Száz jászol Rómában

Száz jászol Rómában

Mind európai, mind magyar vonatkozásban a karácsony hagyományvilága a leggazdagabb az ünnepek közül. A karácsonyfa állítása például hívők és nem hívők számára egyaránt hozzátartozik az ünnephez. Ikonográfiájának központi témája pedig a jászolban fekvő újszülött Jézus az édesanyjával, Máriával és Szent Józseffel.

A katolikus templomok­ban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol tisztelete a kora keresztény időkben kezdődött. A jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban a greccioi erdőben az éjféli misére egy barlangot rendezett be. Szent Ferencnél még élő személyek szerepeltek, ezt váltották fel később a különféle – nemegyszer kiváló művészek által készített – faragott betlehemek. 

A mai értelemben vett első jászlat Arnolfo di Cambio készítette márványból 1283-ban, és ma is látható a római Santa Maria Maggiore-bazilikában. Az ötletet hamarosan más templomok is átvették, saját változatukat megvalósítva.

A barokk és rokokó korban a jászolkészítés elterjedt az egész országban, a templomokból a házakba is eljutott, profán elemekkel bővülve. A hagyományos szereplőket kiegészítő, az adott kor divatjának megfelelően öltöztetett alakok sokszor hétköznapi jeleneteket, mesterségeket, stb. ábrázoltak, gyakran háttérbe szorítva az eredeti figurákat. 

Önálló, jövedelmező mesterséggé fejlődött a jászolkészítés, melynek fő központjai Genova, Nápoly és Szicília voltak. A gazdagok és az egyháziak versengtek, hogy egymást felülmúlják. Egyes jászlak nagyon fényűzőek voltak (arannyal, drágakövekkel díszítve), távol a karácsony igazi szellemétől. A népies változatban az alkalmazott anyagok természetesen sokkal egyszerűbbek. Genovában fa, Nápolyban főleg terrakotta, Szicíliában terrakotta, gipsz vagy viasz szolgált az alakok megformálásához. Sok jászol valóságos képzőművészeti alkotásnak számít. A jászlak gyakran mechanikus elemeket is tartalmaznak (pl. működő malmok vagy patakok; változó megvilágítás, amely a nappal és éjszaka váltakozását utánozza). Nápolyban híressé vált a jászlairól ismert S.Gregorio Armeno utca.

Az olasz fővárosban minden évben több karácsonyi hangulatteremtő kiállítást nyitnak, köztük a legnépszerűbb a nemzetközi betlehemes kiállítás. Idén már harmincnyolcadik alkalommal rendezik meg a 100 jászol nevűt. A tárlaton összesen 183, kézműves munkával készített betlehemet mutatnak be. A 11 olasz tartományból és 30 – nem csak keresztény vallású – országból érkezett alkotások az adott földrajzi térségek és nemzetek vallási és művészi tradícióinak jelképei. A legjobb munkákat díjazzák.

A január 6-ig, vízkereszt napjáig látható kiállítást – amelyről bővebben a www.presepi.it oldalon lehet olvasni – a Róma központjában lévő Santa Maria del Popolo-bazilika és a mellette levő Bramante Terem látja vendégül. (MTI, adorans, ú)


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »