Tájházak Hete

A XV. Hargitai Megyenapok alkalmával a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a Tájházak Napja rendezvény folytatásaként első alkalommal szervezi meg a Tájházak Hetét, amelyet a megyei tájházakkal, néprajzi gyűjteményekkel való együttműködésben valósít meg.

Idén a Tájházak Hete június 2 és 8 között zajlik. Ebben a periódusban a programhoz csatlakozó tájházak, néprajzi gyűjtemények tulajdonosai kinyitják kapuikat a nagyközönség előtt. A gyűjteményfelelősök a Tájházak Hetének egy-egy napján szervezett formában bemutatják a helyi gyűjteményt az érdeklődőknek, emellett helyenként kézműves foglalkozást tartanak, vagy kulturális műsorral színesítik a rendezvényt, többek között, szavalóverseny, kiállítások, népi gyermekjátékok, gasztronómiai bemutatók kerülnek megszervezésre.

Csík, Kászon, Gyergyó, Gyimes és Udvarhely vidékén, összesen 17 helyszínen várják a látogatókat. Az érdeklődőknek változatos programot biztosít az énlaki tájház, a bögözi Székely népviseleti kiállítás, a csíkkozmási tájház, a kászonújfalvi Szent Miklós Ház, a Kászoni Székely Tájmúzeum, a lövétei tájház, a gyimesbükki néprajzi gyűjtemény, a gyergyóremetei tájház, a csíkmenasági gyűjtemény, a máréfalvi tájház, az oklándi gyűjtemény, a kápolnási tájház, a székelyszentléleki tájház, a gyimesközéploki Csángó Hagyományőrző Ház, a bükkfalvi Múlt Idők Háza, a csíkszentmiklósi tájház és a tordátfalvi tájház.

A program célja felhívni a figyelmet a helyi értékekre és a lakosság körében népszerűsíteni a tájházakat, gyűjteményeket. Az ingyenes program lehetővé teszi, hogy minél több személy ellátogasson a tájházakba és maradandó élményben legyen része. A Tájházak Hete programban a Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményeként működő Forrásközpont koordinátori szerepet vállal, és segíti a gyűjteményfelelősöket a programok megszervezésében.

A Tájházak Hetének második napján, június 3-án, reggel 8 órai indulással autóbuszos kirándulásra is sor kerül, az érdeklődők szervezett formában látogathatják meg a csíkkozmási, kászonújfalvi és kászonaltízi tájházakat, a kászonimpéri Balási-kúriát és a Bornemissza-kápolnát. A kiránduláshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni május 27-ig lehet a 0266-214440-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott!

Tájházak Hete
2019. június 2-8.

Június 2.

Énlaki tájház (Énlaka, Fő út 57.)
9.00-19.00 Tájház bemutatása, cséplőgép-bemutató, mesterségek (bodnár, kötélverő) műhelyének bemutatása (Kocs Veronika)

Székely népviseleti kiállítás (Bögöz, Fő út 383.)
9.00-20.00 Kiállítás bemutatása, Kézműves foglalkozás: szövés (Ilyés Borbála, Ilyés Emőke)
Kóstoló: gyógynövényekből készült tea, medvehagymás zsíroskenyér, sütemények

Június 3.

Csíkkozmási tájház (Csíkkozmás, Fő út 202.)
9.30-16.00 Tájház bemutatása (Söver Tímea Mária)

Kászonújfalvi Szent Miklós Ház (Kászonújfalu 268.)
12.00 A gyűjtemény és a Balási-kúria bemutatása, Bornemissza-kápolna (Lakatos Tamás)

Kászoni Székely Tájmúzeum (Kászonaltíz 235.)
11.00-14.00 Tájház bemutatása (Elekes Veronika) 14.00-17.00 Kézműves foglalkozás: szövés (Vizi Julianna, Balázs Terézia), zsindelykészítés (Szécsi Szilveszter, Elekes Péter)

Június 4.

Hírdetés

Lövétei tájház (Lövéte 397.)
8.00-13.00 Lepénysütés, 13.00-17.00
Kézműves foglalkozás: szövés, 13.00-17.00 Tájház bemutatása, Látogatás június 2 és 8 között: 8.00-12.00, 16.00-20.00

Gyimesbükki néprajzi gyűjtemény (Gyimesbükk, Fő út 160.)
10.00-16.00 Gyűjtemény bemutatása

Gyergyóremetei tájház (Gyergyóremete, Bánya utca 11.)
10.00-11.00 Tájház bemutatása (Laczkó-Szentmiklósi Endre), 14.00-16.00 Kézműves foglalkozás: bútorfestés, hímzés. Előzetes bejelentkezés szükséges: 0745-329124 (Laczkó-Szentmiklósi Endre)

Június 5.

Csíkmenasági gyűjtemény (Csíkmenaság, Fő út 550.)
13.00-14.00 Gyűjtemény bemutatása, 14.00-17.00 Kézműves foglalkozás: szövés (Károly Veronika: 0728-890800)

Máréfalvi tájház (Máréfalva, Fő út 214.)
9.00-11.00 Tájház bemutatása (Szallós Kis Judit), 9.00-14.00 Kézműves foglalkozás: szövés (Fábián Anna) 11.00-14.00 Kézműves foglalkozás: bútorfestés (Csató Kunigunda)

Oklándi gyűjtemény (Oklánd 58.)
10.00-15.00 Gyűjtemény bemutatása, Kézműves foglalkozás: bútorfestés (Kelemen Éva)

Június 6.

Kápolnási tájház (Kápolnás 526.)
9.00-15.00 Tájház bemutatása (Bálint Irma) Kézműves foglalkozás: nemezelés (Csender Zsuzsanna), bútorfestés (Lőrincz Imre Levente)

Székelyszentléleki tájház (Székelyszentlélek, Fő út 1/a.)
10.00-11.00 Tájház bemutatása (Balázsi Dénes), 11.00-13.00 Népi gyermekjátékok (Balázsi Dénes, Herczeg Éva)

Gyimesközéploki Hagyományőrző Ház (Gyimesközéplok, Fő út 485.)
10.00-13.00 A hagyományőrző ház bemutatása (Mihók Edit) Bundahímzés (Antal Edit), csipkehorgolás (Bucuri Julianna)

Június 7.

Múlt Idők Háza (Homoródszentmárton, Bükkfalva 53.)
12.00 Kiállításmegnyitó: Kertész Júlia szentkirályi vert csipkéi, illetve kelim és matyó hímzései, Székely Rozália szárazvirág kompozíciói és a Balázs Ferenc Vegyeskar fellépése. A kiállítás június 25-ig látogatható. Előzetes bejelentkezés szükséges: 0745-981263, 0756-901919 (László Ildikó)

Csíkszentmiklósi tájház (Csíkszentmiklós, Vízköz 246.)
10.00-11.00 Tájház bemutatása (Lakatos István) 11.00-13.00 Kézműves foglalkozás: hímzés (Erőss Judit, Lakatos Éva, Bereczki Andrea)

Június 8.

Tordátfalvi tájház (Tordátfalva 14.)
10.00-16.00 Tájház bemutatása (Pop Anna), 10.30-13.00 Kézműves foglalkozások: bútorfestés (Lőrincz Annamária), laskasirítés, sütés (Tamás Lenke), agyagozás (Boda Csilla), laposkötő szövés (Pop Andrea), kőfestés (Szente- Lőrincz Csilla) 13.00-14.00 Szavalóverseny, 14.00 ebéd, 16.00 Gyógynövény bemutató, 17.00 Néptánc tanítás (Panit Imola)

Autóbuszos kirándulás: Székelyudvarhely-Csíkszereda-Csíkkozmás-Kászonújfalu-Kászonaltíz útvonalon tájházak, néprajzi gyűjtemények és emlékhelyek látogatása. Indulás: 2019. június 3-án, 8.00 óra, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelye. A kiránduláshoz előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezni május 27-ig lehet a 0266-214440-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott!

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közleménye


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »