Rendhagyó ünnepi istentisztelet Beregszászban

A gyógyulás vasárnapja

Hálaadó istentiszteletre került sor vasárnap a Beregszászi Református Templomban, amelyen egyszerre több dologért is hálát adhattak a jelenlévők. A figyelem középpontjában ezúttal az egészségügyi dolgozók álltak, az általuk végzett szolgálat fontosságáról, a kórházmisszió nemes ügyéről, illetve egy önkéntes missziói szolgálat elindításáról volt szó.

Elsőként Taracközi Ferenc lelkipásztor köszöntötte a padsorokat ezen a napon szép számmal megtöltő orvosokat, nővéreket, valamint az ünnepi istentisztelet vendégeit: Huszár Pált, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnökét, Nagy Bélát, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnokát, a Diakóniai Központ vezetőjét, Faragó Lászót, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulját, Bimba Ferencet, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal egészségügyért felelős elnökhelyettesét, dr. Oroszi Pált, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ vezetőjét. Az istentisztelet elején elhangzott, hogy az alkalmon összegyűlt perselypénzt a nemrég leégett BeregCamp keresztyén központ felújítására ajánlják fel.

Igehirdetésében Mak¬sai Attila ifjúsági lelkész az Ézsaiás könyvének 53. verséből, az 1-től 9-ig terjedő versszakaszból, illetve János evangéliumának 9. részéből – ,,És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésénél fogva vak vala…” – vett idézetek alapján, a gyógyulás vasárnapjának nevezte ezt a napot, amikor közösen imádkozhatunk Isten közvetlen munkatársaiért, az egészségügyi dolgozókért. Mint mondta, nem tudja igazán értékelni az egészséget, aki nem volt legalább egyszer beteg. ,,Ebben a világban a betegség természetes, mert együtt jár a bűn világával, ugyanakkor természetellenes, mert nem fér össze Isten természetével. Egy-egy gyógyulás megvalósulása tehát arról szól, hogy Isten lerontja a bűn természetét.” Maksai Attila köszönetet mondott Kincses Margarettnek, a kórházmisszió vezetőjének, aki életre hívta ezt az alkalmat.

Taracközi Ferenc arról beszélt, hogy három apropója van a mai napnak. Egyrészt hálaadás az egészségügyi dolgozókért, valamint a Kárpátaljai Református Egyház kórházmissziójáért, ugyanakkor elindul a KRE Diakóniai Központjának önkéntes egészségügyi missziója is, amelyben az önkéntes alapon szolgálatot vállaló orvosok az arra rászorultak ellátását vállalják fel.

Kincses Margarett, a KRE kórházmissziójának vezetője a 2009-ben beinduló misszió munkájáról tartott beszámolót, amelyben köszönetet mondott az egyházkerületnek a szolgálatban kapott támogatásokért. Ezt követően Taracközi Ferenc köszönte meg Volodimir Malesnek, a Beregszászi Járási Kórház igazgatójának, hogy helyet és teret adott az immáron hét éve működő kórházmissziónak, támogatta annak eredményes munkáját.

Ezt követően Nagy Béla főgondnok mondott köszönetet az alkalomért, majd bejelentette, hogy az általa vezetett diakóniai központ keretein belül Önkéntes Egészségügyi Missziói Szolgálat indul, amelyben Gaál Géza doktor vezetésével egyelőre nyolc szakember vesz részt, de annak a reményének adott hangot, hogy idővel ez a ,,szolgálattevő család” bővülni fog. A missziói szolgálatban részt vállalók az ünnepi istentisztelet keretein belül tettek fogadalmat az abban való hűséges részvételre, majd az eskütétel és áldás után emléklapot kaptak ajándékba.

Köszöntötte még az ünnepi istentisztelet résztvevőit Faragó László beregszászi magyar konzul.

Zárszavában Taracközi Ferenc arról beszélt, hogy 2017-ben 500 éves lesz a Református Egyház, és ennek keretében a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ ebben az időszakban bérmentesen fogadja a gyermeket vállaló kismamákat. A maga részéről arra kérte a beregszászi kórház illetékes munkatársait, hogy jövőre ne vállaljanak abortusz végzését, ami talán kedvező hatással lesz majd a születendő gyermekek számarányára is.

Az áldásokban gazdag alkalom a gyülekezeti teremben sorra kerülő szeretetvendégséggel ért véget.

(jakab)

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 41. számRovat: BelföldTelepülés: Ukrajna›Kárpátalja›Beregszászi járás›BeregszászCímkék: BeregszászKárpátaljaUkrajnaegyházistentiszteletkárpátaljai magyarságukrajnai hírekForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:hetilap.karpatinfo.net
Tovább a cikkre »