Száz év után előkerült a Feszty-triptichon egyik vázlata

Száz év után előkerült a Feszty-triptichon egyik vázlata

Úgy látszik, az égiek is Feszty Árpád aradi Triptichonjának újjászületését kívánják, ezért jelet küldtek egy – a hármasképhez készült – tanulmány képében, mely pontosan a műről rendezett konferencia napján tűnt fel egy internetes kereskedelmi portálon. Gondolhatnánk, ez nem lehet véletlen, de az eladó valóban nem tudta, hogy milyen aktuális az általa birtokolt műalkotás, melynek azóta új tulajdonosa van.

A harmincszor negyven centiméteres papírra készült vízfestmény a Triptichon középső táblája – Krisztus temetési menetének – hátterében látható sziklás domboldal egy részletéhez készült tanulmány. A meredek sziklafal aljában néhány szétszórt sziklatömb, közöttük alacsony bozót és kis virágok láthatók. A domboldalon lévő mélyedésből forrás fakad, mely felől vékony vízerek kanyarognak a rögös talajon.

Igénytelen témának gondolhatnánk, de Feszty Árpád ezt a kis részletet is oly
vitalitással és artisztikummal ábrázolta, hogy rögtön megérezzük az egyébként mindennapos látványnak számító kövek közt virágzó gyomok poézisét. A terméketlen talajból feltörő, növényeket tápláló forrásnak lehet jelképes jelentése is, mely a Triptichon témájául szolgáló krisztusi áldozatvállalással áll összefüggésben a halálból támadó új élet eszmerendszerént belül.

A tárgyalt műalkotás nemcsak a Triptichon restaurálásánál lehet hasznunkra (lehetséges ugyanis, hogy az elkészült részlet nagyon rossz állapotba került, esetleg megsemmisült), hanem segítségével tanulmányozható a művész alkotói módszere is.

Elsőként grafitceruzával történt a fő kompozíciós vonalak és elemek felvázolása helyenként satírozással megerősítve. Ezt követte a részletek vízfestékkel való gondos kidolgozása. A képen a barna és a zöld szín dominál – ezek azonban közelről megszemlélve olyan sokfajta árnyalatból tevődnek össze, hogy megállapítani sem lehet a felhasznált színek számát. A végső lépés a legvilágosabb részek fedőfehérrel történő kihangsúlyozása volt.

Feszty Árpád a Triptichonhoz több tucat tanulmányt és vázlatot készített – vagyis a legkisebb részleteket is gondosan megtervezte. A művész precizitása és maximalizmusa ezen a tényen is jól érzékelhető.

Ez a tanulmány valószínűleg azon 44 vázlat közé tartozik, melyek a hármaskép 1902-es budapesti bemutatója során kerültek eladásra összesen 3665 korona értékben. A tulajdonos szándékai szerint a műalkotás – az aradi Triptichon újbóli kiállításáig – lelkesítő és emlékeztető célzattal a Kölcsey Egyesület egyik közösségi helyiségében kerül elhelyezésre.

A Feszty körkép Alapítvány 2016-ot, a festőművész születésének 160. évfordulóját Feszty-évvé nyilvánította és nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezik meg az alkotóról és műveiről. Így aztán különösen aktuális a Triptichon újbóli restaurálásának ügye.

Görbe Márk
művészettörténész, festményszakértő

***

A Kölcsey Egyesület szeretne a facebookon egy nyílt vitaforumot biztosítani Feszty Árpád az aradi múzeum raktárában heverő hármasképe restaurálását és visszaállítását elősegítő ötleteknek.

nyugatijelen.com


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »