Senkinek sincs joga álláspontja megjelenítését kérni a közszolgálati …

Senkinek sincs joga álláspontja megjelenítését kérni a közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásában. (Dobos Menyhért, vezérigazgató)

A reális zöldek hajózhatóbbá tennék a Dunát!
A MÉDIATANÁCS, 2011 óta reális zöldek valamennyi panaszát elutasította.

Az áradó és magas Duna miatt nem volt elegendő hely egyszerre két hajó számára a Margit híd alatt. (Forrás: 888.hu)
Valójában a Margit híd két pillére előtt és a két pillér közötti erős keresztáramlatok következtében a Margit híd alatt csak a két pillér közötti távolság felező vonalán volt lehetőség a Margit híd alatt áthajózni.
A Hableány miután a Kossuth tér magasságában a pesti parti oldalon 6 Km/óra sebességgel elhaladt a Szálloda Hajó mellett, a reális zöldek feltételezése szerint több mint 50 méter oldaltávolságot betartva nem a két pillér közötti felező pont irányába hajózott, hanem a pesti partfallal párhuzamosan.
A híd közötti felező pontra a Hableányt a kormányos akarata ellenére a keresztáramlatok sodorták.
A Hír Televízió műsorszolgáltatásában szakértő azt állította, hogy a Hableány a Margit híd előtt bolyába ütközött.

Azt is állítja a forrás, hogy három hajózási szabályt is megszeghetett a Viking kapitánya

https://888.hu/ketharmad/harom-hajozasi-szabalyt-is-megszeghetett-a-viking-kapitanya-4191094/

Média ügyében nem csak az ellenzék csőlátó, hanem Miniszterelnöki Kabinetiroda is! Állításunkat igazolja a Miniszterelnöki Kabinetiroda Juhos László a reális zöldek elnökének 2017-ben küldött levele.
A levél első részéhez csak annyit, 2010 óta a polgári kormány a Duna hajózhatóságának az érdekében semmit nem tett, hasonlóan, mint előtte valamennyi kormány. A polgári kormánynak, a FIDESZ-KDNP frakció megtiltotta a tevés lehetőségét. A Kormány a Miniszterelnök a reális zöldek meglátása szerint szeretne tenni, a FIDESZ-KDNP frakció képviselőit a dumakör eszmeisége uralja, 29 éve nem képesek Illés Zoltán butítástól megszabadulni. A Miniszterelnök úr javaslatára elmentünk Soltész miniszter úr tárcájához, csupa dumakörös emlőkön szocializálódott pártkatonába botlottunk. Eredmény Szeszták nem minisztere a negyedik Orbán kormánynak.

A levél második részében a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt javasolja, Juhosnak, hogy a közmédia által sugárzott tartalmakkal kapcsolatos panaszát a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közönségszolgálata felé jelezheti. Eben a javaslatban az a tévedés, hogy a média törvények szerint, a fenti címre nem panasszal, hanem kifogással van lehetőség fordulni. 2011 óta az új média törvények elfogadása óta reális zöldek kb. kifogás bejelentést tettek. Dicséretére legyen Dobos Menyhértnek, aki nem az MTVA vezérigazgatója, hanem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt, vezérigazgatója, nem a Kunigunda 64 alatt tálalható, hanem Bojtár utca 41-47 szám alatt, Dobos úr kb. százszor a reális zöldek kifogására azt válaszolta senkinek sincs joga álláspontja megjelenítését kérni a közszolgálati médiaszolgáltató műsorszolgáltatásában.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

A reális zöldek hajózhatóbbá tennék a Dunát! A reális zöldek honlapján számos ezzel kapcsolatos írás került közzétételre, sajtótájékoztatók tucatját tartottuk. A csehek, Masaryk, 1914-ben felismerte a független cseh állam létrehozásának az útjában Csehország tengeri kijáratának a kérdése áll. Csehország napjainkban felújítja három hamburgi kikötőjét, amelyeket a versailles-i szerződés alapján 1929-ben 99 évre kapott használatra a korabeli Csehszlovákia.
Gróf Bethlen István miniszterelnök 1921. augusztus 12-én javasolta a Minisztertanácsnak a Csepeli Szabadkikötő létrehozását. Napjainkban a kikötőbe vasúton érkezik Kínából az árú.
Orbán Viktor miniszterelnök a keleti nyitás érdekében Kínába látogatott. A keleti nyitás politika sikere a FOLYAMI HAJÓZÁS, amit magyar sorskérdésként kezelnek a reális zöldek.
Panasszal a MÉDITANÁCSHOZ lehet fordulni a közszolgálati médiaszolgáltatót illetően.

a MÉDIATANÁCS 2011 óta reális zöldek valamennyi panaszát elutasított.

A reális zöldeknek nincs lehetősége, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató a hallgatónak a nézőnek elmondja a reális zöldek szerint Bős-nagymaros jó lett volna.

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Levelezési Osztály
Juhos László úr
részére

E-mail: [email protected]
Iktatószám: I-1L/ME/1671/2017

Hírdetés

Tisztelt Uram!

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak címzett levelét, amelyben a hajózás szerepének fontosságát hangsúlyozta, megkaptuk.

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek azt, hogy figyelemmel követi Miniszterelnök úr nyilatkozatait, és ezáltal Magyarország Kormányának munkáját is.

Megkeresésével kapcsolatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda Levelezési Osztálya az alábbiakról tájékoztatja Önt.

Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. értelmében Miniszterelnök úr valamennyi egyedi, szakmai, szakigazgatási és hatósági kérdésben az illetékes szervek, illetve szakminisztériumok álláspontjára támaszkodik, így egyéni megkeresések és igények tekintetében elbírálási lehetőséggel sajnos nem rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a közlekedést érintő kérdések a fent hivatkozott kormányrendelet 109. §-a alapján a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak, ezért tisztelettel arra kérjük Önt, hogy segítse Miniszterelnök úr munkáját azzal, hogy a megkeresésével közvetlenül az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordul az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

E-mail: [email protected]

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766, +36-1-795-3832, +36-1-795-6816

Reméljük, hogy a felelős minisztérium kimerítő válasszal szolgál majd Önnek!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt továbbá arról is, hogy a közmédia által sugárzott tartalmakkal kapcsolatos panaszát a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közönségszolgálata felé jelezheti az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken:

Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

Telefonszám: +36 1 795 5050

E-mail: [email protected]

Engedje meg, hogy mind Miniszterelnök úr, mind a magam nevében jó egészséget kívánjak Önnek!

Kobza Csilla osztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:

Gyimesi Pálma
közkapcsolati referens
Levelezési Osztály
Telefon: 06 (1) 795-5000
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Web: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »