Szeresd felebarátodat!

„Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindeniketekért nagy örömmel könyörögvén.” (Fil 1,3–4)

Börtönben sínylődve, láncra verve írta ezt a levelet Pál apostol a szívéhez oly közel álló filippi gyülekezetnek. Ha szívünkbe tekintünk, mit érzünk a gyülekezetünkre gondolva? Szoktunk-e imádkozni érte? A gyülekezet a lelki családunk, ezért felelősséggel tartozunk.

Bizonyára mindannyian találunk saját gyülekezetünkben ellenszenves, utálatos embereket, akikkel nem szívesen énekelünk és hallgatunk együtt igét. De nem ez a helyes magatartás! „Szeresd felebarátodat!” – tehát imádkoznunk kell értük.

Nehéz?

Pál apostolnak nem volt nehéz a börtönben, láncok között, mindenkiért örömmel könyörögni?!

Amikor valakiért könyörgünk, nem feltárni kell Isten előtt, hogy ilyen meg olyan ez az ember, tegyen már valamit vele. Tanuljunk meg hálaadással és örömmel könyörögni azért, aki a gond a számunkra! Lehet, kicsit nehéz lesz, de ismerjük fel, hogy előítéleteink, megvetésünk, türelmetlenségünk fogva tartanak, emiatt nem tudunk felszabadulni az örömre.

Legközelebbi vasárnapon köszöntsük kedvesen a „megvetett őt”, felszabadultan, szeretettel!
Próbáljuk meg!

De készülnünk kell, mivel tudjuk, hogy nem megy ez önerőből: tartsunk bűnbánatot, kérjünk bocsánatot és egy nagy adag szeretetet! Az Úr Jézus kész mindezt megadni.
Tanuljunk meg örömmel könyörögni másokért, sokakért! Nagy szabadságot és áldást kapunk ezáltal lelkünkbe.

Úr Jézus, Te a kereszten is imádkoztál gyilkosaidért. Szégyellem magam, hogy nincs bennem öröm, hála az én felebarátaimért, gyülekezetemért. Bocsáss meg, kérlek! Segíts szeretni, elfogadni az embereket, akik másak, mint én! Segíts hittel könyörögni azokért, akiket mellém rendeltél az otthonomban, vagy az iskolában, a munkahelyemen, szomszédságomban, gyülekezetemben! Áldd meg lelkipásztoromat, add neki Szent Lelked erejét, bölcsességét, hogy örömmel szolgáljon Téged, legyen ereje gondozni a nyájat! Ámen.

Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 34. számRovat: KultúraTelepülés: VilágCímkék: egyházkultúravallásForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:karpatinfo.net
Tovább a cikkre »