Személyi változások egyházmegyéinkben – 2016 – FRISSÍTVE

Személyi változások egyházmegyéinkben – 2016 – FRISSÍTVE

Augusztus 1-jével az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe egyházmegyéinkben.

Győri Egyházmegye 

Nyugdíjazások

Dr. Pápai Lajos: nyugalomba vonulásomat követően a győri Káptalandomb 3. számú épületbe költöztem, ahol az egyházmegyei hivatal telefonszámán (hivatali időben) és e-mail-címén továbbra is elérhető vagyok.

Pados Józsefet felmentette Komárom és Koppánymonostor plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Péntek Józsefet felmentette a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébánia ellátása alól és nyugállományba helyezte.

Plébánosi kinevezések

Berkes Gyulát egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával – köszönetnyilvánítás mellett – felmentette Abda, Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátása alól.

Bors Imrét felmentette a komáromi Jézus Szíve-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Abdára plébánosnak, megbízva Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátásával.

Brezina Balázst felmentette a győri Szent Kamillus-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Kónyba plébánosnak, megbízva Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák oldallagos ellátásával.

Bros Gergely Bélát felmentette Nagylózs, Pereszteg és Pinnye plébániák ellátása alól, és kinevezte Komáromba plébánosnak, megbízva Koppánymonostor plébánia oldallagos ellátásával.

Csermelyi Károlyt felmentette Gyömöre, Kajárpéc és Felpéc plébániák ellátása alól, és kinevezte Egyedre plébánosnak, megbízva Sobor, Árpás és Mórichida plébániák oldallagos ellátásával.

Ferling Györgyöt felmentette Kóny, Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák ellátása alól, és kinevezte Nagylózsra plébánosnak, megbízva Pereszteg és Pinnye plébániák oldallagos ellátásával.

Havassy Bálint Lászlót egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával felmentette a baji plébánia oldallagos ellátása alól.

Kovács Csaba Albertet egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával megbízta a baji plébánia oldallagos ellátásával.

Mészáros Miklóst felmentette a magyaróvári plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Peresznyére plébánosnak, megbízva Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák oldallagos ellátásával.

Németh Istvánt felmentette Peresznye, Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák ellátása alól, és kinevezte Fertőszentmiklósra plébánosnak.

Vadász Zoltánt felmentette Egyed, Sobor, Mórichida és Árpás plébániák ellátása alól, és kinevezte Gyömörére plébánosnak, megbízva Kajárpéc és Felpéc plébániák oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések

Benkó Attilát felmentette a soproni orsolyita iskola püspöki biztosi megbízatása, valamint az orsolyita templom igazgatói megbízatása és a soproni Szent György-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára segédlelkésznek.

Kovács Gergő Vilmost felmentette a győri székesegyházi plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni orsolyita iskola püspöki biztosává, valamint az orsolyita templom igazgatójává és a soproni Szent István-plébánia kisegítő lelkészévé.

Molnár Róbertet a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára küldte diakónusként.

Váradi Kristófot kinevezte a tatai Szent Imre-plébániára segédlelkésznek.

Vlaj Márkot kinevezte a győri székesegyházi plébániára segédlelkésznek.

Végerbauer Richárdot felmentette a tatai Szent Kereszt-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és tanulmányi szabadságra küldte Rómába.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Udvardy György megyéspüspök a plébánia vezetéséről korábban lemondott Herendi János tiszteletbeli kanonok, címzetes apát, bátaszéki, valamint Kolbert Mátyás németkéri plébánost nyugállományba helyezte. Dr. Kormon József tiszteletbeli esperest, szajki plébánost egészségi állapotára tekintettel kérésére nyugállományba helyezte.

Kürtösi Krisztián döbröközi plébánost Bátaszékre, Bukovics István sióagárdi plébánost Döbröközre, dr. Tamás Roland székesegyházi plébánost Szajkra helyezte át. Az egyházmegyén kívüli szolgálatból visszatérő dr. Kajtár Edvárd spirituális a székesegyházban lesz plébános. Korábbi beosztásait érintetlenül hagyva Máger Róbert püspöki szertartó, jegyző, templomigazgató székesegyházi kápláni kinevezést kapott.

2016. július 1-jével Sümegi József állandó diakónus a bátaszéki plébánia munkatársaként a bátai Szent Vér-kegyhely őre lesz, ezért augusztus 31-ével az egyházmegyei tanfelügyelői feladat alól felmentést kap.

Berecz Tibor és Lápossy Péter újmiséseket további tanulmányok végzésére ősztől Rómába küldte. Sas Norbert diakónus az őszi félévben befejezi tanulmányait az esztergomi szemináriumban, majd lelkipásztori gyakorlatra plébániára kerül.

Az egyházmegye rendezési tervét szem előtt tartva a sióagárdi plébánia Zombához, a németkéri plébánia Pakshoz, a várdombi plébánia Szekszárdhoz, a dunaszekcsői és mőcsényi plébánia Bátaszékhez, a cikói és grábóci plébánia Bonyhádhoz, a sombereki plébánia Véméndhez kerül oldallagos ellátásra.

Forrás: Győri Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »