Szentesítve: elfogadva, elutasítva

Szentesítve: elfogadva, elutasítva

Hangos pihenőnapok után a héten szerdán és csütörtökön is ülésezett a Tisztelt Ház. Mély elmélkedésre késztető javaslatok is szerepeltek a napirenden.

ELFOGADVA

A nemzeti otthonteremtési közösségekről.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés kivételes, sürgős eljárásban tárgyalta. Célja, hogy olcsóbb legyen az otthonteremtés, és a lakáscélú megtakarításokból minél több új lakás épüljön.Előterjesztő:Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.  

Lehetővé teszi a nemzeti otthonteremtési közösségek létrehozását, amely a kormány otthonteremtési programjának új eleme. A csatlakozó tagok kötelezettséget vállalnak egy meghatározott összeg befizetésére, előre meghatározott ütemben. Az új lakás vásárlásához a megtakarításon felül még hiányzó összeget a közösség kamatmentesen megelőlegezi azoknak a tagoknak, akiket sorsolással választanak ki a több mint 10 éves futamidő alatt. A konstrukcióhoz állami támogatás is jár, amelynek mértéke a befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi 25 ezer forint. A megtakarításokat csak új ingatlan vásárlására lehet fordítani.
 A közösséget egy szervező cég működteti és az kezeli annak vagyonát is. A szervező Magyarországon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság lehet, amelynek alaptőkéje legalább 100 millió forint. Egy szervező több közösséget is működtethet, amelyért a tagok szervezési díjat fizetnek. Az új lakóingatlan szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között lehet. Ha a tag a kiválasztását követően a szerződésében meghatározott értéknél magasabb értékű új lakóingatlant vásárolna, a különbözetet az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben kell befizetnie. Arra is van lehetőség, hogy a szervező az új ingatlant vásárló tag meglévő lakását megvegye, beszámítsa. A szervezők saját szabályzatuk szerinti rendszerességgel tartanak nyilvános kiválasztást. Itt választják majd ki azokat a tagokat, akik jogosulttá válnak az új ingatlan vásárlásához még hiányzó összeg igénylésére.

 Az Országgyűlés döntése alapján a nyilvános kiválasztásnak két módja lehet: a licit és a sorsolás. A szervező ezek egyikét vagy egyszerre mindkét módot is választhatja. A licitáláskor azok szerezhetnek elsőbbséget, akik 20 százaléknál magasabb előtakarékossági befizetést és ennek mértékéhez igazodó szervezésidíj-fizetést vállaltak, és azt teljesítették is. Amennyiben több tag azonos mértékű előtakarékossági befizetést és szervezésidíj-fizetést teljesített, közöttük sorsolással döntenek a kiválasztásról. A szervező a közösség tagjait nyilvános felhíváson toborozza, egy közösség létrehozásához legalább 120 tag kell. A közösség határozott időtartamra jön létre, legalább tíz, legfeljebb tizenöt évig tart. Az új lakóingatlant vásárolni szándékozó természetes személy, aki a közösség tagjává kíván válni, előzetes megállapodást köt a szervezővel. Ebben egyebek között nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, a közösségbe történő befizetéseire az OBA kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki. – Előterjesztő:Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Az országgyűlés a törvényjavaslatot 113 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról.

Magyarországon jelenleg 55 elismert ebtenyésztő-szervezet van, mely 155 ebfajta fenntartását végzi. A törvényjavaslat bevezeti a „magyar ebfajta” fogalmát, amely a különösen védendő kilenc magyar ebfajta (komondor, puli, pumi, mudi, erdélyi kopó, kuvasz, rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár) kivételével a többi ebfajta tenyésztésével kapcsolatos állami szabályozást megszűnteti. Mindez a hazai ebtenyésztés szervezésében teljesen új jogi helyzetet teremt. A magyar ebfajtán kívüli ebfajtákat fenntartó tenyésztőszervezetek tenyésztőszervezeti elismerése a törvény hatálybalépését követő 180. napon megszűnik. – Előterjesztő: földművelésügyi miniszter. Szövege: PDF.

Az országgyűlés a törvényjavaslatot 111 igen szavazattal, 47 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

A behajtási költségátalányról szóló indítvány.

Több ponton megváltoztatja a korábbi szabályokat, önálló jogszabályba foglalja a behajtási költségátalányt. A behajtási költségátalány azt a forintösszeget jelenti, amelyet a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül igényel a kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelmekor. Ez az összeg negyven eurónak felel meg a jegybank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján. Indoklása szerint a szabályozás a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló uniós irányelv helyes átültetését szolgálja, amely a fizetési fegyelem erősítésére született. A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az előterjesztők szerint a gyors hatályba lépés azért fontos, hogy a változásokat már a tavalyi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehessen. – Előterjesztő: Kósa Lajos, dr. Vas Imre (Fidesz). Szövege: PDF.

Az országgyűlés a törvényjavaslatot 155  igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében elfogadta.

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kötelező hatályának elismerésére. Célja, hogy védelmet biztosítson a Felek, valamint joghatóságuk alá tartozó jogi személyek vagy természetes személyek közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára. – Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF.

Az országgyűlés a törvényjavaslatot 158  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

ELUTASÍTVA

Kérelem az Igazságügyi bizottság 6/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására. Szövege: PDF.  Az LMP képviselőcsoportjának kezdeményezése.

Az országgyűlés a határozati javaslatot 113 nem szavazattal, 44  igen és 2tartózkodás kíséretében nem fogadta el.

***  

A lakosság számára vissza nem térítendő energiahatékonysági célú fejlesztési források biztosítása érdekében szükséges egyes kormányzati intézkedésekről. Szövege: PDF.  Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése.  Tárgysorozatba-vételi kérelem.

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 111 nem szavazattal, 46  igen és 2 tartózkodás kíséretében elutasította.

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 111 nem szavazattal, 46  igen és 2 tartózkodás kíséretében elutasította.

Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról. Szövege: PDF. Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan, dr. Józsa István (MSZP). Tárgysorozatba-vételi kérelem.

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 111 nem szavazattal, 47  igen kíséretében, tartózkodások  nélkül elutasította

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 111 nem szavazattal, 47  igen kíséretében, tartózkodások  nélkül elutasította

Az önkéntes honvédségi alapkiképzés bevezetéséről. Szövege: PDF. Előterjesztő: Novák Előd, Kulcsár Gergely, Mirkóczki Ádám (Jobbik). Tárgysorozatba-vételi kérelem.

 Az Országgyűlés a határozati javaslatot 132 nem szavazattal, 26  igen kíséretében, tartózkodások  nélkül elutasította


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »