Pünkösd: a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények

Pünkösd: a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények

A húsvétot követő 50. nap, az Egyház harmadik legnagyobb ünnepe a pünkösd. Vándorló jeles napként tartjuk számon, hiszen a húsvéttól függ, így minden évben más-más időpontra esik.

A főünnep a Szentlélekhez köthető. Az Atyát, a Fiút követően ez a harmadik isteni személy, amely az írások értelmében kivételes, mindent összefogó isteni erővel bír. Ennek okán kimagasló szerepe van a Krisztus húsvéti megváltásának érvényesítésben.

A Bibliába foglaltak szerint Krisztus teljesíti ígéretét, miszerint „Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót küld nektek…” A vigasztaló alatt a Szentlélek értetődő, mely a húsvét kiteljesedéséhez vezet. Az Újszövetségben olvasható a Jézus mennybemenetele előtt megjósolt Szentlélek eljövetele a tanítványokra. A „kiáradás” során megvilágosodással, lelkesedéssel, szeretet sugárzó kegyelemmel, valamint különböző nyelvek „elsajátításával” lettek gazdagabbak. Mindezt azért, hogy a jézusi megbízatásnak eleget tudjanak tenni. Akik ezt követően Péter apostolt hallgatva a megtérés mellett döntöttek, létrehozták az első keresztény gyülekezetet.

A 305-ben tartott egyházi gyűlés elrendelte a Szentlélek eljövetelének lángnyelv és galamb formájában való szimbolizálását.

A hívek minden évben a pünkösdöt megelőző napokban gyakoribb lélekhívogató fohászokkal készülnek az ünnepre. Vannak, akik a pünkösdi virrasztó zsolozsmát imádkozva éjszakáznak. A Szentlélek eljövetelének méltó ünnepléséhez a piros miseruha, valamint a nagymise magasztos pillanatai járulnak hozzá.

Hírdetés

Pál József Csaba Csíksomlyón: Minket is csodálni fog a világ, ha összefogunk

A magyarok legjelentősebb ünnepei között tudható a csíksomlyói búcsú, ami a lélektani hatása mellett a nemzeti összetartozást is megerősíti. 1567-ben a Csíksomlyón egybegyűlt székely nép János Zsigmondtól fegyverek segítségével óvták meg katolikus hitét. Ennek állít emléket a Pünkösd szombatján tartott világszerte híres búcsú és szentmise.

Laky Erzsébet

Könyves források: Éneklő Egyház/Kozma László-Szathmáry Sándor: Élet-naptár

Internetes forrás: m.mult-kor.hu

Képek: mandiner.hu/magyarkurir.hu


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »