Roma tehetségek szemléje elsőként a Felvidéken

Roma tehetségek szemléje elsőként a Felvidéken

A roma kultúra megismerésének, elfogadásának, megélésének jegyében szervezte meg Besnyei Júlia és Bölcs Andrea a nagyabonyi roma napot, amelynek az Ismerj meg, fogadj el! nevet adták.

A sokatmondó elnevezés megmozgatta a környék intézményeit, várakozáson felül kapcsolódtak be óvodák és iskolák a rajzversenybe. Az egyikük a Gálffy Erika igazgatása alatt álló nagyabonyi óvoda. Az igazgatónő válaszolt kérdéseinkre. Hogyan fogadták a kezdeményezést?

Mindennemű kezdeményezés, ami őszinte szívből születik meg, ami erősíti az elfogadást, toleranciát, azt támogatni kell.  Az Ismerj meg! Fogadj el! kezdeményezés megálmodója – szülői asszisztensünk – aki a nemzeti projekten belül tevékenykedik a nagyabonyi óvodában. Részt vesz a mindennapi munkánkban, besegít, megszólítja, úgymond rábeszéli, becsalogatja az óvodába a gyerekeket.

Hírdetés

Rajzverseny keretén belül kifejezhették, mi rejlik a lelkük mélyén, hogyan tudják megmutatni tehetségüket. Teret adtunk a kibontakozásnak. Nagyon szép rajzok születtek, kifejezve sokoldalúságukat. A szülők is támogatták csemetéiket, segítettek nekik. Miért tartja fontosnak az ilyen jellegű társadalomérzékenyítést?

Célunk, hogy az óvodában magas színvonalú gyermekközpontú nevelés folyjon. Napi munkánkban nem teszünk különbséget, egyforma eséllyel indulnak a gyerekek szeptemberben, ismerik meg egymást, fogadják el egymást. Szeretetteljes, családias légkörű, érzelmekben és tevékenyégben gazdag nevelés valósul meg. Az óvodás gyermekek felnőtté válásának kulcsa részben a mi kezünkben van. Ha jobban beleolvadnak, integrálódnak a társadalomba, egyenrangú  félként tekintenek majd rájuk.

Intézményükben mennyire jó a kapcsolat osztályokon belül, illetve a családokkal?

Az intézmény 2 osztállyal működik. Ebben az évben egyforma arányban vannak roma és nem roma ajkú gyerekek. Napi oktatás-nevelés  az állami programból indul ki és egységesen fejleszti a gyermek személyiségét, egyéniségét. Erősítjük a tiszteletbentartást, elfogadást, harmonikus fejlesztést, ami  az egyéni sajátosságok figyelembevételével valósul meg. Családokkal együttműküdünk, igyekszünk a problémákat közösen megoldani, hogy mindenki elégedett legyen és a gyermek szeressen óvodába járni.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »