Potápi Árpád János államtitkár Rév-Komáromba látogatott

Potápi Árpád János államtitkár Rév-Komáromba látogatott

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 2021. október 21-én a felvidéki Rév-Komáromba látogatott, ahol három egymást követő rendezvényen vett részt. Elsőként a Tiszti Pavilon dísztermében a Felvidéki Mentorprogram megnyitó ünnepségén jelent meg.

A szakmai találkozó a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Design Terminál és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésével valósult meg. A megnyitón Potápi Árpád János államtitkár mellett több társadalmi, politikai és gazdasági szervezet vezetője volt jelen, köztük Forró Krisztián, a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók elnöke, Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, valamint Jónás László, a Design Terminál szakmai vezetője.

A nyitóbeszédet követően elsőként Forró Krisztián kapott szót, aki nagy jelentőséget tulajdonít a gazdaság fellendítésének, de emellett a magyar közösség egységes politikai fellépésének is, amit a parlamenti képviselet egyik feltételének tart. 

Potápi Árpád János államtitkár reményét fejezte ki, hogy felszálló ágba került a magyar politikai intézményrendszer, és a felvidéki emberek képviselete parlamenti szintre tud kerülni, annak érdekében, hogy az itt élő magyarság érdekeit érvényesítse.

„ … nyilvánvaló, hogy mindenhol elsősorban helyi szinten kell megerősödni, mert mi sem tudunk különben támogatásokat nyújtani, azt a közös nemzeterősítést végrehajtani, ami egyébként más régiókban jól ment … láthatjuk, ahol a magyar párt bent van az országgyűlésben, vagy a törvényhozásban, sok esetben a kormányban, egészen más helyzetről tudunk tárgyalni. … Önöket is arra tudom biztatni, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egy nagyon erős törvényhozási szinten képviseljék az itt élő magyarságot … A mentorprogramról röviden: … a hagyományos nemzetpolitikáról ’14 – ’15-ig lehetett beszélni, ami elsősorban támogatáspolitikát  és különböző programok beindítását jelentette. … (ez) 2015-től egyre inkább a gazdasági támogatások és a szülőföldön való boldogulás irányába fordult. … Először a Vajdaságban indítottuk be ezt a mentorprogramot … majd Erdélyben … Horvátországban,  most a Felvidéken és nemsokára megindul Kárpátalján is … Szeretnék köszönetet mondani elsősorban a Design Terminálnak … és természetesen a vállalkozói szövetségeknek az együttműködésért … „

Az államtitkár beszédét követően Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke szólt az egy éve beindult Felvidéki Mentorprogramról, melynek célja az itthoni magyar vállalkozók megsegítése. A program résztvevőinek előadások, képzések formájában szakmai támogatást nyújtanak, ami által a vállalkozók boldogulását, így helyben maradását is elősegítik.

Jónás László, a Design Terminál szakmai vezetője röviden szólt a vállalat céljairól. A Design Terminál Közép – Európa vezető innovációs ügynökségeként 2014 óta foglalkozik vállalkozásfejlesztéssel és tehetséggondozással, jelenleg 12 európai országban. Céljuk pedig olyan innovációs programokat építeni, melyek kulcsfontosságú üzleti problémákat oldanak meg, startup módszerek alkalmazásával, ami által hatékonyan segítik partnereik versenyképességét, fejlődését, így most már a felvidéki vállalkozókat is.

Potápi Árpád János államtitkár révkomáromi programja az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában folytatódott, melynek épületkomplexuma és sportpályája a magyar kormány támogatásával újult meg.

A Körkép az elmúlt őszön látogatást tett az akkor még felújítatlan épületben, és Majer Péter iskolaigazgató kérésünkre készséggel felvázolta a támogatás elnyerésének körülményeit. Mivel az iskolák költségvetéséből lehetetlen kigazdálkodni a teljes körű felújításhoz szükséges feltételeket, ennek okán Keszegh Béla polgármesterben felmerült a gondolat, hogy az anyaországtól kérjen segítséget. Az általuk kidolgozott kérelem pozitív elbírálásra került, és a Potápi Árpád János államtitkár által szignált levél közel 420 millió forintról szólt.

Hírdetés

Majer Péter igazgató ekkor a Körkép számára bemutatta a 11 tételre szétdolgozott felújítási tervezetét, amelyet a tetőszerkezet felújítása, az épület falainak teljes mértékű szigetelése, a folyosók, közösségi terek talajának cseréje, tantermek felújítása, a szociális helységek felújítása tett ki. A tervben szerepelt egy addig kihasználatlan terasz beépítése, amelyet egybe kapcsolnak a meglévő előadó teremmel, ami által egy tágas aula jöhet majd létre. 

Nos, a tervek valóra váltak, így 2021. október 21-én a felújított iskola ünnepélyes átadására már a megálmodott aulában került sor. Az ünnepséget egy szép kultúrműsor indította az iskola kicsinyek kórusának népdalcsokrával, valamint Majer Jázmin szavalatával. Potápi Árpád János államtitkár beszédében méltatta a támogatás szemmel látható hasznos befektetését, amely az anyanyelvi oktatást szolgálja, és örömét fejezte ki, hogy jelen lehet az átadás ünnepi pillanataiban.

Keszegh Béla Komárom Város polgármestere tartalmas beszédében felvázolta a helyi magyar iskolák állapotát, amelyek hosszú évtizedek folyamán nem kaptak megfelelő anyagi támogatást.

„Most elindult egy folyamat … amihez nagyon erős partnereket, társakat, szövetségeseket találtunk, és végre azt érezzük, hogy oda figyelnek ránk. Most láthatjuk ennek az első igazi példáját, hiszen egy általános iskola teljes mértékben felújult, nem csak küllemében lett egészen fantasztikus, hanem átalakult, hiszen ez az aula korábban nem létezett … Óriási előrelépés a sport területén nyújtott lehetőség is, hiszen azt a szégyent kellett megérnünk, hogy  a járási atlétikai versenyeket nem tudtuk Komáromban megtartani, az adott feltételek hiányában, ezért ezt Érsekújvárban kellett rendezni. Most már megteremtődött a feltétel … az atlétika széles skálája is gyakorolható.

Ezt a termet(aulát) egy olyan tartalommal is igyekszünk megtölteni, hogy a gyerekek elé nagyszerű példaképeket állítsunk … válogatott focistákat,  sportolókat is megszólítunk, akik irányt mutatnak abban, hogy az elvégzett munkának megvan a gyümölcse … Én azt kívánom az iskolának, hogy minél inkább tudjuk megtölteni tartalommal … Külön ki kell térnem arra, hogy a hathatós segítség nélkül, amit a magyar kormánytól kaptunk, sajnos ezek az álmaink nem valósulhattak volna meg. … Üzenet értékű ez Pozsony felé is, hiszen ezek a támogatások nem valami ellen, hanem … egy közösségért szólnak, akinek tagjai összetartanak. Mi ugyanezt kívánjuk minden közösségnek, hogy tartsanak össze. Ugyanígy üzenet értékű Budapest felé is, mert nekünk is meg kell mutatnunk, hogy versenyképesek vagyunk, és tudunk jó projekteket készíteni és megvalósítani. Természetes elvárás viszont, hogy az ilyen támogatásokkal jól sáfárkodjunk. … Szeretném még egyszer megköszöni államtitkár úrnak … a lehetőséget, hogy minden egyes kérésünkre odafigyelnek … Én bizakodom, hogy ez egy folyamat … és a felújítást a többi iskolában is folytatni tudjuk … Azt kívánom magunknak, hogy nemsokára találkozzunk a következő átadón …”

Majer Péter, az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában igazgatója csodának nevezte a végbement munkafolyamatot, majd üdvözlő szavai után prezentáció formájában bemutatta az átalakulás menetét. Ezt követően végigvezette a meghívott vendégeket az épületkomplexum egységein, osztva örömét annak megújulásán, és az iskola főbejáratánál az átadás jelképeként elvágták a nemzeti színű szalagot. Végül az új aulában ünnepi vendégfogadásra került sor.

Potápi Árpád János államtitkár délutáni programja a Danubius Hotel konferenciatermében folytatódott, ahol az ünnepi beszédeket követően a Nemzetpolitikai Államtitkárság által biztosított sportszercsomagokat adta át a komáromi járás alap- és középiskolái számára. Az eseményen köszöntőt és köszönetet mondott Czibor Angelika, a SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke, valamint Fekete Irén, a SZMPSZ elnöke. A rendezvényen jelent volt Vörös Mária a SZMPSZ Országos Elnökségének alelnöke is.

Az ünnepség megható pillanatainak számított, amint az intézményvezetők gyermek-képviselettel együtt vették át a számukra juttatott sportszercsomagokat. A tartalmas napot színes kultúrműsor zárta.

Az intézményvezetők mindhárom rendezvényen őszinte köszönetüket fejezték ki az anyaország nemzeterősítő, nemzetmegtartó támogatásáért.

Buday Mária     


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »