Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

„Oktatótársaim és a magyar hallgatók nevében ma is azt vallom: mi szinte minden lehetségeset megtettünk a demokrácia keretei között, szűkösnek bizonyuló eszköztárunkból ennyire tellett. A helyzet meghaladott bennünket. Mi, tanárok és diákok elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében vagyunk, lehetünk felelősek. A kisebbség számára az oktatás, kiemelten a felsőoktatás legfontosabb igényeinek a teljesítése elsősorban politikai kérdés” – írja elemzésében dr. Ábrám Zoltán, a MOGYE professzora.
Erdélyben, Kolozsváron 1872-ben létesült a Ferencz József Tudományegyetem, amely ettől az időponttól kezdve a kor kívánalmainak megfelelő magas szintű orvosképzést biztosított. Többszörös történelmi változásokat követően, az 1945. május 29-én megjelent királyi törvényrendeletek önálló magyar egyetem megteremtését szavatolták. Mivel a kincses város ezentúl két egyetemnek adott otthont, és nehéz feladatnak bizonyult az épületek megosztása, a Kolozsvári Magyar Egyetem (később Bolyai Tudományegyetem) orvostudományi kara Marosvásárhelyre költözött.

A reformtörvény értelmében 1948-ban a marosvásárhelyi kar önálló magyar tannyelvű Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetté alakult (MOGYI).

Az intézetben kibontakozó egyetemi és posztgraduális magyar nyelvű orvosképzést a szakmai és etikai igényesség, valamint a gyakorlati orientáltság jellemezte.

Fontos politikai változások következtek be Romániában, miután az ötvenes évek végén a megszálló szovjet csapatok elhagyták az országot. A későbbi pártvezér, Nicolae Ceaușescu kapta azt a pártfeladatot 1959-ben, hogy a kolozsvári magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetemet megszüntesse, és azt a román nyelvű Babeș Egyetembe olvassza. Várható volt tehát, hogy néhány évvel később, 1962-ben a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetet a romániai oktatáspolitika kétnyelvűvé változtatta, majd bekövetkezett a magyar szak fokozatos elsorvasztása.

A nyolcvanas évek, az úgynevezett „aranykorszak” ember- és nemzetiségellenes politikája következtében a magyar hallgatók aránya az 1984/85-ös tanévtől kezdve kevesebb mint felére csökkent,

és a rövid idő alatt bekövetkező drasztikus változások miatt a diktatúra utolsó évében, 1989-ben alig több mint tucatnyi hallgatót vettek fel a magyar tagozatra.

Hírdetés

A romániai rendszerváltást követően a helyzet jobbulása csak fokozatosan következett be, de nem a kívánt mértékben. Két évtized alatt sikerült elérni, hogy a magyar nyelven is oktató képzésekben a magyar előadásokat hallgatók aránya megközelítse a fele-fele arányt, de eközben a magyar oktatók aránya alig haladta meg az egynegyedet. Az egyetem többnyelvűségének kiszélesítését szolgálta, miszerint 2008 őszétől angol nyelvű orvosképzés indult. És miközben új reménysugarat hozott a 2011-es oktatási törvény, mégis úgy tűnik, hogy gyors léptekkel egyre inkább felszámolódik a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés önállósága.

Felmérést végeztünk azzal az elsődleges céllal, hogy „kísérletileg” igazoljuk, az egykor csak magyar nyelven tanuló orvosok (Az 1959–1960-as évfolyamok végzősei) az orvosi szakkifejezéseket az állam nyelvén is helyesen alkalmazva, bármely nemzetiségű betegeik gyógyulását szolgálva, magas fokú hivatásról és szakértelemről tettek tanúbizonyságot Románia bármely részén.

Az adatok alátámasztják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben magyar nyelven végzett orvosok döntő többségének itthoni szakmai helytállását, és biztosítékul szolgálnak arra, hogy a betegellátás szakmaiságát nem veszélyezteti a kisebbségek anyanyelvű oktatása.

Ugyanakkor a kommunizmus idején a Romániából elvándorló (magyar) értelmiségiek körében első helyen az egészségügyben dolgozók álltak. Egy másik tanulmányban azt mutattuk ki, hogy minden harmadik, Marosvásárhelyen végzett magyar orvos Magyarországon telepedett le. Tudományos kutatás igazolta az utóbbi évtizedek hétköznapi tapasztalatait, és konkrét adatokkal alátámasztotta a Magyarországra irányuló romániai magyar orvosmigráció méreteit.


Forrás:kronika.ro
Tovább a cikkre »