Szijjártó Péter miniszter úr véleménye lenullázva!

A MÉDIATANÁCS az ötödik hatalmi ág! A Kormány alatt vágja a fát!

A tömegmédiumokat “negyedik hatalom”- ként emlegetik, a törvényhozó, a
végrehajtó és a bírói hatalom mellett.
A MÉDIATANÁCS mind a négy felett áll!
Ezt támasztja alá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
63/2020. (I. 28.) számú 12 oldalból álló HATÁROZATA.
Magyarország nem jogállam!
A jogállam megvalósítása folyamat. Az állami szervek számára alkotmányos
kötelesség ezen munkálkodni.

Jogállamban a közszolgálati médiaszolgáltató, sem a MÉDIATANÁCS nem írhatja
felül a Törvényhozó akaratát.
A Törvényhozó akarata:
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010.
évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében “A tájékoztatási
tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre
számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről,
vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket
szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség
részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény
biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

Hírdetés

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint “Az Smtv. 13.
§-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági
kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont
képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a
továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (.) a hatósági
eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a
médiaszolgáltatóhoz fordulni. (.) hetvenkét órán belül írásban kérheti a
médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás
közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek
közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

MÉDIATANÁCS by Reálzöldek Reális Zöldek Klub on Scribd


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »