Sikerkönyv: A magyarok beavatása

Sikerkönyv: A magyarok beavatása

Kedves Olvasó! Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a 2015-ös év egyik sikerkönyvét, amely egy egészen új világba kalauzolja el a Lelkeinket! A könyv lapjain megelevenedik az az ősi tiszta szellemiség és nemes lelkület, amely képes életre hívni a velünk született képességeket, aktivizálja benső tudásunkat és közelebb visz ahhoz az isteni maghoz, amely mindannyiunk szívében ott munkálkodik, hogy a Teremtő akaratát beteljesíthesse. Ezúttal egy rövid ízelítőn keresztül, belekóstolhatsz a könyv tartalmába és hangulatába, amely szándékaim szerint önmagáért beszél.

 

A könyv megrendelhető közvetlenül a kiadótól az alábbi elérhetőségen:

https://napvallas.hu/konyvrendelo/

 

 

Kiváltképp fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a Lelkünkkel, mert a világunkban szemmel láthatóan fokozódik a káosz, amivel csakis az Önmagával és a Teremtővel való stabil és harmonikus kapcsolattal lehet felvenni sikeresen a harcot. Másfelől pedig közeledik a karácsony szent ünnepe, amikor picit többet szoktunk törődni önmagunkkal, a családunkkal és az angyalok világa felé fordulunk. Egy ilyen időszakban különösen érdemes foglalkozni mind az egyéni spirituális fejlődésünkkel, mind nemzetünk felemelő erőivel!

 

 

Részlet A magyarok beavatása című könyv előszavából:

 

Tisztelt Olvasó!

 

Egy ősi erő ébredésének a hajnalán vagyunk, amely visszavezetheti az egész emberiséget Istenhez és átsegítheti egy szebb, békésebb és magasabb rezgésű világkorszakba a Földön poroszkáló lelkeket.

Ebben a szellemiségben íródott ezen könyv, amely az egyetemes napvallásnak elsősorban a magyarsághoz kapcsolódó titkaival foglalkozik. Sokan hangoztatják, hogy a magyar nép a kiválasztott nép. Spirituális tény, hogy nagyon sok olyan kulcsfontosságú információ van, ami tényleg csak nálunk maradt fenn, illetve aminek a hagyományait csak a mi nyelvünk őrzi. Bizonyos spirituális fogalmakra csak nekünk vannak precíz szavaink, nekünk van rá jelrendszerünk, szimbólumrendszerünk, míg más népek ilyenekkel nem rendelkeznek.

 

Hagyományaink feltárására és újraélesztésére roppant nagy szükségünk van. Tradícióink felélesztése során önmagunkat is megismerjük és felélesztjük magunkban a magyar virtust, őseink lelki erejét és bölcsességét, ami az időtlen időkbe nyúlik vissza. A magyar szakrális tudás képes a világ sorsát jó

irányba befolyásolni. Olyan időket élünk, amikor cseppenként párolódik le az emberiség életében az isteni lényeg, merthogy mindannyiunk életének van isteni lényege és értelme, s nem „csak úgy élünk” a nagyvilágban, hanem valamiért élünk, valamit teremtenünk kell, valamit ki kell hoznunk magunkból. Ezt mindenképpen tudatosítsuk magunkban!

 

Olyan események jönnek, amelyekhez mindenkinek fel kell nőnie. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy azzá a Valakivé váljunk, akinek születtünk. Ennek érdekében rá kell találnunk a saját spirituális lényegünkre, úgyszólván meg kell találnunk a saját szellemi valónkat.

Ha valóban elkezdünk dolgozni önmagunkon, akkor annak meg is lesz a kézzelfogható és tapasztalható eredménye: első körben egyre jobban megismerjük magunkat, második körben pedig ráébredünk arra, hogy milyen erősek vagyunk.

 

Arsenie Boca mondta volt: „A magyaroknak sorsteremtő hatalma van! Ennek a népnek azért vették el a hitét, hogy a bizalmát felváltsa az aggodalom.” – Az ő jóslatai szerint, most jön az az időszak, amikor a legjobbat tudjuk kihozni magunktól.

 

A MAGYAROK BEAVATÁSA

Tartalomjegyzék

 

Köszönetnyilvánítás 3

Tartalomjegyzék 5

Előszó 7

Bevezetés 11

 

I. fejezet Alapvető ismeretek a napvallásról 13

Miért fontos a magyarság lelkületének felélesztése? 13

Ősi-új vallás 14

Milyen alapon hirdetjük a Napvallást? 15

Mit nevezünk vallásnak és mennyiben vallás a Napvallás? 18

Hisz-e a szellemi lényekben a Napvallás? 19

Ki áll a Napvallás középpontjában? 21

Beavatási szintek a Napvallásban 24

Miért nem hallottunk eddig a Napvallásról, ha annyira egyetemes és alapvető? 28

Mennyiben kizárólagos a Napvallás és mennyire ismer el más vallási formákat? 32

Mire tanít a Napvallás? 33

Hírdetés

Honnan ered a Napvallás? 35

Milyen kapcsolat van a magyarság és a mágia között? 38

A magyarság mágikus gondolkodásának az alapjai 39

A Napvallás alaptézisei 42

Mit nyerhet az (ön)beavatás által a Lélek? 43

Milyen kapcsolatban áll a Napvallás és a Lélek-ismeret? 46

Mit értünk lélek alatt a Napvallás szerint? 48

Milyen kapcsolat áll fenn a Napvallás szerint a lelkek, a csillagok és a Tejút között? 53

Mennyiben „eredeti” egy keresztény istentisztelet, mise és liturgia? 54

Miből áll egy istentisztelet a Napvallásban? 55

Miben különbözik a Napvallás Keresztelő szertartás más típusú keresztségektől? 56

Hogyan zajlanak a Szer-napok és az egyéb vallási események? 57

 

II. fejezet: Életfilozófia és gyakorlati módszerek a magyarság szakrális tudásának és képességeinek felélesztéséhez 61

A magyarság ezer éves karmája 62

A Nyilas népének ősi tudása és a Jupiter használata 68

A magyarság ősi szimbólumai és az életre szóló egyéni jelképünk 85

Mindennapi életünk során végezhető szertartások 101

A sámánok tudásának felélesztése 120

Táltosaink ősi praktikái 130

A Szíriusz energiáinak bevonzása 133

A pálosok ősi fejlesztő módszerei 146

Önmagunk beavatása az ősi magyar beavató szerszámok használatával 155

A beavatottak tudása 164

Az angyalokkal való együttműködés 172

A Koppány-féle fényláncra hangolódás 177

Székely praktikák 182

A Napvallás örökérvényű pozitív szimbóluma 191

 

Utószó 193

Függelék 195

Talpra magyar! Ébredj magyar! 196

A magyar őstörténet-kutatás és a nemzeti identitásunk 199

A magyar nép ősi vallásának újraírása 201

Hová tűnt a magyarság őstörténete? 204

Mikor ferdült el a magyarok gondolkodása? 207

Beavatottak 210

A magyarság beavatottsága: a szoláris tudat kifejlesztése 214

Fényvallás – A Fény útja – a Magyarság ösvénye 217

A magyar virtus felélesztése 219

A magyarság-kutatás céljai és buktatói 221

Magyarság-kutatás a legjobb tudásunk szerint 224

Kit tisztelünk, amikor azt hisszük, hogy Istent tiszteljük? 227

A magyarság hite a lélek oldószere 231

Az áldozatbemutatás Isten szemében 233

A magyar ősvallás forrásai 236

A Fény és a Sötétség a magyar istenhitben 239

A magyarság és az eredendő bűn 241

Jézus Krisztus és a Napvallás 245

Bibliográfia 249

 

A könnyebb felhasználhatóság kedvéért az Olvasóink rendelkezésére bocsátjuk A magyarok beavatása című könyvünkben szereplő valamennyi ábrát, melyek a boldognapot.hu oldalon érhetők el.

 

Minden egyes ábra alatt jelöltük, hogy az említett könyv mely oldalán/oldalain szerepel és milyen színben ajánlott a használata.

 

Ily módon a kiválasztott ábra az egér segítségével könnyen, felhasználóbarát minőségben és színes formában letölthető honlapunkról.

 

 

Boldog napot!

Száraz György

The post Sikerkönyv: A magyarok beavatása appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »