Súlyos visszáságokat tárt fel az alapvető jogok biztosa a zalaegerszegi gyermekotthon kapcsán

Súlyos visszáságokat tárt fel az alapvető jogok biztosa a zalaegerszegi gyermekotthon kapcsán

Az alapvető jogok biztosa 2018 novemberében hivatalból, helyszíni ellenőrzés keretében tekintette át a korábbi ajánlásai nyomán a Zalaegerszegi Gyermekotthon működését, az ott nevelkedő gyermekek jogainak érvényesülését. Székely László ombudsman látott ugyan az intézményben kisebb előrelépéseket, azonban – mint írja a közleményében – további komolyabb intézkedések szükségesek: a tárgyi feltételek, az oktatási lehetőségek, az étkeztetés kapcsán korábban feltárt problémák ugyanis az utóvizsgálat időpontjában is fennálltak, azokat nem orvosolták megfelelően.

A figyelmeztetés ellenére sem sikerült előrelépni

Mint ismert, 2016-ban a biztos helyszíni ellenőrzéssel hivatalból vizsgálta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonának viszonyait. Az akkori jelentésben az ombudsman komoly konkrét és rendszerszintű alapjogi visszásságokat tárt fel a Gyermekotthon működésében, illetve az ott gondozott gyermekekkel való bánásmódban. A megállapítások nyomán, a problémák orvoslására Székely László ajánlásokat fogalmazott meg az intézménynek, a fenntartónak és a szaktárcának. Az alapjogi biztos 2018 novemberében, ugyancsak hivatalból helyszíni utóvizsgálatot rendelt el az ajánlások gyakorlati megvalósulásának ellenőrzésére, az intézményben gondozott gyermekek jogai érvényesülését szolgáló változások és az akadályozó körülmények áttekintésére.

A vizsgálat megállapította, hogy a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem ellenőrizte, hogy megvalósultak-e a korábbi jelentés nyomán elrendelt intézkedések. S bár a Gyermekotthon területén továbbra sincs mindenhol kifüggesztve a házirend, pozitív változásként értékelte a biztos, hogy a dolgozók agressziókezelő tréningen vesznek részt, valamint igyekeznek a gyermekek szabadidejét értelmes tevékenységekkel kitölteni, energiájukat sporttal levezetni. 

Az utóvizsgálat a 2016-os megállapításokhoz képest nem tapasztalt érdemi előrelépést a Gyermekotthonban élő gyermekek oktatásának kérdésében: továbbra sem biztosított, hogy a 8. évfolyamot befejező tanulók a képességeiknek megfelelően tudjanak tovább tanulni. A korábbi jelentés aggályosnak találta annak gyakorlatát, ahogyan a gyermekek automatikusan magántanulóvá válnak.

Hírdetés

Nem megfelelő étkeztetés

A vizsgálat emellett újra azt mutatta, hogy az étkeztetés sem megfelelő: pusztán az étlapok alapján nem dönthető el az sem, hogy a gyermekek hozzájutnak-e a korosztályuknak megfelelő mennyiségű energiaszükséglethez, valamint az sem, hogy az elfogyasztott élelmiszerek minősége és mennyisége megfelel-e az egészséges táplálkozás jogszabályi követelményeinek. Az azonban az étkezések egyoldalúságára, illetve a táplálkozás minőségi követelményeinek betarthatatlanságára utal, hogy szűkös a Gyermekotthonban rendelkezésre álló étkeztetési normatíva, amely az ebéd költségein kívül csupán fejenként 486 forintot irányoz elő további napi négy étkezésre.

A jelentés tartalmazza, hogy a gyermekvédelmi gyámok feladatellátása kapcsán a helyszíni vizsgálat visszásságot nem tárt fel. A biztos üdvözölte, hogy az utóbbi időben nem következett be változás a gyermekvédelmi gyámok személyében. A létszámadatok alapján megállapítható volt, hogy – 1 fő pszichológus kivételével – az intézmény a jogszabályi létszámminimum normáit meghaladóan foglalkoztat szakdolgozókat. A gyermekfelügyelők negyede azonban rövid ideje lépett csak munkába, és egyikük szakképzettsége sem megfelelő. A jelentés foglalkozott az egyidejűleg kettős különleges szükségletű, vagyis tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő és speciális, súlyos magatartási problémákkal vagy pszichés tünetekkel küzdő, illetve pszichoaktív szert használó gyermekek ellátásával. Az ombudsman ismét megállapította, hogy komoly alapjogi és gyakorlati aggályokat vet fel, hogy a Gyermekotthonban élő, kettős szükségletű gyermekek létszáma nagyobb, mint amit a jogszabály engedélyez.

Hiányos bútorzat, romló körülmények

A biztos a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján megállapította, hogy a Gyermekotthon hiányos tárgyi körülményei az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő súlyos visszásságot okoznak. Az épületekben a bútorzat, a vizesblokkok állapota folyamatosan romlik, a bútorok cseréjére, a felújításra nagyobb összeget nem tudnak fordítani, a természetes állagromlást és a gyermekek által elkövetett rongálásokat legfeljebb “tűzoltómunkával” próbálják javítani. A jelenlegi lepusztult, sivár környezet a Gyermekotthonban élő gyermekeket további rongálásra készteti. Az alapvető jogok biztosa, Székely László a visszásságok orvoslása érdekében ajánlásaival ismét a miniszterhez, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjéhez, valamint a Gyermekotthon igazgatójához fordult. 


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »