Személyi változások egyházmegyéinkben – 2021

Személyi változások egyházmegyéinkben – 2021

Az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe a 2021. évben egyházmegyéinkben. Összeállításunk a beérkező információk alapján folyamatosan bővül.

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi és területi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Egyházmegyei kitüntetések

A nyugdíjba vonuló Dr. Rátkai László esperest a Szűz Máriáról, az angyalok királynéjáról nevezett pecöli apáttá, valamint a szintén nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli kanonokká nevezi ki.

Területi átrendezés

A tornyiszentmiklósi plébániát filiává nevezi át, és a dobri, valamint a kerkaszentkirályi egyházközségekkel a szécsiszigeti plébániához csatolja, mivel Tüske József atya nyugdíjba vonul.

Kőszegszerdahely filiát Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Velem községekkel együtt elcsatolja a kőszegi plébániától, és Kőszegszerdahely központtal plébánia rangra emeli. Az említett új plébánia ellátását a verbita rendre bízza.

Plébánosi kinevezés

Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezi ki az általa ellátott zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia élére.

Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a toronyi plébániáról a kőszegi plébániára küldi plébánosi minőségben,

Haller László atyát toronyi plébánossá nevezi ki,

utódja a hegyfalui plébánián Varju Gábor atya lesz.

Hírdetés

Zakó Jenő atyát jáki plébánossá nevezi ki, az általa ellátott nemesbődi plébániát pedig a premontrei rendre bízza, plébánosa Szár Gyula Gergely OPraem atya lesz.

Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD atyát nevezi ki.

Molnár Árpád atyát felmentve kórházlelkészi szolgálata alól megbízza a csesztregi plébánia ellátásával,

Páli Zoltán atyát pedig zalalövői plébánosnak nevezi ki.

Kovács József atya a megüresedett gellénházai plébánia plébánosa lesz.

Plébánoshelyettesi és iskolalelkészi kinevezés

Óra Krisztián atyát a szentgotthárdi plébánia plébánoshelyettesévé és a katolikus iskola iskolalelkészévé nevezi ki.

Kórházlelkészi kinevezés

Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész és a szombathelyi Szent Márton-plébánia kisegítő lelkésze lesz, Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kórházlelkész, valamint a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-plébánia kisegítő lelkésze.

Kápláni kinevezés

Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna-plébániára küldi kápláni beosztásban.

Tóth János atyát a letenyei plébániáról a celldömölki Nagyboldogasszony-plébániára helyezi át, kápláni minőségben.

Diakónusi gyakorlat

Rácz Ágostont a szentgotthárdi plébániára küldi tízhetes diakónusi gyakorlatra, Majlát Tihamér pedig a sárvári plébánián kezdi meg diakónusi szolgálatát.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »