Spirituális töltődés a piramismezőkön

Mire képesek a piramisok energiái? Giza és Szakkara piramisai, szent templomai és erőterei hogyan emelik az aura rezgését? Ki mennyi energiát tud felvenni? Hogyan hasznosítható a lelki fejlődésben a sokféle csillagsugárzás? Miért jó rendszeresen töltődni Egyiptomban?

Van, aki felteszi a kérdést, hogy miért nem megyünk a boszniai, a mexikói vagy akár a perui piramisokhoz töltődni? Miért éppen Egyiptomot választjuk?

Először is, a piramisok eltérnek egymástól, más és más fajta energiákat transzformálnak, gyűjtenek be, tárolnak és sugároznak. Ez nem egy piac, ahol csak a pénztárcánktól és a kedvünktől függ, hogy mikor mit veszünk meg. A piramisoknak csak egy része aktív és azok is csak bizonyos időintervallumokban.

Másodszor, minden lélek tart valahol a lelki fejlődésében, és ha akarna, se tudna gyorsabban haladni a tehermentesedésben és az önmegvalósításban, mint ahogyan a fejlődési szintje megengedi. Ebből következik, hogy mindig csak az aktuális tudati és karmikus szintünknek megfelelő szennyeződésektől szabadulhatunk meg és csak olyan energiákat vehetünk fel, melyek a spirituális érésünk jelen szakaszában indokoltak. Ez egyfajta sorsszerűség és dinamika, ami egyébként nem csak az egyént, hanem az emberiséget is jellemzi. Ezt hívhatjuk spirituális érésnek.

Töltődni azért szoktunk rendszeresen nem csak Magyarországon, hanem olyan spirituális központokban, mint Egyiptom, mert egyrészt vannak olyan erők, amelyek csak ott találhatók és máshol nem, másfelől vannak a fejlődésben nagyobb lépések, melyeknél nagyobb lendítő erőkre – tisztulásokra és építő-teremtő erőkre – van szükség. Tehát nem a sietségről és a kapkodásról van szó, hanem arról, hogy vannak szakadékok, amiket nem lehet több kisebb lépéssel átugrani, hanem csak egy naggyal. Ez a nagy lépés például az egyiptomi spirituális töltődési program. Bár az is kétségtelen, hogy ez ritkábban adatik meg.

 

Egyiptom ezenkívül rendkívül sokszínű: minden piramis- és templomkörzet hihetetlenül változatos energiák és tudás tekintetében. Ne feledjük, hogy az igazi egyiptomi kultúrának 19 ezer valós éve volt. S bár a templomok nem ilyen ősiek, mégis a helyek továbbra is sugározzák magukból az isteni erőket, amelyeket magasabb rendű lények ajándékoztak Kemet-nek. Ezek az energiaforrások az emberi lélek és szellem hajtóerői voltak, csak szándékosan el lettek zárva. Mi azért vagyunk nagyon szerencsések, mert a mi életünkben újra nyílnak azok az ősi energiák, amelyeket ha a szakértelemmel és kontrollált körülmények között vesz fel az ember, akkor általuk valóban csodákra lehet képes még ebben az életében.

Természetesen ez szervesen kapcsolódik a korszakváltáshoz, amikor egy sötétebb korból egy fénylőbbe lép át az emberiség, amikor visszatérhet az elveszettnek hitt isteni bölcsesség, béke, szeretet és igazság a Földre, de nekünk, egyéneknek nem az a dolgunk, hogy erről álmodozzunk, hanem az, hogy ezeket most a saját magánéletünkben megvalósítsuk. Nem szükséges hangzatos ezoterikus eszméket vallanunk ahhoz, hogy spirituálisan fejlődjünk. Vannak, akik ösztönből, szinte automatikusan közelítenek életcéljaik felé és csak sokkal később hangolódnak rá a spirituális áramlatokra. Egyiptomban éppen az a szép, hogy mindenkinek ott segít, ahol éppen tart és csak annyit ad, amennyit képes befogadni.

Horváth Zoli vezetésével mi minden egyes utunkat a piramisokkal kezdjük. Nevezetesen azért, mert a piramisok energiái megedzik az idegrendszert annak érdekében, hogy jobban szállítsa/vezesse a későbbiek folyamán a templomokban kapott energiákat és információkat. Tehát a piramisok befogják és az ember számára fogyaszthatóvá teszik a csillagok energiáit attól függően, hogy geometriájuk mit tesz lehetővé, majd az átalakított erőket az emberi energiamező számára közvetítik. Itt jön a képbe a Látó, aki tudja, hogy kinek miből mennyi energiára van szüksége, hogy utána optimálisan megemelkedjen az aurájának a rezgése és megnövekedjen az aurájának mérete. Tudniillik, az egyiptomi templomok energiái lényegesen magasabb rezgésűek, mint az emberek aurái, vagyis az energiáik nem tapadnának meg az energiamezőinkben, ha előtte mint egyfajta hangszert fel nem hangolnánk a saját auránkat.

Hírdetés

Az energiák sosem csak arról szólnak, hogy emelik az aura rezgésszámát, hanem természetesen információt is hordoznak. Ezeket az információkat az ember fel tudja használni a spirituális fejlődése érdekében. A Nagy Piramis által közvetített energiákon keresztül a tanulásnak három szintje van.

 

Zoltán részletesen elmagyarázta az egyiptomi spirituális fejlődési modellt, mely a 21. században az egyik legjobban kivitelezhető önfejlesztő program.

Az első a tanonc szint. Ezen a fejlődési szinten tanulják meg a papok és a beavatottak, hogy az élet független a fizikai és az érzéki tudástól. Elsőként tehát az élet körvonalait sajátítják el a beavatottak. A piramisban megtanulják a makrokozmosz és a mikrokozmosz kapcsolatát. Az első szinten különféle fizikai próbatételek várnak a beavatottra. Majd amikor a tanulók már képesek függetleníteni magukat a testi megtapasztalásoktól, akkor jöhet a második szint.

A második már egy magasabb fejlődési szint, amely a világ megismeréséről szól. A csillagok információkat sugároznak felénk, sőt predesztinálnak minket. Attól függően. hogy ki milyen csillagkép alatt született, az adott együttállások hatással vannak az egész életére. Gyakorlatilag a csillagképek erői szó szerint áthatnak bennünket: hatnak az emberiség sorsára, a teljes Föld bolygóra, illetve hatnak a fejlődni vágyó emberekre.

A második szinten a beavatottak megismerik azokat az információkat, amelyeket a csillagok küldenek felénk. Nyilván ezt a hétköznapokban nem lehet olyan erőteljesen érzékelni, mint a piramisoknál. A piramisok lencseként gyűjtik be az energiákat és közvetítik, fogyaszthatóvá teszik az emberi aura számára. Ily módon a piramison keresztül egyre jobban rá tud hangolódni az ember azokra az energiákra, amiket magába szívott. Minél több energiát gyűjt be a beavatott, annál több spirituális információval fog rendelkezni. Tulajdonképpen a második szinten már eleven a tanítás. Ilyenkor az energiákkal való töltekezés által tanulnak a beavatottak: energiákkal és szimbólumokkal dolgoznak a bolygók erejét felhasználva.

Ezután következik a harmadik szint. A beavatottak itt már megtapasztalhatják a testelhagyás élményét. Erre a szintre úgy juthat el valaki, hogy stabilan magas rezgésszámmal rendelkezik, s az aurája már képes függetlenedni a testétől. Amikor már erre a szintre érkezik az ember, akkor a napéjegyenlőségnél és más egyéb együttállások esetén képes lehet a testelhagyására és át tud lépni az asztrális világokba.

A piramis körül spirálisan keringenek az energiák, melyek adott rezgésszámot hordoznak. A Nagy Piramis formájánál fogva akkumulálja a különböző csillagok energiáit. A piramis gyújtópontjába csak a kiemelt főpapok, illetve a fáraó léphetett be. Ebben a piramisban az energia két pontra fókuszálódik: a felső kamrára és az alsó kamrára. Anno mindkét kamrában helyet foglalt valaki. Majd a fáraó is elfoglalta a neki szánt helyet a saját kamrájában. Mindez olyan időpontokban történt, amikor a csillagokból érkező energiák felerősödtek és találkoztak egymással. Ekkor egy kapu, vagyis egy átjáró nyílt meg, amelyen keresztül a fáraó képes volt utazni. A piramist tehát nem temetkezési célzattal építették, bár a hivatalos egyiptológia ezt állítja.

Az egyiptomiak a piramist töltődésre és önmaguk tökéletesítésére használták oly módon, hogy a felülről érkező energiákat befogták és ezek segítségével emelték a beavatottak, a papok, a főpapok és a fáraó arájának rezgésszámát. A piramis alkalmas arra, hogy a testet és az aurát megszabadítsa a káros energiáktól. Az egyiptomiak tudták, hogy a lélek örök, a test viszont múlandó, ezért részben halandók vagyunk. Az emberi sejtekbe bele van kódolva az elmúlás. Onnantól kezdve, hogy megszülettünk, hordozzuk magunkban a halál információját, ami egy negatív energia. A halál információja különböző kártékony dolgot hoz létre, illetve egós energiákat termel. Ennek hatására féltjük magunkat, s a figyelmünket elvonják az olyan kívülről érkező hatások, mint a hőmérséklet, vagy épp a testre figyelünk, például, amikor éhesek vagy szomjasak vagyunk. Összességében a kívülről és a testből érkező ingerek túlzottan elvonják a figyelmünket a finomabb létezéstől, a finomabb energiáktól. Ezért a beavatottak, a Neofiták, az Adeptusok azon fáradoztak, hogy az idegrendszerük kellőképpen megerősödjön.

Az aura felfogja az energiákat oly módon, hogy az asztrális és a mentális test végzi a kommunikációs átvitelt, tehát a beérkező energiákat bejuttatja a napfonat csakrába, illetve a harmadik szem csakrába. A harmadik szem csakrába az intuitív energiák lépnek be, míg a napfonat csakrába az érzéki energiák kerülnek. Az emberek többsége azért nem érzi, azért nem látja az energiákat, mert az aurájuk ugyan felfogja az energiákat, de az aura és a tudat közötti kommunikáció nem működik túl jól, mivel az idegrendszer blokkolt állapotban van. Az alkímia azt tanítja, hogy az ember a Nagy Egész kicsinyített mása. Vagyis pontosan olyanok vagyunk, mint az égbolt és az Univerzum. Gyakorlatilag a testünk és az auránk olyan, mint az az Univerzum nem csak energetikailag, hanem más szinteken is. Tulajdonképpen ebből az elvből kiindulva az alkímiának megvannak a maga különleges módszerei arra, hogy életre keltse ezt az analógiát és kibontakoztassa az emberben lakozó istenit. Ennek a folyamatnak a végén áll a tökéletesség állapota, amikor az ember isteni öntudatára ébred.

Boldog napot!

The post Spirituális töltődés a piramismezőkön appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »