Szakmai felkészültség bemutatása (2002.10.27.)

A Reális Zöldek Klub tagjai természettudományokban és történelmi-társadalmi relációkban gondolkodó szakemberek.

A Klub Díszelnöke Mosonyi Emil Úr, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Díszelnökünk a kalsruhei egyetem nyugalmazott professzora, nemzetközi hírű tudós.

A Reális Zöldek Klub szakmai tevékenységét, álláspontjait azok nyilvánosságra hozatala előtt rendszeresen egyezeti a professzor Úrral.

Ez alapvetően biztosíték arra, hogy a Reális Zöldek Klub környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége tudományos szinten történjen.

A Klub elnökségének minden tagja felsőfokú képesítéssel rendelkezik.

A Klub tagságának a irányítása céljából, a tevékenységünk szellemi tartalmának kialakítása céljából, a Klub környezetpolitikai lapot alapított.

Lapunkban a következő személyek publikáltak:

· Dr. Horváth István, a tudományok doktora, biológus.

· Dr. Koncz József, okl. mérnök,

· Mészáros Milán, fizikus, filozófus,

· Dr. Láng István, akadémikus,

· Pálos László, okl. mérnök,

· Juhos László, okl. szakmérnök,

· Tóth Álmos, geológus, földtani szakértő,

· Kerényi A. Ödön ny. vezérigazgató, állami díjas,

· Horváth Zoltán erdőmérnök,

· Dr. Gidai Erzsébet, a közgazdasági tudományok doktora,

· Szunai Miklós, vállalkozó,

· Szívós Károly, okl. szakmérnök, ny. igazgató,

· Siposs Zoltán, a MÁFI ny. tudományos főmunkatársa,

· Rázmány Csaba, unitárius lelkész,

· Dr. László Tibor, okl. mérnök,

Hírdetés

· Szalóky György,

· Dr. Károlyi Csaba,

· Esztó Péter mérnök,

· Lóránt Károly, közgazdász,

· Kopátsy Sándor, közgazdász,

· Dr. Kozák Miklós, professzor

· Mosonyi Emil, akadémikus,

· Szentesi Emil, nyugdíjas,

· Dr. Füst Antal mérnök,

· Dr. Varga Miklós, mérnök,

· Fónay Jenő

· Alpár Pál, a Duna- kör mozgalmára

A lap kiadásán túlmenően több fehér füzetet adtunk ki. Ebben közreműködök is a tudományos élet és közélet széles skáláján tevékenykedők.

A Páneurópai Unió Magyar Egyesületével közösen, 1995-ben kiadtuk Coudenhove-Kalargi

„ Sztálin és társai” valamint „ Totális Állam, Totális Ember” című írásait. Kiadásunkhoz előszót Dr. Habsburg Ottó Úr írt.

Közénk tartozik Paulus Alajos, Balázs Béla díjas filmrendező.

A polgári kormány 2010 óta tartó kormányzása óta a Reális Zöldek Klub konyhapénzből működik

Dr. Palkovics László úr
miniszter

Tisztelt Miniszter úr!

Miniszter úr kedves figyelmébe ajánlom az alábbi videó felvételt, amely közzé tételre került a világhálón és a reális zöldek honlapján.

https://youtu.be/IKd0q2jH_wg

A riport felvétel pozitív módon értékeli Palkovics államtitkár CEU ügyével kapcsolatos tevékenységét.

Palkovics miniszter MTA ügyével és az oktatással kapcsolatos tevékenységét.

Tisztelt Miniszter úr 2010 óta a reális zöldek működését konyha pénzből oldom meg. (Egy kivétel, Nagy István miniszter úr támogatása!)

A fenti riport elkészítésére 20 000 forint kiadásom volt.

Hálás lennék Miniszter úrnak, ha 20 000 forintot a reális zöldek OPT banknál vezetett 11702036 – 20584151 számlaszámára befizetne.

A reális zöldek nonprofit civil szervezet, egyéni javadalmazás senkit sem illet meg. A reális zöldek körében létezik egy szent akarat, tesznek a haza javára.

Előre is köszönöm Miniszter úrnak a befizetését.

Tisztelettel: Juhos László, elnök, főszerkesztő

Palkovics Miniszter úr válasza: Megtörtént


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »