Régi pompájában, de új helyen a csíksomlyói országzászló

Régi pompájában, de új helyen a csíksomlyói országzászló

Visszaállították a hat éve elmozdított országzászló-emlékművet Csíksomlyón. Az alkotás új helyszínéül a Szent István Kollégiummal szembeni területet választották. 

orszagzaszlo-alap-vn-001_or_b

„Az volt a feladatunk, hogy úgy állítsuk vissza, ahogy volt. És ez megtörtént. Az emlékműtalapzat most olyan állapotban van, mint lebontás előtt, leszámítva az új köntöst” – válaszolta megkeresésünkre Böjte Mihály, a csíksomlyói ferences rendház főnöke. Az 1940-ben állított országzászló-emlékművet ugyanis 2010-ben, az akkori területrendezéskor bontották le a csíksomlyói kolostor udvaráról. A területnek liturgikus szerepe van, a körmenetek alkalmával pedig a tömegnek helyre van szüksége, ezért döntöttek az emlékmű lebontása mellett, magyarázta a területrendezés szükségességét a rendházfőnök.

Kitartó munka eredménye

A mostani csíksomlyói ferences közösség számára a visszaállítás egy olyan „örökség” volt, amelynek a megoldása egy váltás után maradt rájuk, fejtette ki. „A buktatók ellenére a közös szándék és kitartó munka eredménye, hogy az emlékművet visszaállíthattuk” – hangsúlyozta a ferences szerzetes. Az emlékművet a Szent István Kollégiummal szemben állították fel, a kolostor tulajdonában lévő területen. Ez a hely valamikor kerítésen belül volt, de lebontották, és beljebb költöztették a pünkösdi búcsús zarándokok könnyebb közlekedése érdekében.

„Ennek a területnek a tulajdonjogi bizonyítása hosszú folyamat volt mindamellett, hogy minden szükséges irattal rendelkeztünk. Továbbá az emlékmű helyreállításához több hivatali és adminisztrációs szélmalomharcot kellett megvívnunk, illetve a szükséges anyagi forrásokat is elő kellett teremtenünk” – sorolta a nehézségeket a rendház vezetője. Úgy értékelte, hogy a csíkiak, somlyóiak és az ide zarándokolók számára a talapzatnak erős szimbólumértéke van. „Többen kifejezték szándékukat, hogy szeretnék viszontlátni az emlékművet. Mi ennek az óhajnak tettünk eleget” – fejtette ki Böjte Mihály.

Az alkotás terveit Tövissi Zsolt csíkszeredai tervező készítette, ennek megfelelően történt a kivitelezés. A munkálatokat a Margaréta–Szépségház Kft. végezte. „Velük dolgoztunk a Hármashalom-oltár javításánál is, így már volt tapasztalatunk az együttműködésben, ezért esett rájuk a választásunk” – magyarázta a rendházfőnök. Hozzátette: nem volt könnyű feladatuk, mert az emlékmű elemei már régebb elkészültek, és nekik egy folyamatba kellett beállniuk. Az új talapzat 3,30 x 3,85 méter területű, és 2,33 méter magas. A talapzatból kiemelkedő kúp 75 cm, erre helyezték a Hármashalom-részt, amely 62 cm, és az apostoli keresztet, amelynek magassága 126 cm.

Kétnyelvű tábla

Megtudtuk, hogy az emlékműre egy kétnyelvű táblát is kihelyeznek. Eredetileg a következő szöveget tervezték ráírni: „A csíksomlyói kegytemplom előtti parkban állították fel 1940-ben. Az Ezer Székely Leány Találkozó gyülekezési helye volt a felvonulások betiltásáig. 2010-ben lebontotta, 2016-ban újraállította a csíksomlyói ferences rendház.” Azonban meglehet, hogy a szövegen módosítaniuk kell, ugyanis kutatásokra alapozva felhívták a ferencesek figyelmét, hogy a tartalma nem teljesen fedi a valóságot. Az emlékmű visszaállítását augusztusban fejezték be. „A felavatás dátumát nem tűztük ki. Az már önmagában öröm és elégtétel, hogy a visszaállítás megtörtént. Az előttünk álló idő mutatja majd meg, hogy milyen ünnep hozza el a felavatás lehetőségét. Mi nem akarunk ehhez egy mesterséges alkalmat kreálni” – fogalmazott Böjte Mihály.

Az országzászlót és az emlékoszlopot a Csíki Néplap korabeli tudósítása szerint egyébként 1940. november 17-én leplezték le Csíksomlyón, a kegytemplom előtt. Ezt két hónappal Észak-Erdély visszacsatolása után a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete honvéd műszaki alakulatok segítségével állítatta fel.


Forrás:kronika.ro
Tovább a cikkre »