Pártállami időkre emlékeztető Házirend a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-nél – így fojtják el a kritikus hangokat Pécsiék

Pártállami időkre emlékeztető Házirend a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-nél – így fojtják el a kritikus hangokat Pécsiék

Pártállami időkre emlékeztető Házirend a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-nél – így fojtják el a kritikus hangokat Pécsiék

2016-2017-ben kilenc lótulajdonost és/vagy hajtót tiltott ki a Kincsem Park területéről Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. ügyvezetője. Az állami tulajdonban álló társaság úgynevezett Házirendjének 9., kitiltást szabályozó pontja a pártállami időkre emlékeztet. Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes…

„A Kincsem Nemzeti Kft. a jelen házirendben, illetve annak mellékletét képező Látogatási Szabályzatban foglalt szabályokat megsértő, továbbá a versenyszervező, a versenyközegek, illetve a lóversenyzés és a fogadásszervezés jóhírét veszélyeztető vagy sértő magatartást tanúsító személyeket kitiltani. Ilyen magatartásnak minősül többek között, ha nagy nyilvánosság előtt (különös tekintettel Facebook-on, illetve egyéb közösségi médiafelületeken, internetes fórumokon, lóversenyzéssel foglalkozó oldalakon) a Versenyszervezőre, illetve Versenyrendezőre vagy bármely versenyközegre a tevékenységét becsmérlő, rágalmazó, sértő, személyeskedő, valótlan tartalmú nyilatkozatokat tesz közzé, ilyen tartalmú véleményt hoz nyilvánosságra, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít.”

A Házirend 2017. július 31. napján lépett életbe, aláírója Pécsi István ügyvezető.

Sem a Házirend, sem a hivatkozott Látogatási Szabályzat nem határozza meg pontosan, mi számít „a versenyszervező, a versenyközegek, illetve a lóversenyzés és a fogadásszervezés jóhírét veszélyeztető vagy sértő magatartás”-nak. A Házirendben ugyan megjelölnek néhány rendkívül „súlyos bűnt”, amelyek azonban egyrészt értelmezhetetlenek, másrészt a szabad véleménynyilvánításhoz való alapjogot korlátozzák.

Ugyan mi köze van a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. versenyfelelősének vagy ügyvezetőjének ahhoz, hogy – tegyük fel – egy versenyló tulajdonos, a szabadidejében, a Facebookon lehülyéz vagy gyagyásnak titulál egy másik versenyló tulajdonost? Az égvilágon semmi. A lótulajdonosok és hajtók nem alkalmazottai a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft-nek. Továbbá: a közösségi portálon való negatív tartalmú megnyilvánulás nem kapcsolható sem a lótulajdonosi, sem a hajtói tevékenységhez – MAGÁNVÉLEMÉNY.

Ki vagy kik dönti(k) el, hogy mely vélemény számít „becsmérlőnek, rágalmazónak, sértőnek, személyeskedőnek, valótlan tartalmúnak”? A korábban bűncselekménybe keveredett bukott rendőr, Harazin Tibor versenyfelelős? Netán a lovászból, majd szpíkerből lett ügyvezető, Pécsi István? Amellett, hogy egyikük sem rendelkezik jogász végzettséggel, a rágalmazás és a becsületsértés vétség elkövetését kizárólag bíróság állapíthatja meg. Harazin és Pécsi semmiképpen.

Mindazonáltal egy megnyilvánulás tartalma attól még lehet valós, hogy netán „személyeskedő” vagy „sértő” a címzett számára, hiszen meg lehet sértődni azon is, ha valakire azt mondják: „alkalmatlan a feladatra, amivel megbízták”. Ahogy Hofi Géza mondta anno: „Aki megsértődik, sértődjön meg…”

Tovább haladva ezen a „nyomvonalon”: amennyiben a bíróság jogerősen elítél lótulajdonost és/vagy hajtót a közösségi médiában elkövetett rágalmazásért vagy becsületsértésért, milyen alapon bünteti kitiltással – ugyanazon tettéért – még egyszer a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. vezetése? A nevezett cég nem hatóság, egyetlen törvény vagy kormányrendelet sem hatalmazta fel hatósági jogkörrel. A vonatkozó szabályok egyébként sem a lótulajdonosoktól, sem a hajtóktól nem követelnek meg „tiszta” erkölcsi bizonyítványt, így érthetetlen, mire alapozva tilthatnak ki a Kincsem Park területéről rágalmazás vagy becsületsértés vétségét elkövető személyt vagy személyeket.

Egyébként néhány éve még megkövetelték a büntetlen előéletet az idomároktól és a hajtóktól, de egy kétes hírű, a börtönt többször megjárt, ennek ellenére a Kincsem Parkban komoly befolyással rendelkező idomár-hajtó érdekében „ejtették” a büntetlen előéletre vonatkozó kitételt.

A Privatkopo.hu több forrásból úgy értesült, hogy a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. vezetése a Kincsem Parkból történő kitiltással fenyegeti azokat a lótulajdonosokat, idomárokat és hajtókat, akik a közösségi portálon olyan újságcikkeket osztanak meg, amelyekben a társaságot, annak vezetését kritizálják.

Kiskirályok a magyar lóversenysportban. Meddig még?


Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »