Szent László királyról nyílt tárlat Nagyváradon

Szent László királyról nyílt tárlat Nagyváradon

Április 17-én, vasárnap a nagyváradi püspökség szervezésében állandó kiállítás nyílt a vártemplomban „Várad várának regéje Szent László királyról” címmel. A megnyitót a 25. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében tartották.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A kiállítás szintézist nyújt Szent László király Nagyváraddal kapcsolatba hozható emlékeiről, a középkori székesegyházról, a szent sírjáról, illetve máig fennmaradt ereklyéiről. A kiállítás színes, többnyelvű információs panelek és a várban végzett ásatások alkalmával feltárt tárgyak egyesítése révén mutatja be az egyházmegye és a város alapítójának alakját.

A megnyitón Böcskei László megyéspüspök köszöntötte az érdeklődőket, és hangsúlyozta, hogy katolikus vonatkozásban a város és az egyházmegye főtemploma mindig a székesegyház, amely a hitben való meggyökereződésre, az ebből fakadó kibontakozásra és életre emlékeztet. A nagyváradi római katolikus püspökség bölcsője a várban található, azon a helyen, ahol Szent László monostort és székeskáptalant alapított, székesegyházat építtetett. Az évszázadok folyamán az egyházmegyének három másik székesegyháza volt: a Szent Brigitta-templom (jelenleg az ortodox egyház használatában), a várad-újvárosi Szent László-plébániatemplom és a jelenlegi barokk székesegyház. Ezentúl a zarándokok és látogatók, akik a vártemplom küszöbét átlépik, nemcsak egy márványtáblába vésett feliratot látnak, amely Szent László nagyváradi örökségére emlékeztet, hanem többnyelvű színes pannók által juthatnak bővebb ismeretek birtokába a szent életével, hagyatékával kapcsolatban.

Néhány éve a székeskáptalan minden hónap harmadik vasárnapján esti dicsérettel egybekötött szentmisét mutat be a vártemplomban, illetve a nagyváradi esperesség évente megszervezi a város népének zarándoklatát Szent László sírhelyéhez.

A vártemplom külsejében és belsejében is megújult az elmúlt évek helyreállítási munkálatai során. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy mivel liturgikus térről van szó, a középpontban mindig Krisztus, Isten szeretetének és irgalmának arca marad, hiszen a vele való kapcsolatnak köszönhetjük, hogy nem szakadunk el gyökereinktől, hitünktől, amely tápláló erőforrás számunkra.

Csorba Sándor, az egyházmegye irattárosa, a kiállítás szervezője rövid ismertetőt tartott a pannók tartalmáról, a közölt információk forrásáról, illetve azokról az érdekességekről és nehézségekről, amelyekkel az előkészítő munka folyamán találkozott. Több egyházmegye nemzetközi összefogásával valósulhatott meg a kiállítás, amely a vártemplomban látogatható.

Huszár István alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a magyarok számára oly fontos személyiséget bemutató és ismertető anyagot sikerült a vártemplomban elhelyezni, valamint biztosította az egyházakat, felekezettől függetlenül, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik minden olyan kezdeményezést támogatni, amely a nagyváradi magyar közösség céljait szolgálja.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »