REÁLIS ZÖLDEK lobbi tevékenysége a magyar-kínai kapcsolatok érdekében:

Rockenbauer Antal
a fizikus, professor emeritus,
MTA Természettudományi Kutatóintézet
Kínai élmények, emberekről, kultúráról, szokásokról,
2019. május 11., szombaton,
a Műcsarnok alagsori előadó termében
sorra kerülő előadása margójára

REÁLIS ZÖLDEK lobbi tevékenysége a magyar-kínai kapcsolatok érdekében:

Mosonyi Emil egyike volt azon magyar szellemi kiválóságoknak, aki szakmai tanácsaival hozzájárult Kína fejlődéséhez. Mosonyi Emil, akadémikust a világ számos országában járt, tudását mindenhol igénybe vették, csupán hazájában Magyarországon mellőzik.

Hová jutott Kína, ahol elfogadták, szemben Magyarországgal, ahol elutasították Mosonyi Emil javaslatait és tudását.

Kínában, Mosonyi Emil tudása alapján, készülnek öntőző rendszerek, épülnek vízerőművek, vízlépcsők.

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB támogatja a Kormánynak a magyar gazdaság Európán kívüli térségek felé való nyitásának szándékát.

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyal Kína Államfőjével!

Bayer Zsolt, hogy a 2006.évi állami kitüntetések körül Sólyom László köztársasági elnök által kirobbantott botrányt tovább gerjessze, Mosonyi Emil személyét azzal igyekezett kisebbíteni, hogy neki, mármint Bayer Zsoltnak fogalma sincs, ki az a Mosonyi Emil.

Orbán Viktor úr

miniszterelnök

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Emlékeztetem Miniszterelnök urat, az Országház fél emeltén, 2018. december hóban a Duna hajózhatóságának az ügyében személyes szóváltásunkra.

Az INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZÉRIUM Főosztályvezető által jegyzett aláírásával, 2019. február hóban „Válaszlevél a Reális Zöldek Klub Országos Társadalmi Civil Szerveződés részére (dunai folyami hajózás tárgyában történt megkeresés) tárgyú levelet kaptam….

2019. április 25., csütörtök 10:53

http://os.mti.hu/img/spacer.gif
A Reális Zöldek Klub közleménye

Budapest, 2019. április 25., csütörtök (OS) – A REÁLIS ZÖLDEK KLUB támogatja a Kormánynak a magyar gazdaság Európán kívüli térségek felé való nyitásának szándékát. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak felhívtuk a figyelmét, hogy a folyami hajózás – amelyet a reális zöldek magyar sorskérdésnek tartanak – feltétele a keleti nyitás politika sikerének.

“Őszintén mondom: nagy örömmel küldök fiatalokat olyan országba, ahol Petőfi: Szabadság, szerelem című verse iskolai tananyag. Az a nép ugyanis, amelyik ezt a verset tanulja, megérti a magyarokat, és szívesen alakítunk ki velük együttműködést.” (Orbán Viktor)
Hová jutott Kína, ahol elfogadták, szemben Magyarországgal, ahol elutasították Mosonyi Emil javaslatait és tudását. Kínában, Mosonyi Emil tudása alapján, készülnek öntöző rendszerek, épülnek vízerőművek, vízlépcsők. Nemcsak Petőfi Sándor verse, hanem Mosonyi Emil, akadémikus, a reális zöldek Díszelnökének a vízerőművekről szóló könyve is tananyag Kínában. A gazdaságföldrajz angol irodalmában a hazánkhoz hasonló helyzetű országokat a “landlocked” jelzővel minősítik. Ez azt a hátrányt fejezi ki, hogy a kontinens belsejébe “bezárt” országnak nincs tengeri kijárata, kikötője, ezért termékeit csak a kontinensen belüli, nagyságrendekkel költségesebb földi szállítással tudja a világpiacra juttatni. A bezártság megszüntetése tehát a “bezárt” ország gazdasági fejlődésének, versenyképességének előfeltétele. Az Európa Tanács 1994-ben javasolta a Duna hasznosítását vízi útként, környezetbarát energia forrásaként.
Juhos László, elnök

Kiadó: Reális Zöldek Klub

Reális Zöldek Klub

Országos Társadalmi Civil Szerveződés

Reális Zöld valóság

1279 Budapest, Pf.:74

Juhos László

elnök/főszerkesztő

tel./fax: 2-759-851

CSAO Hszi-ti Úrnak

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

budapesti Nagykövetsége

Mélyen tisztelt Excellenciás Úr!

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB az ember és a társadalom harmonikus együttélését kívánja segíteni. Valljuk, a társadalmi csapdák, a zsákutcák csak a fizika a kémia, a biológia és a társadalom törvényeinek, a történelem tapasztalatinak ismeretében és azok következetes alkalmazásával kerülhetők el. KLUBUNK megvalósítandónak tartja a politika, a tudomány és a köznapi gyakorlat harmóniáját. Veszélyesnek látjuk a környezetvédelem leple alatt egyre jobban eluralkodó totalitást, a pótcselekvések propagandáját, a tudomány, a technika és a műszaki értelmiség lejáratását.

Klubunk Díszelnöke Mosonyi Emil professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, levelet kapott a Kínai Népköztársaságból Dai Huichao Úrtól, a CHINA YANGTZE THREE GORGES PROJEKT DEVELOPMENT CORPORATION vezérigazgató helyettesétől.

Levelében Dai Huichao Úr, értesíti Mosonyi professzor urat, hogy a társaság a Professzor Úr szakkönyvét, kínai nyelvre kívánja lefordítani.

Biztosítom Excellenciás Urat, a reális zöldek nagyon örülnek annak, hogy Díszelnökünk szakmai tudását a Kínai Népköztársaságban hasznosítani kívánják.

Hírdetés

Mosonyi Úr, a közelmúltban Budapesten járt s ez alkalommal beszámolt a Kínai Népköztársaságban, 1956-ban tett látogatásáról.

A Professzor Úr, a legnagyobb elismeréssel szólt a Kínai Népköztársaságban szerzett tapasztalatiról, a kínai vízépítő mérnökök magas szakmai tudásáról és általában a kínai emberek vendégszeretetéről.

Levelemhez mellékelem a Klubunk kiadványát a Reális Zöld valóság 2002. évi őszi számát, amelyben tájékoztatjuk a lap olvasóit Mosonyi professzor, ez évben kapott magas kitüntetéséről.

Kiadványunkat Excellenciás Úr, szíves figyelmébe ajánlom.

Budapest, 2002. november 18-án

Őszinte nagyrabecsüléssel: Juhos László

Levél: 2016. március 29-én

Bayer Zsolt úr

műsorvezető/szerkesztő

Tisztelt Műsorvezető úr!

Mindenekelőtt tájékoztatom Műsorvezető urat, hogy a reális zöldek civil szervezet tagjai rendszeres nézői a HÁTTÉR- KÉP műsorának.

Nagyra értékeljük Bayer úr műsorvezetését és sokat tanulunk, magunk körében megvitatjuk a műsor állandó vendégeinek a véleményét Bogár László és Boros Imre által megjelenített álláspontokat.

Röviden szólva köszönjük a HÁTTÉR- KÉP c. műsorszolgáltatását, mert az nagymértékben hozzájárul az 1992-ben megalakult Reális Zöldek Klubnak a haza javára önként vállalt tevékenységéhez, a környezetet lényegesen befolyásoló döntések szakmai-társadalmi vitájában jó megállapodások elősegítéséhez.

Néhai Mosonyi Emil, a REÁLIS ZÖLDEK ÖRÖKÖS DÍSZELNÖKE szerint (akadémikus, Antall miniszterelnök sógora, világhírű tudós) a környezetvédelem olyan, mint a középkorban a reneszánsz idején a humanista gondolkodás. Volt humanista író, költő, szobrász, építész, sőt még nőcsábász is, de önmagában humanistáról nem beszélhetünk.

A harmadik Orbán kormány felismerte Mosonyi igazságát, és minden tárca számára, a tárcák alá tartozó intézmények számára kötelezővé tette a környezet-és természetvédelem ügyét.

A reális zöldek lobbi tevékenysége is hozzájárult, hogy megvált Illés Zoltántól.

A zöld hálón értesültünk Műsorvezető úr illés Zoltánról alkotott véleményéről.

http://greenfo.hu/hirek/2016/03/25/hasznalt-aztan-elarult-a-fidesz-illes-zoltan-nagyinterju

Osztjuk Műsorvezető úr rövid értékelő véleményét, amelyhez a alábbi részleteket tesszük hozzá.

Javasoljuk, hogy legyen kedves a kiegészítésünket egészen végig olvasni, mert az igen fontos nem csak a reális zöldek számára, hanem a haza javára is, Illés Zoltán nemzetellenes tevékenységének a leleplezéséhez.

Fontos információk Illés Zoltán környezetvédő tevékenységével kapcsolatban:

Illés Zoltán jugoszláv állampolgárként született Szabadkán 1961-ben, apja magyar, anyja horvát nemzetiségű.

1981-ben vették fel a BME-re, ahol 1986-ban vegyész- biológusmérnökként végzett.

1984-ben a Duna Kör egyik alapító tagja.

1987-1989- között Soros György támogatásával az USA-ban a Yale Egyetemen kutató munkát végzett, 1989-ben a Világbank kelet-európai részlegében Kelet-Európa környezetvédelmi helyzetéről készített tanulmányokat.

Ezután költözött Magyarországra, és vette fel a magyar állampolgárságot.

1991-1994 között az EU budapesti nagykövetségén főtanácsosként védi a brüsszeli érdekeket a magyar állammal szemben.

1995-1996 között másfél évig az USA-ban, Észak-Karolina államban Fulbright-Humphrey ösztöndíjasként tanulmányt készít egy hatékony környezetvédelmi magyarországi államigazgatás kialakításáról.

1990 június és december között környezetvédelmi helyettes államtitkár

1994-ben belép a FIDESZ-be, ahol azonnal megválasztják alelnöknek, ezt a pozíciót 2003. májusig tölti be. Ezt követően a Fidesz Zöld Tagozatának alelnökeként az országos választmányba delegálják.

1998-ban, 2002-ben, és 2010-ben a választásnál képviselőként bekerül a Parlamentbe.

Miután az Orbán kormány felszámolta a kapcsolatot a Világbankkal, Illés Zoltán protektorával, sikeresen megszabadultak tőle, és 2014-ben már nem indították a választáson.

Érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni ezt a hírt:

http://greenfo.hu/hirek/2016/03/29/egy-hulye-allamtitkar-mindig-aldas-az-ellenzeknek

Ami a Bős-Nagymaros ügyben betöltött szerepét illeti, ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a kérdés egyfajta trójai faló szerepét töltötte be a rendszerváltásnak nevezett vagyon és hatalom átmentés során.

Elhitették az emberekkel, hogy kommunista nagyberuházásról van szó, amely tönkreteszi a természetet.

A valóság ezzel szemben az, hogy a nagymarosi vízlépcső tervezése még Horthy Miklós kormányzó jóváhagyásával kezdődött 1938-ban, amikor a Bécsi Döntés eredményeként a Felvidék egy része visszakerült Magyarországhoz, és a nemzetközi erőviszonyok is úgy alakultak, hogy a győztes antant hatalmak már nem tudták megakadályozni magyarországi duzzasztóművek létesítését.

Ilyen létesítményekre ugyanis már az I. Világháború előtt készültek tervek annak érdekében, hogy a Duna-Majna-Rajna nagy kapacitású hajózható vízi út segítségével össze lehessen kötni a központi hatalmak területén a Fekete Tengert az Atlanti Óceánnal. Ha ez a terv megvalósult volna, más lehetett volna a világháború kimenetele.

A Dunán ma már tőlünk nyugatra több tucat vízlépcső működik, nagy részük hasonló méretű, mint a nagymarosi lett volna. A duzzasztás előnye, hogy aszály esetén is van elég víz a folyóban, árvíz közeledésekor pedig előre le lehet apasztani a duzzasztási szintet, és helyet lehet csinálni a közeledő többlet víztömegnek. Az ausztriai és német vízlépcsők nélkül a 2013-as hazai árvíz sokkal nagyobb lehetett volna, a víz elönthette volna a pesti belváros egy részét.

Jelenleg a hazánkba belépő víz 98%-a hasznosítatlanul lép ki az ország túlsó végén, pedig ha csak 96% lépne ki, a visszatartott 2% elegendő lenne az elsivatagosodó Duna-Tisza közi Homokhátság vízpótlásához.

A Bős-Nagymaros ügyből való kilépésünk gazdasági kára akkora volt, amelyből meg lehetne építeni az atomerőmű bővítését.

Hogy külföldről támogatott és szervezett akciókról lehet szó, azt valószínűsíti a tény, hogy amikor 1984-ben megalakult a Duna Kör, deklarálva, hogy a céljuk a vízlépcső beruházás megakadályozása, szinte alig száradt meg a tinta az alapító okiraton, Norvégiában haladéktalanul oda ítélték nekik az alternatív Nobel díjat, a hozzá tartozó nem csekély anyagi támogatással együtt.

Egy másik fontos kérdés a klímaváltozás kérdése, amellyel kapcsolatban általános félrevezető kampány folyik. Klímaváltozás ugyanis valóban van, hiszen 10-12 ezer évvel fejeződött be a legutóbbi jégkorszak, és ilyenkor kisebb-nagyobb visszaesésekkel 30-40 ezer évig tartó melegedési ciklus szokott következni.

Nem igaz az, hogy ebben az emberiség széndioxid kibocsátása szerepet játszik, amelynek az üvegház hatása nagyon csekély. A Föld légkörében ugyanis a széndioxid mindössze 0,04% arányban van jelen, szemben például a Marssal, ahol a levegő csaknem tömény (95,6%) széndioxid, ennek ellenére a Mars bolygóm az üvegház hatás elenyészően csekély a földi üvegházhatáshoz képest.

A színtelen, szagtalan, egészségre ártalmatlan széndioxid pedig a növények legfontosabb tápláléka. Ha sikerülne lecsökkenteni a levegőben a széndioxid tartalmat, lecsökkennének a mezőgazdasági terméshozamok, és világméretű éhínség alakulhatna ki. Lehet, hogy a világot manipuláló pénzhatalomnak éppen ez a célja?

Őszinte nagyrabecsüléssel köszönti:

Juhos László, a reális zöldek elnöke,

okl. energetikus szakmérnök, reaktor szakmérnök


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »