Szeretetben, igazságban hirdessük a katolikus álláspontot – Életvédő konferencia Budapesten

Szeretetben, igazságban hirdessük a katolikus álláspontot – Életvédő konferencia Budapesten

Február 22-én, szombaton Krisztusi erkölcs ellenszélben: Az élet ajándéka címmel egész napos szakmai konferenciát szervezett az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) Budapesten. Az előadók arra keresték a választ, mit tehetnek a keresztény hívők az élet védelmében egy alapvetőn szekularizált, relativista társadalomban.

Rojkovich Bernadette belgyógyász, a Budai Irgalmasrendi Kórház reumatológiai osztályának vezető főorvosa és a Magyar Bioetikai Társaság elnöke Rázós kérdések az élet kezdetéről című előadásában a földi élet keletkezésének és a személyes létünk kezdetének rejtelmeiről fejtette ki gondolatait. Leszögezte: az élet csodálatos ajándéka a Jóistennek, önmagában már az is csoda, hogy az élet megjelenhetett a Földön. A bioetika multidiszciplináris tudomány, hozzátartozik az orvostudomány és a biológia, erkölcsi kérdéseket vizsgál, felhasználva a teológiát, a szociológiát, a filozófiát, a jogot. Természetesen létezik keresztény bioetika is, a tudományos oldalról kutatja a kérdéseket, melyeket a kinyilatkoztatás fényében válaszol meg.

Az előadó rámutatott, a tudomány robbanásszerűen fejlődik, azonban határt kell húzni, meddig terjed a kutatás kompetenciája. Rojkovich Bernadette emlékeztetett a bibliai bűnbeesésre, amikor Éva majd Ádám ettek a jó és a rossz tudásának fájáról, szembeszállva Isten akaratával.

A földi élet keletkezéséről szólva az előadó úgy fogalmazott: léteznek természettudományos törvényszerűségek, amelyek olyan hihetetlen pontossággal vannak beállítva, hogy matematikailag szinte lehetetlen, hogy maguktól jöttek volna létre. A tudomány soha nem függetlenedhet a teremtés misztériumától. Mai tudomásunk szerint az ősrobbanás tizennégy milliárd évvel ezelőtt történt, négy és fél milliárd éve keletkezett a Föld, az egysejtűek három és fél milliárd évvel ezelőtt jelentek meg, az emberi történelem pedig ötvenezer éves múltra tekint vissza. Az univerzum tömegét 72 százalékban sötét energia, 23 százalékban sötét anyag, és alig több mint 4 százalékban alkotja általunk megfigyelhető anyag. Honnan van bátorsága ezek ismeretében bárkinek alapvető következtetéseket levonni? – tette fel a kérdést az előadó. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy nem ismerjük pontosan az élet eredetét, így azt sem, hogyan alakultak ki a legprimitívebb mikroorganizmusok.

A főorvos hivatkozott az evolúcióelmélet megteremtőjére, Charles Darwinra, aki – bár ezt sokan elhallgatják – elismerte, hogy az életet a Teremtő teremtette. Hozzátette: a világmindenség tulajdonságai az élet számára lettek finomhangolva. Az ember szívébe pedig maga a Teremtő véste bele, hogy mi a jó, mi a rossz. Az ember és a csimpánz örökítőanyaga 90–95 százalékban megegyezik, az igazi különbség a lélek spiritualitása, ami bennünk megvan.

A magzati élettel kapcsolatban Rojkovich Bernadette világosan fogalmazott: az emberi élet a fogantatással indul. A kilencedik hétre minden kifejlődik a magzatban, amikor egy terhesség tizenegyedik hetében elvégzik az orvosok az abortuszt, egy teljesen kifejlődött emberi életet pusztítanak el. A főorvos idézett II. Szent János Pál pápa 1995-ben írt, Evangelium vitae kezdetű enciklikájából: „Az emberi lényt fogantatásától kezdve személynek kell tekinteni és így kell vele bánni”.

Az Egyház tanítóhivatala a tudományos ismeretek birtokában, a kinyilatkoztatás fényében, a Szentlélek által vezetve fogalmazza meg direktíváit. Így a lombikprogram esetében is, ami napjainkban nagyon népszerű a gyermekre vágyó házaspárok körében, még a katolikusok között is. Rojkovich Bernadette figyelmeztetett: nincs olyan, hogy katolikus lombikprogram. Az előadó úgy fogalmazott: azok a párok, akik ezzel próbálkoznak, beavatkoznak Isten teremtő tervébe, ugyanakkor a média félretájékoztatja őket, illetve olyan erős bennük a gyerek utáni vágy, hogy ez minden egyéb megfontolást felülír bennük.

Hírdetés

Móger Zsolt és Móger-Rassay Virág nyolc éve házasok, A „terméketlenség” kihívásai és a kiút keresése címmel tartottak katartikus előadást. Bármennyire is szerettek volna, eddig nem született gyermekük. A feleség pedig tagja egy civil szervezetnek, amely a Creighton-módszert népszerűsíti, ami a NaPro technológiára építve próbál segíteni a meddő pároknak. Virág még a házasságuk kezdetén kétszer elvetélt. Jártak egy katolikus közösségbe, amelyben sorra születtek a gyerekek. Virág nem tagadja, hogy abban az időszakban sokszor perlekedett Istennel, feltette a kérdést: miért? Önmagát kiszáradt kútnak és üres kagylónak látta. Megállapították, Zsolt spermiumszáma alacsony, ami nem tett jót az önbizalmának. Környezetük bölcsnek gondolt tanácsai (nem kell szomorkodnotok, lehetnek még gyerekeitek; ne görcsöljetek rá; másnak meg lakásgondjaik vannak…) csak rontottak a helyzeten. A házaspár úgy emlékszik vissza, hogy az orvosok többsége érzéketlen volt velük, illetve túl hamar ajánlotta a lombikprogramot. Nem tagadják, hogy elgondolkoztak ennek lehetőségén, annak ellenére, hogy hithű katolikusok. Tanulmányozták az eljárást, és nagyon gyorsan szembesültek a lombikprogram káros hatásaival, amiről keveset ír a média. Kutatások bizonyítják, hogy a lombikprogramban részt vevő nők egynegyedénél előfordulnak véralvadási, máj és veseműködési zavarok, jelentősen megnövekszik a petefészek és az emlő daganatos megbetegedésének kockázata, hasi fertőzések, idő előtt kezdődő klimax léphet fel. A lombikprogramban megfogant babáknál négyszer nagyobb a halva születés valószínűsége és háromszor nagyobb valamilyen rendellenesség kialakulása. Tizenhét embrió, megfogant élet szükséges ahhoz, hogy egy baba így megszülessen. Megismerkedve a lombikprogram káros hatásaival, Zsolt és Virág rádöbbentek arra, hogy az Egyház nem tilt, hanem ebben az esetben is védi az életet – az anyáét és a magzatét is. Egyértelmű, hogy nem lehet katolikusnak nevezni azt a kezelést, ami veszélyezteti az életet.

Zsolt elmondta: ők így is boldogok, hogy nincs gyermekük, és az az út, amin végig mentek, az övék. A Creighton–módszert népszerűsítve segítenek a hozzájuk hasonlóan gyermektelen házaspároknak, hogy fogadják el helyzetüket, buzdítják őket, imádkozzanak együtt a gyermekre egyelőre hiába vágyakozó párokért, s erősítsék önértékelésüket. A példakép Jézus, aki az elcsüggedt, reményvesztett emmauszi tanítványokat nem kioktatta, hanem melléjük szegődött, felnyitotta a szemüket a látásra. Zsolt és Virág jelenleg a Creighton-módszerrel összefüggő NaPro technológiával próbálkozik, és két éve várnak arra, hogy örökbe fogadhassanak egy gyermeket.

Roska Péter római katolikus plébános, morálteológus Az élet védelme egy relativista kultúrában című előadásában emlékeztetett rá, hogy Aquinói Szent Tamás szerint minden emberben benne van a jóra, az igazságra, az Isten igazságára, az élet megőrzésére, az élet továbbadására és az emberi közösség létrehozására való vágyakozás. Az ember természetes törekvése, hogy védje az életet. A mai relatív kulturálatlanság viszont éppen ezen a területen támad iszonyatos erővel. Józan ésszel szinte felfoghatatlan, hogy írmagjában akarja valaki kiirtani az életet. Magyarországon átlagosan napi száz abortuszt végeznek és forgalomban van abortusztabletta. Egy megfogant életnek „alacsony az esélye”, hogy megszülessen, miközben a nemzethalál veszélye itt lebeg fölöttünk. A lombikprogram pedig azért elfogadhatatlan, mert mások elpusztítása az ára egy ember születésének. Eljutottunk odáig, hogy magukat katolikusoknak tartó orvosok nem tekintik embernek a teljes genommal rendelkező magzatot. Sajnos vannak katolikus papok is, akik szembe mennek ezen a téren a tanítóhivatallal.

Nagyon fontos az irgalom, a párbeszéd, de ha valaki teljes képtelenséget állít, akkor azzal nem kell szóba állni. Útmutatónkul szolgáljon XVI. Benedek emeritus papa intelme: erősnek és szilárdnak kell lennünk a küzdelemben, Krisztus végül győzött a kereszten, az ő vérének oltalmába kell helyeznünk magunkat. Roska Péter atya hozzátette: a sátán folyamatosan itt ólálkodik körülöttünk, soha nem álmos. Az életvédő munkában fontos, hogy harcoljunk ellene, de szem előtt tartva azt, hogy az ördög hazai pályán verhetetlen, vagyis el kell vetnünk a gyűlölködést, mások gyalázását. Szívből mondjuk ki a rettenetet, „mert vétkesek közt cinkos, aki néma” – ahogyan Babits Mihály írta. Szeretetben, igazságban kell hirdetnünk a katolikus álláspontot az élet védelmében, szüntelenül imádkozva, hogy ne falakat, hanem hidakat építsünk.

Az életvédő konferencia szentségimádással ért véget.

Fotó: Víg Rita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »