat. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) igazgatója elmondta: azért gyűltek össze, hogy együtt imádkozzanak és kérjék a Szentlélek segítségét és kegyelmét, hogy ebben az évben is tudják képviselni azt, amiért az Úristen küldi őket; hogy valóban nevelni és tanítani tudják az ifjúságot.

Erdő Péter bíboros szentbeszédét teljes terjedelemben olvashatják.

A Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe van. Katolikus iskoláink tanévnyitó szentmiséjét tartjuk.

Amikor Szent Lőrinc diakónust a keresztényeket üldöző római hatóság elé hurcolták, a pogány bíró azt követelte tőle: adja át az egyház kincseit. Lőrinc erre a szegényekre és a betegekre mutatott. Ők az egyház igazi kincsei.

Maga Jézus is kitüntető szeretettel beszélt a szegényekről, boldogoknak nevezte őket. És példaképül állította a gyerekeket is. Nekünk is olyanokká kell lennünk, ha be akarunk menni Isten Országába. És meggyógyította a betegeket, testi és szellemi sérülteket, isteni szeretetének és hatalmának erejével. Az irgalmasság cselekedetei, ahogyan a Biblia és az egyház hagyománya felsorolja őket, nagyszerű eszményt és követendő feladatot állítanak a keresztények elé. A szegények, a betegek, a rászorulók, a tudatlanok, a gyermekek és az idősek iránti segítő szeretet tehát az egyház lényeges vonása.

Sokan mondják a világban, hogy hagyjuk meg a népszerűtlen, a hálátlan, a tömegek számára sokszor alig észrevehető nehéz feladatokat a keresztényeknek, hiszen ők önként is elvégzik, amit más pénzért sem vállal. A szociális, az egészségügyi és az oktatási feladatok, különösen a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő fiatalok oktatása ezek közé a feladatok közé tartozik.

És mégis: azok a szolgálatok, amelyeket egy-egy társadalom csak nehezen, vagy egyáltalán nem tud ellátni, a keresztény közösség számára vonzóak és értékesek. Nem harcoltunk mi, hogy egyre több iskolánk legyen. Nem kértünk tömegesen olyan intézményeket, amelyek sosem tartoztak hozzánk, de az emberekben erősödött az igény, erősödött a bizalom az egyházi oktatás és gondoskodás iránt. Ezért van az, hogy Indiában Szent Kalkuttai Teréz anya működése nyomán, de egyébként is a szociális és karitatív munka több mint 40 százalékát a keresztények végzik, holott számuk a lakosság alig 2 százalékát éri el. Az evangélium fényében meglátjuk a sérült, a fogyatékkal élő emberben, a sokszor fegyelmezetlen gyerekben, vagy a magatehetetlen betegekben Krisztus arcát. Felfedezzük bennük azt, ami a földön a legnagyobb érték, a lelket, amely örök boldogságra hivatott.

De a gyerek sokszor csiszolatlan gyémánt. Az ékszerész sem elégszik meg azzal, hogy langyos vizes szivaccsal tisztítsa a felületét, hanem tervszerű munka és gondos köszörülés szükséges ahhoz, hogy a rejtett drágakő teljes fényében csillogjon. Tiszteletünk és szeretetünk a ránk bízottak iránt megkívánja, hogy világos értékeket adjunk át, hogy ésszerű, emberséges, de egyértelmű követelményeket is állítsunk a tanulók elé. Ez teszi lehetővé, hogy a fiatalokból igazán önálló, alkotó személyiségek váljanak. Ilyen lélekkel vállaltuk az idén itt, Újpalotán egy iskola fenntartását. Tudatában vagyunk annak, hogy fővárosunkban a katolikus iskolák eléggé egyenlőtlenül oszlanak meg. A belvárosban és a budai kerületekben számos ilyen iskola működik. Pest keleti részén és a perifériákon jóval kevesebb. De az egyházmegye Isten népének egész közössége: mi mindenkit egyformán szolgálni akarunk. Ezért öröm a számunkra, hogy itt, Újpalotán is megkaptuk a bizalmat, egyrészt sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására, másrészt a jövő tanévtől minden más tanuló színvonalas oktatására és nevelésére is.

Köszönetet mondok katolikus iskoláink vezetőinek, oktatóinak, munkatársainak és az EKIF-ben dolgozó minden szakembernek áldozatos munkájukért. Elismerésemet fejezem ki mindazok iránt, akik az állam, az önkormányzat és a helyi társadalom részéről nyitottsággal és készséges együttműködéssel kísérik fáradozásainkat.

A mai Szűz Mária ünnepen megjelenik előttünk Mária mint az iskolák védőszentje, akit régi spanyol szobrokon a kis Jézussal együtt ábrázolnak. A Gyermek pedig édesanyja mellett áll és tankönyvet tart a kezében. Kérjük hát a Szűzanya közbenjárását iskoláink, családjaink és egész népük számára.

***

A szentmise végén öt – újraválasztott, illetve frissen kinevezett – intézményvezető (Tyukász Tamás, Géczy Árpád, Tonka László Györgyné, Sédyné Esztergár Klára, Szerencsés Tiborné) kapta meg megbízólevelét az egyházmegye főpásztorától. Erdő Péter a megbízás során felkérte a katolikus iskolák vezetőit, pedagógusait és munkatársait, hogy elkötelezettséggel és felelősséggel végezzék keresztény nevelői munkájukat. Legyenek jelei Krisztus szeretetének és békéjének, és az ő reményében tudjanak részesíteni mindenkit, akiket tanítanak és akikért dolgoznak – tette hozzá.

A szentmisét követően a közeli Salkaházi Sára iskolában folytatódott a Veni Sacte ünnepség. Az újpalotai iskola idén szeptemberben került egyházmegyei fenntartásba, és az újpesti Szent János Apostol-iskola alintézményeként fog működni.

Az EKIF fenntartásába összesen öt óvoda, tizenegy általános iskola, négy gimnázium és egy kollégium tartozik. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tizenöt közoktatási intézmény huszonegy tagintézményét tartja fenn. Összesen 5300 gyermek jár az egyházmegye oktatási intézményeibe, amely a katolikus közoktatási intézményekben ellátottak 4,1%-a.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »