Stabil az antikvárpiac

Stabil az antikvárpiac

A milliós leütési árak megszokottá váltak az antikvárpiacon, de az összforgalom nem érte el a tavaly decemberi szintet, bár megközelítette azt.

A piacvezető Központi Antikvárium évi két nagy árverése – júniusban és decemberben – jól mutatja a helyzetet: a vezető tételek nem ragadtak bent, az ősnyomtatványok, 16. századi térképek és dedikált verseskötetek gazdára találtak, a milliós leütési árak megszokottá váltak, de az összforgalom nem érte el a tavaly decemberi szintet, bár megközelítette azt.

A 2017-es év legmagasabb antikvárleütése egy politikai emlékhez kötődik: 13 millió forinton ütötték le az Andrássy-kormánynak emléket állító díszmappát, amely a kormány minden tagjától tartalmazott egy írásos dokumentumot és egy fényképet. A régi könyvek közül a Kazinczy könyvtárából származó és saját jegyzeteivel ellátott Baróti Szabó Dávid-kötetért fizették a legtöbbet, a júniusi árverésen tízmillió forinton ütötték le.

Hírdetés

Decemberben is felbukkant Kazinczy neve a vezető tételek közt, egy kézzel írt levelét árverezték el másfél millió forintért, amit Beregszászi Nagy Pál nyelvésznek írt, akivel a nyelvújítás korának leghíresebb vitáját, az ún. pennaháborút folytatta. A térképek közül júniusban az 1578-ban Antwerpenben kiadott Ázsia-térkép próbanyomata érte el a legmagasabb árat, négymillió forintos leütéssel, decemberben pedig Oronce Finé híres 16. századi világtérképe kelt el ötmillió forintért. Ezekre a térképekre a nemzetközi gyűjtők is bejelentkeznek a Központi Antikváriumhoz.

A kéziratok közt a már említett Kazinczy-levél mellett több ritkaság is felbukkant, ilyen volt Thomas Mann Kosztolányihoz írt német nyelvű levele 1929-ből, melyben dicséri az Édes Annát, és panaszkodik, hogy nehezen halad bibliai témájú regényével, a József és testvéreivel. A müncheni keltezésű levél 2,2 millió forintot ért.

Több Horthy Mikós-levelet is árvereztek 2017-ben. Decemberben kétmillió forintért adták el a német nyelven Hitlerhez írt levelét, melyben megígéri, hogy küldi a kenderesi birtokán termesztett almákat, júniusban pedig korábbi szárnysegédjének, Zalay-Scholtz Andrásnak 1953-ban Estorilból magyarul írt levelét, 600 ezer forintért. A magyar irodalmi verseskötetek közt Csokonai első kiadású, Lilla című kötete 1805-ből 950 ezer forintért, József Attila Nincsen apám, se anyám kötetének első kiadása 600 ezer forintért, Radnóti sógorának, Makai Ödönnek dedikált kötete pedig 360 ezer forintért kelt el.


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »