Tamás Ilonka emlékére (videóval)

Hosszú élete során kétszer vesztette el magyar állampolgárságát, hol erőszakos, hol ravasz módszerekkel próbálták őt és őshonos magyar sorstársait rákényszeríteni az asszimilációra.

Dr. Tamás Aladárné 1912. május 16-án született Gömörben, az Osztrák-Magyar Monarchia területén. A legidősebb felvidéki magyar tanítónőként tartottuk számon. Annak szentelte életét és munkásságát, hogy ne tűnjön el a magyar szó arról a vidékről, ahol ezer esztendőn át az édesanyák erre tanították gyermekeiket.

Ilonka néni a felvidéki magyarok nemzeti szimbólumává vált. Elkötelezettsége, hazaszeretete másoknak is erőt sugároz. Életműve azt üzeni számunkra, hogy meg kell maradnunk magyarnak ott, ahol születtünk, és őseink is tették, amit kell.

A Magyar Becsületrendet elsőként kapta meg 2012-ben, ugyanebben az évben pedig a Pro Probitate – Helytállásért Díjat. Ez azt bizonyítja, hogy a nemzet iránti elkötelezettség méltó célt és értelmet adhat életünknek” – írta nekrológjában a Magyar Közösség Pártja.

Tamás Ilonka tanári szolgálata a felvidéki magyarság nevelésében, és a magyar állampolgárságáért vállalt bátor kiállása példát állított mindenki elé. Életműve, áldozatvállalása: nemzeti hitvallás.

Ilonka néni életműve a magyarság iránti hűség és a nemzet határok feletti egysége melletti tanúságtétel. Szülőföldje állampolgárságát ugyan elvehették tőle a tót fasiszta kormány, de mennyei állampolgárságától soha senki nem foszthatja meg.

A 104 évesen elhunyt Tamás Ilonka egy közösség és két évszázad példaképe volt. A felvidéki Gömörben generációk sorát oktatta a hazaszeretetre, a magyar nyelv és közösség tiszteletére. Korunkban pedig a felvidéki magyar közösség jogkiterjesztő küzdelmeinek egyik emblematikus alakjává vált.

Személyében korunk nagy hőséről beszélhetünk! Tamás Ilonka néni életműve, áldozatvállalása nemzeti hitvallás:

 

Adjon az Isten számára örök nyugalmat! Soha nem felejtjük őt el, emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Forrás: hun.hir.info.hu 


Forrás:sokkaljobb.hu
Tovább a cikkre »