Petz Ernõ, c. egyetemi tanár levele Miskolczi Ferenc úrhoz

Petz Ernő, c. egyetemi tanár, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója, „Lévai Iskola” munkatársának a levele a NASA egykori munkatársának, a reális zöldek DÍSZELNÖKÉNEK:

Tisztelt Miskolczi Úr!

Köszönöm a megküldött írását. Újra megerősített abban, hogy a klímaváltozás nem indokolható a szén-dioxid koncentráció növekedésével.

Számomra a légkörfizika és az üvegházhatás témaköre csak annyiban fontos, hogy hiányos idevonatkozó fizikai ismereteimmel is kitapogassam az igazság irányát.

És ebben segítenek az Ön írásai.

Energetikus szakemberként mégis fontos a tapogatózásom, mert a klímavédelem , és annak szinte egyetlen célkitűzése, a közösen meghirdetett klíma- és energiapolitika keretében a dekarbonizáció,

amely súlyosan veszélyezteti a biztonságos energiaellátást.

Az egész világ (ENSZ) és az EU is tévútra tévedt!

Elég magányosan próbálom magyar nyelven a honlapunkon e témakörben az olvasókat tájékoztatni. Szigorúan az energetika területén maradva.

Annyira „eredményesen”, hogy ma kaptam meg egy ellenzéki és a kormány törvénytervezetét a klímavészhelyzet bejelentéséről (tele energetikai vonatkozásokkal).

Az utolsó írásomat mellékelem.

A honlapunk: www.energiaakademia.lapunk.hu

Szívélyes üdvözlettel,

PE.

PE Energia AkadĂŠmia 261-Men… by ReĂĄlzĂśldek ReĂĄlis ZĂśldek Klub on Scribd


—————————–

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, June 03, 2020 6:24 AM
To:
Subject: Re: Lektori lapszus

Tisztelt Hetesi Zsolt,

Kicsit meglepődve vettem tudomásul, hogy a Héjjas István Energetika cikke kapcsán kialakult vita
résztvevőinek véleményét (a saját véleményével együtt) megosztotta velem. Annak ellenére, hogy
a neten zajló jelenlegi vitának nem voltam aktív résztvevője, régóta tudatában vagyok annak,
hogy a Héjjas cikk kritikájának egy része nekem szól. Sajnos sem Ön sem a többi lektor soha
nem tett kísérletet arra, hogy a felmerült szakmai kérdések részleteinek tisztázására felvegye
velem a kapcsolatot.

Áttekintve a nekem küldött anyagot úgy gondolom eljött az ideje, hogy valamit válaszoljak a felhozott
problémákkal kapcsolatos érvekre és ellenérvekre, és konkrétan megfogalmazzam a véleményem néhány
alapvető, a szén-dioxid üvegházhatásával összefüggő kérdésről.

A jelen e-mail-hez csatolt vita_signed.pdf file-ban foglaltam össze az Ön és a többi lektor
társam néhány explicit kijelentéséhez fűzött megjegyzéseimet. Internetes oldalak szerkesztéséhez
egyáltalán nem értek, de azért remélem, hogy az Ön címzettjei közül valaki csak kirakja
valamilyen – sokak számára hozzáférhető, szakmai kérdésekkel foglalkozó – honlapra.

üdvözlettel,

Miskolczi Ferenc

On April 30, 2020 at 9:39 AM Hetesi Zsolt Ferenc wrote:

Tisztelt Címzettek!

Jelzem, hogy nem kötelességem ebben a vitában a jelen, Fuggerth Úr által elképzelt módon részt venni, mivel abból a legtöbb esetben félreértések, helytelen következtetések, stb. származnak. Nekem ebben a tárgykörben egyetlen feladatom volt, Héjjas úr cikkének bírálata, ez nyilvános. Amennyiben ebben F. úr hibát vélt találni, azt első körben, a két korábbi levélben linkelt publikáció nélkül, velem is megbeszélhette volna, mint ahogy Héjjas úrral ki tudja hány körben magam is így jártam el, az ominózus lektori levél megjelentetése előtt. S ha nem válaszoltam volna semmire, akkor tehette volna meg, hogy közzéteszi a két blogon is. Lehet, hogy nem jogszerűtlen, ahogy eljárt, de etikátlannak nyugodtan lehet nevezni.

Hírdetés

Ön és Önök nem egy bíróság, akik engem számonkérhetnek, főleg nem ebben a formában és egyelőre nem is a főnökeim. Fuggerth úrnak korábban írott levelemet jelen levél végére másolom, hogy minden érintett, ha akarja, maga értelmezhesse, F. úr “sejtései” és a valóságon túlmutató következtetései nélkül. Egyet idézek csak. A pdf csatolmányban Fuggerth úr arra jut, hogy mivel minden érvére nem válaszoltam, azokat, amikre nem írtam semmit, akkor elfogadom. Ez nem áll helyt. Egyszerűen nincs erre annyi időm, mint amennyit F. úr sejt, miután azt írta, hogy erre kellene legyen erre szabadidőm. Ez egy személyeskedő megjegyzés, ha már ilyeneket keres, az NKE “kebelével” együtt (az idézetek forrásainál). Szerintem ezek azok, amikre tényleg semmi szükség, de ha úgy érzi, hogy ez belefér, akkor most én jelzem, hogy nem fér bele, tartózkodjon ezektől.

Másik: F. úr most, miután már volna érdemi tartalom azokban az idézett anyagokban, amiket visszaidéztem, most elkezdi bennük is keresni a hibát. Fuggerth úr, ezeket a forrásokat Ön hozta még először, nem én, emlékszik? Most döntse el, hogy jók, vagy nem, mert az nem megy, hogy addig jók, amíg Önnek jók és rosszak, ha Önnek nem alkalmas állításokat talál bennük. Előző levelében a tananyag jellegnek nagy jelentőséget tulajdonított. Most már más a helyzet, hiszen F. úr így ír immár:

‘A tartalommal való azonosuláshoz első lépésként el kellene fogadnunk hogy
sin(70 o )=sin(90 o ), hiszen „ The sun in Madison rises to 70 degrees above the horizon, and the intensity of radiation is then almost the same as if it were overhead. ”’

Felhívom a figyelmét az almost szóra, ebből egyenlsőégjelet következtetésül levonni értelmi és másrészt logikai hiba lenne. Nincs értelme ezt a csűrés-csavarást tovább folytatni, a diasor egyetemi oktatási anyag és tartalmazza az Ön által kifogásolt effektív sugárzási magasság elméletét, amelyet, hogy megnyugtassam, nem innen vettem, mert ezt több más helyen olvashatja, mint egyszerű modellt, amely segít megérteni a dolog természetét és senki nem állítja, hogy a jelenség pontosan így zajlik, azért így írtam le, hogy eleget tegyek a főszerkesztő úr azon kérésének, hogy az érthetőség kereteit megtartsuk. Kérem, majd ebbe se kapaszkodjon bele, mert semmi jelentősége. Ha a Planck-görbét használjuk, nem keressük elő Planck eredeti, erre vonatkozó cikkét, mert tudjuk, hogy a fizika tudás részéről van szó. Itt is ez (lenne) a helyzet. Nem tudom, milyen tudományos tevékenységet folytat (őszintén megvallom, nem érdekel), de ha ez légkörfizika, akkor meglep, hogy ezzel a modellel még nem találkozott, ugyanis a “kánon” része.

Miután arra utaltam, hogy megtalálja a válaszokat az említett forrásokban kifogásaira, utaltam arra, hogy ha megint kifogása támad, akkor a külföldi szerzőhöz forduljon. Ön szerint ezt meg sem nevezhető, szerintem pedig ezután még mindig visszatérni a témára értelmetlen, hiszen a válaszok benne rejlenek azon anyagokban, amiket elsőre jónak, másodjár már nem jónak ítélt meg F. Ú.r. Felsimerik, hogy ez nem vita, hanem kifinomult szót szóra mondás?

Mivel én jelen levéllel tisztáztam az álláspontomat, tisztelettel arra kérem elsősorban Civin urat, hogy szabja meg pontosan a további kommunikáció pontos menetét, mert a jelen formában nem kívánok Luther Mártonként állni n+ ember előtt akaratom ellenére, és megengedhetetlennek tartom, hogy valaki a leveleivel engem bármire is kényszerítsen és személyemet érintő hibás okoskodásaival, rólam vélt feltételezései segítségével hibás következtetéseket vonjon le és a jó híremet rontsa bármilyen nyilvánosság előtt.

Tisztelettel: hzs

UI:
Eredeti levél F. E. részére (04.28. dátummal)

Tisztelt Fuggerth Endre, tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az egyetemi diasor(az Ön 9. hivatkozása) 3. diáján ott van, amit a 12.-ről hiányolt: “Increased atmospheric CO2 raises ERL, reducing outgoing IR, until troposphere has warmed to compensate.”

Ettől világosabban nem lehet fogalmazni. Az állítás kulcs jellegű, mert a szerző a 14. dián, az összefoglalásban szó szerint megismétli. A 15. és 18. dián pedig még le is rajzolja, ahonnan egyértelmű, hogy csökkenő hőmérséklet mellett történik a CO2-szint emelkedése a felső légkörben. A 17. dián pedig leírja pontosan ugyanazt, amit én is leírtam a cikkben. Tananyagról beszélünk, a további vitát az Ön érveire hivatkozva (tananyagban legyen az említett dolog tisztázva) feleslegesnek tartom.

17. dia:

A netes blog (az Ön másik forrása, a 11-es) így folytatja a következő bekezdést, amit már nem tetszett idézni: “Now, if you change the CO2 concentration from 400ppm to 800ppm, the outgoing flux drops to 255.75 Wm-2, equivalent to a blackbody with a temperature of 259.1 K. If the system was in equilibrium at a CO2 concentration of 400ppm, it would now be emitting less energy per square metre per second than it receives. To retain equilibrium, it must warm. “

Megkérem tisztelettel, hogy a jövőben a fent idézett források szerzőivel folytasson vitát, engem pedig csak akkor keressen meg, ha velem beszél először, és a személyeskedő hangnemet igyekszik mellőzni, meghagyva nekem a teret a tisztességes szakmai válaszra. Továbbá kérem, hogy jelen levelemet engedélyem nélkül senkinek ne továbbítsa és a jövőben ha velem óhajt szakmai vitát folytatni, úgy velem tegye, ne hozzon szurkolókat, azaz tartsa meg az emberileg elvárható minimális korrektség kereteit.

Tisztelettel: hzs

2020. 04. 30. 11:51 keltezéssel, Endre Fuggerth írta:

A formatartó megjelenítés okán a pdf-mellékletben küldöm további érveimet Minden Címzett szíves figyelmébe.

2020. április 30. Fuggerth Endre

Endre Fuggerth ezt írta (időpont: 2020. ápr. 27., H, 23:39):

Tisztelt Címzettek, Érintettek – Megfigyelők !

A Magyar Energetika 2020. 1. számában megjelent egy lektori-vélemény, Hetesi Zsolt nevével jegyzetten.

Az abban olvasható rövidített változat alapvetően 3 pilléren áll: 1. jelentős sávszélesedés, 2. a tropopauza és az effektív sugárzási magasság eseti-kapcsolata, 3. a ritka-légköri CO2 mint fekete-test.

Ki kell jelentsem, hogy tudományosan egyik pillérhez kötött állítás sem tartható, mely így rányomja a bélyegét nevezett lektori-működésére.

Az ezeket bemutató elemző-feltárást azóta átvette két további média-felület is: RZK, Klímarealista.

Amennyiben a folyóiratnak nem közömbös hogy égisze alatt efféle lektori-anyag lát napvilágot, úgy kérem értesítsenek erről, vagy a szükséges korrekciók megtételéről.

Üdvözlettel, 2020. április 27. Fuggerth Endre

A képet a feladó eltávolította. https://www2.uni-nke.hu/NKE_logo_vonalas_arany.png

Dr. Hetesi Zsolt

VTK VÍZ ÉS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI TANSZÉK, EGYETEMI DOCENS

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

+36 79 523 900 / +36 30 501 0573 |

[email protected] | uni-nke.hu

Baja | Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.

6500


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »