Reális ködben (2002)

2011 után Dobos Menyhért, a DUNA MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. vezérigazgatója 150 szer írta a reális zöldeknek, hogy a reális zöldek véleménye nem releváns.

A vezérigazgató véleményre 150 szer a MÉDIATANÁCS rábólintott.

Jogállamban a közszolgálati médiaszolgáltató a nemzet egésze céljából szolgáltat műsorokat, tesz közzé híreket. Nálunk a Kormány szolgálatában teszi! Műsorokat az MTVA készíti vagy a haveroknál megrendeli.

Az MTVA tulajdonosa a KORMÁNY.

———————————

Hírdetés

Heti Válasz, június 14. (75. oldal)

A Reális Zöldek Klub nevében köszönöm, hogy Végh Attila idejéből arra áldozott, hogy megértsen bennünket. Ez sajnos nem mindenben sikerült, és elnézést kérek, hogy elnökünknek, Juhos Lászlónak a tévében történt szereplése kellemetlen élményt okozott. Én sem kívánom senkinek azt az élményt, amit a mindenki által rettegett kritikus érez, amikor kiderül, hogy elmaradt az az előadás, amiről élete legjobb írását adta le a lapnak. Juhos úr arról beszélt, aminek elhagyása eddig több mint 500 milliárd forintjába, azaz személyenként 50 000 forintjába került minden állampolgárnak. Mindez csupán azért, mert mint történelmünk során annyiszor, most sem sikerült az igazi magyar érdek mellé felsorakozni. Sokan voltak, többen, mint elegen, akik a szakmai hozzáértést “etimologizálással” és a filozófiában való jártasságuk fitogtatásával helyettesítették, miután legfőbb érvük az volt: a Dunán építeni kívánt, mintegy negyvenkettedik vízlépcső egyszerűen ronda. Végh urat nem érdeklik a tények, a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete, véleményében odáig megy el, nem kellene, hogy létezzünk. Sajnos a megoldással adós marad. Javaslom, tekintse meg a Terror Házát, ott kaphat ötleteket. A lényegre tapint akkor, amikor azt a megállapítást teszi: “Gondolataik, érveik és véleményeik teljesen kiszámíthatatlanul hajtják különféle malmokra a vizet.” Azok, akik mindenben valamilyen hatalmi politika szolgálatát keresik, és még elképzelni sem tudnak olyan cselekvést, amit nem a pénz vagy a megélhetés kényszere mozgat. A szerzőt egy konstruktív beszélgetésre bármikor szívesen látom. Helyszínnek az ausztriai Donau-Auen nemzeti parkot javaslom, ahol nemcsak képletesen, de a valóságban is szembesülhetünk a meztelen igazsággal.

Pálos László, egy reális zöld

————————————-

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »