Rendkívüli égi jelenséget figyeltek meg az ókori Egyiptom egén

Rendkívüli égi jelenséget figyeltek meg az ókori Egyiptom egén

Mint arról sokan már hallottak, számos beszámoló szól arról, hogy őseink kapcsolatot ápoltak magasan fejlett idegen civilizációkkal. A földönkívüli értelemmel való egyik legkorábbi írásos feljegyzés Egyiptomból származik, s több mint 3500 éves.

Ez egy rendkívüli jelenségről szóló beszámoló, amit az ókori egyiptomiak figyeltek meg.

A vatikáni tudósok egyiptomi múzeumának igazgatója, az elhunyt Alberto Tulli professzor iratai között egy nagyon elrongyolódott papiruszt fedeztek fel, amely részletesen tudósít egy olyasfajta jelenségről, amit manapság ufó-észlelésként írnánk le.

Miután a fénylő repülő tárgyak eltűntek a látóhatárról, valami szokatlan dolog történt.

A papirusz III. Tutmóziszról szól, aki Egyiptom legnagyobb fáraóinak egyike volt. Ő számos fényes tűzkört látott saját szemével az égen.

A jelenség egy „vezető nélküli” fénylő tűzkörrel vette kezdetét. Két nappal később számos tűzkör jelent meg az égbolton.

A papirusz szerint:

„…A 22. év telének harmadik hónapjában, a nap 6. órájában az írnokok levéltárosai vagy krónikásai, vagy évkönyvírói, akik az Élet Házában dolgoztak, felfedeztek egy égből érkező tűzkört… (de) nem volt „irányítója”. A szájából bűzös lehelet áradt. Teste egy rúd hosszú és egy rúd széles, ugyanakkor hangtalan volt. Rémület és zavar költözött az írnokok szívébe, majd hasra vettették magukat…”

A III. Tutmózisz által látott repülő tárgyak

„Jelentést tettek a fáraónak. Őfelsége megparancsolta… hogy vizsgálják meg azokat… és rámeditált arra, hogy mi történhetett, ami fel van jegyezve az Élet Háza papiruszain.

 

Néhány nap múltán arra lettek figyelmesek, hogy minden korábbinál több ilyesfajta dolog van jelen az égen. Fényük még a Napot is felülmúlta, s határaik az égbolt négy határáig is elértek.

Hírdetés

A tűzkörök az égboltot uralták. A fáraó hadserege őfelségével egyetemben szemlét tartott.”

A tűzkörök az egész égbolton jöttek-mentek. A fáraói hadsereg a fáraóval együtt sokáig figyelte őket. Mindez vacsora után történt. Majd még magasabbra emelkedtek ezek a tűzgyűrűk és dél felé vették az irányt.

„Mindez vacsora után történt. Ezután felemelkedtek a magasba a tűzkörök és délnek indultak.”

Amikor a fényes objektumok eltűntek a szemek elől, valami rendkívüli dolog történt.

Rengeteg hal és szárnyas állat kezdett potyogni az égből. Sok ókori feljegyzés van olyan figyelemre méltó dolgokról, melyek az égből potyogtak. A történelem folyamán az emberek láttak már húsdarabokat, bogarakat, színes port, jégdarabokat, köveket és téglákat hullani az égből.

III. Tutmózisznak ugyanebben az élményben volt része.

Egyiptom egyik leghatalmasabb fáraója csodálatos dolgokat látott az égbolton…

A papirusz így folytatódik:

„Halak és szárnyas állatok, vagy madarak hullottak az égből.

Ilyen csoda nem volt ismeretes az ország fennállása óta! A fáraó pedig tömjént gyújtott, hogy békét hozzon a Földre…

A fáraó parancsba adta, hogy a történteket foglalják bele az Élet Háza évkönyveibe… azért, hogy örökre emlékezzenek rájuk.”

III. Tutmóziszra valóban akkora hatást gyakorolt az esemény, hogy az egész esetet papiruszra íratta és nagy jelentőségűként tekintett rájuk.

A fáraó nem szerette volna, hogy feledésbe merüljenek a történtek, amelyekre a „22. év telének 3. hónapjában, a nap 6. órájában került sor…” És valóban, emlékszünk rá!

Természetesen nem III. Tutmózisz volt az egyetlen, aki ufó-jelenségeket figyelt meg. Sok hasonló ókori beszámoló létezik.

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »