Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Húsvét után ötven nappal a Szentlélek eljövetelét, az Egyház születését ünnepelték országszerte. Összeállításunkban a június 9-i püspöki szertartásokról szóló beszámolókat tesszük közzé.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek június 9-én délelőtt az esztergomi bazilikában celebrált ünnepi szentmisét, amelynek keretében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét több mint száz fiatalnak és felnőttnek, akik Esztergom és környéke plébániához tartoznak.

A viharosan érkező Szentlélek felüdíti és táplálja az Egyházat, ugyanakkor mintegy felszólítja az embereket a bűnbánatra – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

A szentmiséről készült beszámolónkat ITT olvashatják.

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke pünkösd ünnepén szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Homíliájában így buzdított: „Imádkozunk, hogy Isten Szentlelke ismertté váljon az egész világon. Hogy megismerjük az Ő ajándékait, az Ő ajándékainak erejét, hogy felfedezzük, mi mindenre lennénk képesek, ha a Szentlélek ajándékaival élnénk. Egészen biztosan kevesebb lenne a világban az ellenségeskedés, kevesebb lenne a gyűlölködés, kevesebb lenne a szeretetlenség, és ezek következtében minden más emberi rossz kevésbé lenne jelen a világban. Számunkra, hívő emberek számára nem fér kétség ahhoz, hogy Isten Szentlelke minket is, személy szerint is, de közösségben is képes formálni, alakítani. Csak az emberi odaadottság, az emberi szándék hiányozhat, hogyha Isten Szentlelkének ajándékai nem látszanak az életünkben.”

Veres András püspök homíliája teljes terjedelmében ITT olvasható.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A kalocsai főszékesegyházban pünkösdkor ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki a bérmálás szentségét közel hetven fiatalnak Bábel Balázs érsek.

A keresztény értékek őrzésénél a keresztény embertípust kell őrizni – hangsúlyozta az érsek. Mi hisszük, hogy van lelkünk, s a lelkünk érintkezik a lelki világ forrásával, az Istennel. Az Isten három személyben összpontosul, s ebben a hármas egységben ott van a Szentlélek Úristen, aki öröktől fogva az Atyának és a Fiúnak az életre kelt szeretet személyisége, s ez a Lélek végigkíséri a mi üdvtörténetünket a teremtéstől a prófétákon át, de leginkább Jézus Krisztus személyében, aki ránk hagyja a Szentlelket. Elküldi az Atyától és itt marad, és „berobban” a világba, ennek kiindulópontja a pünkösd ünnepe.

A Szentlélek megteremti az Egyház közösségét, s az Egyház azóta is él, bár annyi üldözésnek, emberi gyarlóságnak ki volt téve. Ha puszta emberi alakulat lenne az Egyház, akkor a pártok sorsára jutna. A Szentlélek megtanít bennünket az igazságra, amelynek önmagát is nevezi. A Szentlélek azt akarja, hogy egyre jobban megvalósítsuk Jézus tanítását és életformáját. Ez a Szentlélek munkája a világ végezetéig. Ezt mindenkivel újra kell kezdeni.

Hírdetés

A világban való eligazodáshoz állandó tanuláshoz van szükség, különösen igaz ez a lelki életünkre. A bérmálás ezért sajátos és fontos fordulópont: tudatos elköteleződés Krisztus és az ő Egyháza mellett. Az érsek kijelentette, hogy a közömbösség, a hűtlenség, a bűnös életforma megbélyegzi korunk társadalmát. Ezért kell a Szentlélek ereje, mert nem hagy ebben az állapotban. A Szentlélek által megkapjuk a bűnbánatot, s lehet újra kezdeni idős és ifjú korban egyaránt, s őrizni is lehet a lélek fiatalságát. Nem lehet abbahagyni a lélegzést, nem lehet abbahagyni a Lélek hívását sem. Kérni kell, hogy újítson meg minket!

* * * 

Pécsi Egyházmegye

Június 9-én a pécsi székesegyházban Udvardy György pécsi megyéspüspök mutatott be szentmisét Kajtár Edvárd székesegyházi plébános koncelebrálásával. Az ünnepen 129 fiatal részesült a bérmálás szentségében.

„A végére értünk a húsvéti időnek, amikor a húsvét örömét és a húsvétban kapott krisztusi identitást akartuk felismerni. Azt, hogy kik vagyunk valójában, mit jelent az, hogy keresztények vagyunk és mit jelent keresztény módon élni. Az evangélium ígérete szerint az Atya elküldi a Lelket, hogy a Jézustól tanultakban segítsen fejlődni” – mondta Udvardy György megyéspüspök, majd kiemelte, hogy a Lélek segít a tudás, a bizonyosság megszerzésében.

„Ha szerettek engem megtartjátok parancsaimat, ha nem tartjátok meg, akkor nem szerettek engem” – mondta Jézus. Ő azt akarja, hogy mindig boldogok legyünk. Mert boldogság az, ha ismerjük Krisztust, ismerjük általa az Atyát, és boldogság az, ha tudjuk, hogyan kell boldogan élni. És ezt Jézustól tanultuk. A Szentlélek olyan ajándékokat ad, amire az adott embernek szüksége van, és amivel jó döntéseket tud hozni. Ismeri az ember múltját, jelenét és jövőjét. A főpásztor hangsúlyozta: a Szentlélek megadja azt az ajándékot, aminek segítségével Krisztust tudjuk követni.

A püspök bátorította a fiatalokat: „Isten Szentlelke megerősít téged abban, hogy életed bármely szakaszában föl tudd ismerni, hogy mi Jézus tanítása, mi Jézus parancsa. Megkaptad a Szentlelket, most az lesz a feladatod, hogy engedd szabadon, örömmel, békességgel, bátorsággal, a téged átalakító erővel munkálkodni a saját életedben.”

Az ünnepről szóló beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét a szombathelyi székesegyházban, a szertartás keretében 245 fiatalnak szolgáltatták ki a bérmálás szentségét.

Szentbeszédében Székely János kiemelte: pünkösd előtt az apostolok tele voltak félelemmel, bizonytalansággal. Bár látták a feltámadt Krisztust, nem tudták hogyan beszéljenek róla, mit tegyenek, ha őket is elfogják. Ám pünkösdkor megerősítést nyertek és többet nem volt félelmük: beszéltek Jézusról, még aznap háromezren megtértek, az Egyház megszületett.

Vajon mit ad a hit, Isten, a bérmálás egy fiatal életéhez? – tette fel a kérdést a megyéspüspök. Isten azt szeretné, ha az ember boldog lenne, hiszen szeretetből alkotta az embert. Betölti az emberek szívét békével, tűzzel, mint az apostolokét; megmutatja az élet irányát, amely nem más, mint megtanulni szeretni Istent és embert. Az út, amire Jézus hívja a fiatalokat nem mindig könnyű. De az életben az értékes dolgoknak ára van. A Szentlélek megerősíti az embert a küzdelemben, hogy az életben az értékes dolgokért tudjanak áldozatot hozni. Legyetek olyan keresztények akik nem csak beszélnek a szeretetről, hanem úgy is élnek – buzdította a püspök a fiatalokat.

Az egyházmegye bővebb beszámolóját ITT olvashatják.

Forrás: Győri Egyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye

Fotó:  Ács Tamás; Koprivanacz KristófPécsi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »