Reális Zöldek a kormány oldali politikai elitrõl és nomenklatúráról

2010 után az Orbán kormányok országlását követően a kinevezési rendszer a pozíciók, mint stratégiai jelentőségű őrhelyek, első sorban a politikai megbízhatóság alá rendelődtek.

A politikai elit és nómenklatúra fogalma nem azonos egymással. 2010 után az elit frissülése a kévés kiválasztódott új tagjainak helyzetbe kerülése kiemelkedő, tudáson, teljesítményen alapuló tevékenysége révén történt meg. Az elit nagy része mihasznává vált, pontosabban nem a közösség hasznára, hanem saját hasznára tesz.

Orbán Viktor miniszterelnök, mivel a haza javára sokat kényszerül idegenbe járni, az elitre bízta az ország vagyonát.

A talentumokról szóló példabeszéd (MÁTÉ evangéliumának 25 fejezetének, 14-30 verese)

14. Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. 15. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. 16. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett kereskedni, s másik ötöt nyert rajta. 17. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. 18. Aki egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. 19 Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. 20. Jött, aki öt talentumot kapott és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, a másik ötöt nyertem rajta. 21. Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe. 22. Jött az is, aki két talentumot kapott, s így szólt: Uram, két talentumot adtál, nézd, másik kettőt szereztem. 23. Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe. 24. Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Ez így beszélt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. 25. Ezért félelmemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. 26. Te mihaszna, lusta szolga! – kiáltott rá ura. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. 27. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. 28. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van. 29. Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki: akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. 30 Ezt a mihaszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Hírdetés

A nómenklatúra tagjai a kinevezését különféle testületekbe, az előzetes kormányzati döntéseket követően post festa módon történik, Bártfai-Mager Andrea úrhölgy , nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter munkálkodásával

A szakmai autonómia elemeinek az érvényesülését, a többdimenziósság értését szinte teljesen felváltotta egyfajta egydimenziós értés, döntően politikai alapú hierarchikus típusú alrendszerek kialakítása.

„A politika behatolt az atomerőműbe.” (Dr. Petz Ernő)

Dr. Petz Ernő véleményének egy rövid részletétét, annak okán tesszük közé, hogy az Országgyűlés Gazdasági bizottsága, 2019. június 4-én sorra kerülő ülésén meghallgatja Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter úrhölgyet.

„Ahány kormányváltás, annyi politikai indíttatású teljes vezetésváltás a szakmai követelmények háttérbe szorulása mellett, átszervezésekkel, leváltásokkal, bizonytalan átmeneti időszakokkal, a nélkülözhetetlen munkahelyi nyugalom és stabilitás veszélyeztetésével, amiért a kormányokat súlyos felelősség terheli. A nukleáris biztonsági kultúrát ezzel elsősorban nem az atomerőmű, hanem a politika torpedózta meg. Az üzemzavar a rendszerváltozás veszteseit nyomorítja tovább, a nagy értékű közvetlen kár és a jelentős termeléskiesés miatt. Hogy kik a vesztesek, azt tehát tudjuk. De vajon kik az igazi felelősök, vagy netán a nyertesek? És ha tudjuk, akkor mi van? Hiszen az elfuserált, igazságtalan, sokakat megnyomorító gazdasági rendszerváltozás felelősei is itt élnek közöttünk. Ők köszönik, jól vannak, meggazdagodtak, hiszen ügyesen politizáltak. Együttműködtek és üzleteltek a Valutaalappal, a Világbankkal, a befektetőkkel és egymással, miközben az erkölcsi normákról megfeledkeztek, mint Pakson a nukleáris biztonság elsődlegességéről.”


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »